• _mg_5864.jpg
    Rapsi - Riskit talvella

Talvi - haaste nuorelle rapsitaimelle

Lumi ja kylmyys voivat vahingoittaa rapsia etenkin marraskuun ja helmikuun välisenä aikana.

Abioottiset vauriot, kuten talvituhot, voivat vaikuttaa merkittävästi rapsin tuotantoon.

Seuraavat luvut osoittavat selvästi olemassaolevat vaaratekijät ja niiden mahdolliset seuraukset rapsintaimenille:

Lähde: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Lähde: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Lähde: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Lähde: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Lajikekohtaisten alttiuserojen lisäksi seuraava taulukko näyttää talvituhojen tärkeimmät syyt, vaikuttavat tekijät sekä mahdolliset vastatoimet:

Havainnointi Talvituhojen syy Mahdolliset vastatoimet:
Ylikasvanut kasvusto (verson pituus yli 5 cm) Liian voimakaskasvuinen lajike Sovita lajikevalinta kylvöpäivään
Kylvöpäivä liian aikaisin Sovita siemenmäärä kylvöpäivään
Siemenmäärä liian suuri Kasvunsääteiden käyttö
Liiallinen typensaanti Säädä lannoitusta
   
Lisääntynyt alttius pakkaselle Liiallinen typensaanti syksyllä Säädä typensaantia
Tuholaistartunta Torjunta-aineiden käyttö
Herbisidikäsittely liian myöhään tai herbisidiä liian paljon Herbisidikäsittely ennen taimettumista tai sen jälkeen
uurten repeytyminen Syksyn kehitys liian nopeaa Olosuhteisiin sovitettu kylvö, lajikevalinta
Liian aikainen syyskasvu Vältä liiallista typensaantia
Jäätymis/sulamis-jaksot, kova/routainen maa Hyvä ravinteiden saanti
Kasvien kuivuminen Lehtien suuri suolakuormitus Oikea-aikainen kylvö, hyvä ravinteiden saanti, lajikkeen valinta, liian kuohkean maan uudelleentiivistäminen/jyrääminen, älä käytä jauhemaisia typpilannoitteita

Lähde: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Löydä neuvojasi

OTA YHTEYTTÄ