Käyttöehdot Beet Seed Service Module

a) Beet Seed Servicen tavoite

(1) KWS Scandinavia A/S ja muut KWS SAAT SE & Co. KGaA yhtiön yritykset tarjoavat Beet Seed Servicen, joka tunnetaan kansainvälisesti myös nimellä “Beet Seed Service Module”, näissä ehdoissa määriteltyjen ehtojen mukaisesti.

(2) Beet Seed Servicen tavoite on myöntää alennus sokerijuurikkaan siementen toisen kylvön ostokustannukseen. Epäselvyyden välttämiseksi alennus ei koske CONVISO® ONE rikkakasvientorjunta-ainetta.

(3) Beet Seed Service koskee vain KWS:n jalostamia sokerijuurikaslajikkeita.

(5) Käyttäjät voivat hyödyntää Beet Seed Service:ä ilmaiseksi.

b) Oikeus osallistua; Palvelualue

(1) Beet Seed Serviceä tarjotaan ehdottomasti yrittäjille, jotka toimivat viljelijöinä (käyttäjinä) ensimmäisen tai toisen kylvön aikana. Käyttäjän on oltava rekisteröitynä Beet Seed Service Moduleen.

(2) Beet Seed Serviceä tarjotaan KWS:n lajikkeille.

c) Tosiasialliset edellytykset

(1) Beet Seed Service:ä tarjotaan saman viljelyvuoden aikana KWS:n siemenlajikkeita ostaneille toista kylvöä varten, kun viljelykasvi on tuhoutunut.

(2) Seuraavat esimerkit voivat olla päteviä syitä viljelykasvin tuhoutumiseen: kuorettuma, tuholaisvahinko, halla, raekuuro jne.

(3) Toisen kylvön vaatimus sovitaan käyttäjän (viljelijä) ja KWS:n välillä ennen siemenen toimittamista.

d) Siemenvaatimukset

(1) Ensimmäisen ja toisen kylvön siementen on oltava KWS:n lajiketta, ja niiden on oltava tarkoitettu kyseiselle kylvövuodelle.

(2) Ensimmäisen ja toisen kylvön siementen on oltava rekisteröitynä Beet Seed Service Moduleen.

(3) KWS:n pätevä työntekijä tai KWS:n palkkaama asiantuntija-arvioija päättää tämän d) kohdan 1 ja 2 alakohdan edellytysten noudattamisesta. Vaihtoehto tuomioistuimen määräämästä takautuvasta uudelleentarkastelusta säilyy ennallaan.

e) Ei myyntiä, ei etuoikeuksia

(1) Beet Seed Service palvelun yhteydessä KWS ei toimi siementen myyjänä. KWS ei siis ota mitään vastuuta, takuuta tai muuta vastuuta siementen toimittamisesta.

(2) Osallistuminen Beet Seed Serviceen ei oikeuta käyttäjän vaatimusta KWS:lle tietyn KWS lajikkeen hankkimattomuudesta. KWS pidättää oikeuden tarjota käyttäjälle muuta KWS:n sokerijuurikaslajiketta kuin alun perin kylvetty lajike.

f) Osallistumisen ajoitusvaatimukset

(1) Beet Seed Serviceä voidaan soveltaa vain niihin viljelykasveihin, jotka käyttäjä on syöttänyt asianmukaisesti Beet Seed Service Moduuleen rekisteröintijakson aikana, joka päättyy neljäntoista (14) päivän kuluttua kylvöstä. BeetSeedService-kenttien rekisteröinti on avoinna 1.4.-20.5.

(2) Viljelykasvin tuhoutumisen aiheuttanut tapahtuma on syötettävä Beet Seed Service Moduleen mahdollisimman pian/kun on tiedossa, mutta viimeistään 31. toukokuuta. Toinen kylvö on rekisteröitävä BeetSeedServiceen neljäntoista (14) päivän kuluessa toisesta kylvämisestä.

(3) Viljelykasvit ja tapahtumat, joita ei ole sisällytetty Beet Seed Service Moduleen kohdassa f) määriteltyjen määräaikojen kuluessa ja / tai jommankumman rekisteröinti ei ole valmis, eivät ole kelvollisia osallistumaan Beet Seed Serviceen. Huomaa, että käyttäjä saa KWS:ltä sähköpostin, jossa vahvistetaan oikeanlainen rekisteröinti.

(4) Alennus suljetaan pois kaikissa tapauksissa, jos (i) rekisteröintiä Beet Seed Service ei vahvisteta suoritetuksi; ja (ii) kohdassa f) asetettuja osallistumisen tai vahingon ilmoittamisen määräaikoja ei noudateta.

g) Vaaditut tiedot

(1) Käyttäjän on syötettävä seuraavat tiedot Beet Seed Service Moduleen:

a) Henkilötiedot (sukunimi, etunimi, katuosoite, postinumero, kaupunki, sähköpostiosoite, puhelinnumero);

Beet Seed Service Moduleen rekisteröityessä ja vaurioiden varalta käyttäjän on syötettävä seuraavat lisätiedot:

b) Rekisteröi pellot: pellon sijainti (piirtämisen tai tiedoston lataamisen kautta), pellon koko, pellon nimi, lajike, kylvöpäivä, siemenen toimitusilmoitus

c) Ilmoita vahingosta: Vahingon syy, vahingon päivämäärä

d) KWS välittää viljelijöille tiedot ja tarvittavat siemenmäärät Sucros Oy:lle, joka huolehtii siementen laskuttamisesta. Käyttäjä hyväksyy täten tällaisten tietojen paljastamisen Sucros Oy:lle.

e) Viljelijän raportit toisesta kylvöstä

(2) Uusintakylvötilanteessa käyttäjän on syötettävä edellä olevan kohdan (1) b) alakohdassa g) mainitut tiedot, jotka vastaavat toista kylvöä.

(3) Käyttäjän on annettava totuudenmukaiset tiedot.

(4) KWS voi sallia käyttäjän lähettää tiettyjä tietoja ja / tai tiedostoja takautuvasti.

(5) Lisätietoja tietojen keräämisestä, tallentamisesta ja käytöstä saat tietosuojakäytännöstä, johon pääsee myKWS:n kautta.

h) Alennusta koskeva sopimus Beet Seed Servicen yhteydessä

(1) Käyttäjä syöttää alennettua siementä koskevan hakemuksen syöttämällä ja toimittamalla vaaditut tiedot Beet Seed Service Moduleen (kohta g).

(2) Tämän pykälän 1 alakohdan h) mukainen hakemuksen pätevyys merkitsee käyttäjän vakuutuksen siitä, että käyttäjä toimii liikemiehenä ja että hän ostaa ensimmäisen ja toisen kylvön siemenet.

(3) Käyttäjän ja KWS:n välinen alennettua siementä koskeva sopimus täydentyy vain, jos KWS hyväksyy hakemuksen. Beet Seed Service Modulen saatavuus ei oikeuta käyttäjän vaatimusta alennetuista siemenistä.

i) Alennus; Arvioinnin perusteet; Yläraja

(1) Toisen kylvön siemeniin sovellettava alennus on 50% ostohinnasta sadon epäonnistumisen aikaisen hinnaston mukaan. KWS järjestää uusintakylvöä varten tarvittavan siemenen viljelijälle. KWS välittää viljelijän tiedot Sucros Oy:lle, joka huolehtii siementen laskuttamisesta.

(2) Alennusta sovelletaan luettelohintaan, siemenkäsittely mukaan lukien.

(3) Toista kylvöä varten ostetut siemenmäärät eivät saa ylittää ensimmäistä kylvöä varten ostettujen siementen määrää.

j) Karttamateriaalit

(1) KWS ei ole vastuussa Beet Seed Service Modulen sisältämien karttamateriaalien täydellisyydestä ja tarkkuudesta.

(2) KWS:llä on lupa mukauttaa alennuksia suhteessa todettavissa oleviin pinta-alan poikkeamiin.

k) Beet Seed Service saatavuus; Termi

(1) Beet Seed Service Modulen kelpoisuus voidaan osoittaa vain KWS:n teknisten ja operatiivisten ominaisuuksien yhteydessä. KWS pyrkii tarjoamaan palvelunsa saataville mahdollisimman vähillä keskeytyksillä. Väliaikaiset rajoitukset tai keskeytykset ovat kuitenkin mahdollisia teknisten toimintahäiriöiden vuoksi (kuten virran menetys, laitteisto- ja ohjelmistoviat, datakaapeleiden tekniset ongelmat). Jos Beet Seed Service ei ole saatavilla verkossa, pykälässä f) määriteltyjä määräaikoja pidennetään määräajalla, jonka aikana Beet Seed Service Module ei ollut käytettävissä.

(2) KWS:llä on oikeus lopettaa Beet Seed Service milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta ja syytä ilmoittamatta. Beet Seed Servicen päättyminen ei vaikuta voimassa oleviin ostosopimuksiin (kohta h).

Päivämäärä: maaliskuu 2021