• pfluegen_augsep05_125neu.jpg
    Maanmuokkaus rapsilla

Maanmuokkaus - pohja onnistuneelle ja tasaiselle sadolle

Rapsin sato riippuu paljolti siitä, missä olosuhteissa siemenet aloittavat talvehtimisen. Oikeanlaisen kylvön lisäksi maanmuokkauksella on suuri merkitys onnistuneelle kasvulle syksyllä.

Rapsi on yksi niistä viljelykasveista, jotka eivät siedä vääränlaista maanmuokkausta.

Rapsin kasvatuksessa huolellinen maanmuokkaus on erittäin tärkeää. Seuraavat seikat tulisi ottaa huomioon:

Resurssitehokkuus

Perusmuokkaus ja kylvömuokkaukset pitäisi tehdä niin vettä säästävästi kuin mahdollista, jotta ihanteelliset olosuhteet itämiselle ja taimettumiselle taataan. Tämä on tärkeää erityisesti alhaisen sademäärän alueilla.

Oikean tekniikan käyttö

Viljelytekniikka pitäisi aina sovittaa sääolosuhteisiin. Syksyn huonoa kehitystä ei yleensä voida korvata keväällä.

Hyvä maan rakenne

Jotta kasvu olisi nopeaa juurisyvyydessä, maata vahingoittavaa tiivistämistä tulisi välttää. Tasainen pintamaa on tärkeää. Uudelleentiivistäminen on tärkeä osa maanmuokkausta.

Käytettävissä oleva aika edeltävän kasvin korjuun ja seuraavan kasvin kylvön välillä määrittää sekä maanmuokkaustavan että sitä seuraavan kylvötavan. Mitä lyhyempi aika oljen hajoamiselle jää, sitä suurempi riski se on viljelylle. Rapsin kylvöpohjaa ei kannata tehdä hätäisesti.

KWS on koonnut yhteen tärkeitä seikkoja rapsin maanmuokkauksesta sinua varten.

Lähde: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Lähde: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Löydä neuvojasi

OTA YHTEYTTÄ