• hoher_unkrautbesatz_durch-kaelte_bzw_verspaeteten_-herbizideinsatz.jpg
  Rikkakasvien torjunta-aineet

Rikkakasvien torjunta-aineet

1. Rikkakasvien torjunta-aineiden käyttö sokerijuurikkaan viljelyssä

Sokerijuurikkailla on melko hidas taimikehitys ja riviväli sulkeutuu myöhään. Matalat ilman tai maan lämpötilat keväällä lisäävät tätä vaikutusta. Erityisen tärkeä vaihe on kilpailu rikkakasveja vastaan, kun sokerijuurikkaan taimella on 2-6 lehteä.

Sokerijuurikas ei ole kovin kilpailukykyinen, kun lehtiä on alle 6, minkä vuoksi rikkakasvien torjunta tässä vaiheessa on tärkeää satovahinkojen estämiseksi.

Mitä tulee ottaa huomioon sokerijuurikkaan rikkakasvien torjunnassa:

 • Herbisidikäsittely ennen ja jälkeen taimettumisen
 • Yleensä kolme taimettumisen jälkeistä käsittelyä 10-12 päivän välein
 • Herbisidien käytön ajoituksen tulisi olla joustavaa, vastaten rikkakasvien omia taimettumissyklejä
 • Tehoaineet tulee valita rikkakasvien esiintyvyyden ja maaperän olosuhteiden mukaan
 • Seuraavien viljelykasvien asettamia peräkkäisviljelyrajoituksia tulee noudattaa (viljakasvien herbisidit voivat vahingoittaa sokerijuurikkaita)

Rajoitukset koskien sokerijuurikkaan kylvöä

Vältä vaurioita - noudata ehdottomasti seuraavan viljelykasvin rajoituksia herbisidin käytössä!

Viljakasvien herbisidit voivat vahingoittaa sokerijuurikkaita.

 • Edellisen kasvin viljelyssä käytetyt sulfonyyliureaherbisidit voivat vahingoittaa juurikkaita
  • Jopa hyvin pienet annokset voivat aiheuttaa vahinkoa
  • Kirkkaat läikät ja lehtien punaiset reunat voivat olla osoitus tällaisesta vauriosta.
  • Tehokas maanmuokkaus ja kostea maa voivat vähentää vaurioita
 • Puhdista ruiskusi huolellisesti ennen sokerijuurikkaiden ruiskutusta

On erittäin tärkeää noudattaa valmistajan ohjeita herbisidien käytöstä ja pitää ruisku puhtaana sokerijuurikkaita varten.

2. Rikkakasvien torjunta-aineiden käyttö rukiin viljelyssä

Herbisidien käytössä on ylipäätään tärkeää noudattaa valmistajan ohjeita yhteensopivuudesta ja kasvinsuojelusta vastaavien viranomaisten neuvoja.

Tuotteet voivat erota suuresti yhteensopivuuden suhteen. Käytä vain tuotteita, jotka sopivat hyvin yhteen. Erityisesti flufenacetia sisältävien aineiden käytössä tulee noudattaa hyvää ammattikäytäntöä, valmistajan tuote- ja levitysohjeita erityisesti yhteensopivuuden suhteen sekä kasvinsuojeluviranomaisen neuvoja. Virheellinen käyttö voi johtaa kasvivahinkoihin ja satomenetyksiin.

Varovaisuus on tärkeää etenkin syyskäsittelyn aikana hyvin matalan kylvön jälkeen, hiekkapelloilla, märissä olosuhteissä ja rankkasateella. Syyskäsittelyjä ei kannata tehdä kovin myöhään.

Keinot herbisideistä aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi:

 • Kylvösyvyys (2-3 cm)
 • Huomioi käsittelyn aikainen sää
  (Vältä käsittelyä jos on odotettavissa sateita)
 • Aikaisessa herbisidikäsittelyssä kylvö niin aikaisin kuin mahdollista
 • Herbisidin valinta

3. Rikkakasvien torjunta-aineiden käyttö rapsin viljelyssä

Ennen talvehtimista

Rapsi on erittäin kilpailukykyinen rikkakasveja vastaan, mutta herbisidikäsittelyistä on silti yleensä hyötyä.

 • Ristikukkaiset lajit vaikuttavat sadon laatuun glukosinolaattipitoisuuden, rasvahappokoostumuksen ja öljypitoisuuden suhteen. Sen vuoksi on tärkeää torjua tehokkaasti varsinkin ne rikkakasvit, joita rapsi ei itse kukista.

Jos maan kosteus on riittävää, kannattaa käyttää maavaikutteista herbisidiä ennen versomista tai heti sen jälkeen. Monipuolista tietoa herbisideistä ja niiden käyttötarkoituksista löytyy käyttöohjeista tai kasvinsuojeluneuvonnasta.

Keväällä

Keväällä ruiskutettavien rapsin herbisidien määrä on erittäin rajallinen

 • Tärkeää on, että rikkakasvien torjunta on osa viljelysuunnitelmaa ennen talvea. Vain näin voidaan välttyä "yllätyksiltä", joita sopivien torjuntakeinojen puute aiheuttaa.

Löydä neuvojasi

Annariina Kokko
Annariina Kokko
Satakunta, Pohjanmaa
Puh.: 040 7768081
Lähetä sähköpostia
Sanni Yli-Puntari
Sanni Yli-Puntari
Varsinais-Suomi, Häme
Puh.: 040 7502507
Lähetä sähköpostia
OTA YHTEYTTÄ