• traktor_auf_dem_acker_mit_windrad.jpg
  Maanmuokkausmenetelmät

Katsaus maanmuokkausmenetelmiin - kyntö, katekylvö, kaistakylvö, suorakylvö

Alati muuttuvien ilmasto- ja sääolosuhteiden, lajikohtaisten vaatimusten ja teknisen kehityksen johdosta maanmuokkausmenetelmät kehittyvät koko ajan.
Muistä tämä: Huolellinen, lohkokohtainen ja oikea-aikainen maanmuokkaus on perusedellytys onnistuneeseen viljelyyn.

Lähde: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Lähde: KWS SAAT SE & Co. KGaA

1. Kyntö - perinteinen ja hyväksi havaittu?

Edut:

 • Sadonkorjuujätteiden sekoittuminen maahan
 • Kasvinsuojeluvaikutukset
 • Tuholaisten torjunta
 • "Vihreän sillan" katkaisu
 • Ongelmaton kylvö, sillä kylvökerroksessa ei ole korjuujätteitä
 • Lisää pintamaan volyymia lisäämällä suuria huokosia
 • Kuohkeuttaa tiivistynyttä maata ja renkaanjälkiä

Kynnön edut syksyllä (syyskyntö)

 • Roudan edut
 • Roudan vaikutukset helpottavat kylvömuokkausta raskasrakenteisessa maassa
 • Veden kapillaarinousu paranee huomattavasti

Kynnön edut keväällä:

 • Maan lämpötilan nopea nousu
 • Rikkakasvien torjunta

Haitat:

 • Vaikutus maan koostumukseen
  • Maan luonnollinen asettuminen kynnön jälkeen kestää yleensä useita viikkoja
 • Selkärangattomien määrä maaperässä vähenee
 • Lisääntynyt eroosion riski
 • Kalliit tuotantokulut

Syyskynnön haitat:

 • Liettymisen ja eroosion riski kasvaa liejuisilla maalajeilla
 • Haitalliset vaikutukset maan rakenteeseen erittäin märissä olosuhteissa

Kevätkynnön haitat:

 • Suuri vesihävikki (voi olla myös hyvä asia sijainnista ja kasvista riippuen)
 • Ei sovellu savisille pelloille
 • Uudelleentiivistäminen välttämätöntä

2. Katekylvö - säästävällä muokkauksella onnistuneeseen kylvöön

Toisin kuin kynnössä, katekylvössä maanmuokkaus on jonkin verran matalampaa ja siinä ei käännetä maata. Katekylvössä kasvikate (= edellisen viljelykasvin oljista tai rivien välisistä kasveista tullut biomassa) jää maanpintaan ennen ja jälkeen kylvön. Kylvö tapahtuu joko katekylvönä, johon kuuluu kylvöpohjan muokkaus (MSmS), tai katemuokkaus ilman varsinaista kylvömuokkausta (MSoS).

Lähde: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Lähde: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Katekylvön edut

 • Maan liettymisen ja eroosion välttäminen
 • Maanrakenne pysyy vakaana - ei tiivisty herkästi - helpompi liikennöitävyys
 • Ns. hyvä käytäntö pelloilla, jotka alttiita eroosiolle

 • Kerääjäkasvien viljelyssä: Nitraatit eivät huuhdoudu pois talvikuukausien aikana, koska ne varastoituvat biomassaan.
 • Vaikka maanmuokkauskuluissa säästetään, sato ja laatu eivät ole huonompia kuin perinteisillä muokkausmenetelmillä.

 • Maaperän selkärangattomien määrä kasvaa → kastemadot kuohkeuttavat, ilmastavat ja sekoittavat pintamaata
 • Edistää maaperän lämpenemistä kylmillä alueilla ja siten taimien kehitystä.
 • Auttaa ehkäisemään eroosiota. Tasaisin maanrakenne saadaan MSoS-menetelmällä.

Katekylvön ongelmien syyt

 • Edellisen viljelykasvin olkisilpun epätasainen levitys
 • Kerääjäkasvit liian vahvoja tai liian heikkoja
 • Epätasainen pellon pinta; kerääjäkasvit kylvetty kuoppaiseen peltoon
 • Kasvinsuojeluaineiden välttäminen ja näin ollen rikkakasvien suuri määrä.

 • Maa ja kate liian märkiä kylvöön
 • Kylvöpohja liian hienojakoinen tai liian syvä
 • Ajonopeus liian korkea kylvön aikana
 • Epäsopiva kylvökone (vannaspaino, huono kasvijätteistä selviytyminen)

 • Pellon sopivuus jätetty huomiotta:
 • Kevytrakenteinen maa tiiviistyy helposti, siksi syvempi kuohkeuttaminen on yleensä järkevää
 • Katekylvö, johon kuuluu kylvöpohjan muokkaus, kannattaa tehdä keskiraskailla maalajeilla
 • Katekylvö ilman kylvömuokkausta on sopivin savipelloille.

3. Kaistakylvö - onko kaistojen muokkaus tie menestykseen?

Kaistakylvössä maata muokataan ohuessa kaistassa, jolloin muu osa peltoa jää muokkaamatta. Perinteisten menetelmien edut siis yhdistyvät kaistakylvössä. Kylvö tapahtuu rivikylvönä tai hajakylvönä juuri aiemmin muokattuihin kaistoihin.

Lähde: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Lähde: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Kaistakylvön edut

 • Pintaan jäävät katemateriaalit ehkäisevät haihtumista ja eroosiota
 • Maata muokataan vain siellä, missä se on tarpeen
 • Maan rakenne säilyy rivien väleissä → parempi liikennöitävyys ja kapillaarisuus
 • Yhtäaikainen lietteen ja kaupallisten lannoitteiden käyttö säästää aikaa ja rahaa

Kaistakylvön haitat

 • Kaistakylvöön tarkoitetut muokkaimet ja tarkkuuskylvökoneet täytyy sovittaa toisiinsa rivivälin ja -määrän mukaan.
 • Tarvitaan GPS-ohjausjärjestelmä riittävin tarkkuuksin
 • Lietteen levittäminen on monimutkaisempaa kuin tavanomaisilla muokkausmenetelmillä.
 • Pienemmillä tiloilla vain koneiden vuokraaminen tai urakoitsijan käyttäminen on kannattavaa

4. Suorakylvö - vaihtoehto viljelyysi?

Suorakylvön periaate on "ei-muokkausta". Tässä menetelmässä vältetään siis kaikenlaista maanmuokkausta ja kylvöpohjan rakentamista. Kylvö tapahtuu suoraan edellisen viljelykasvin muokkaamattomaan sänkeen, joten kylvökoneessa täytyy olla leikkaavat vantaat.

Suorakylvön edut

 • Maan hyvä kantavuus ja liikennöitävyys
 • Ei juuri renkaiden aiheuttamaa tiivistymistä
 • Hyvä kosteustasapaino
 • Pinnan katemateriaali estää liettymistä ja eroosiota

Suorakylvön haitat

 • "Vihreä silta" kasvitaudeille
 • Laajempi rikkakasvien torjunta-aineiden käyttö on välttämätöntä
 • Maanpinnan lämpeneminen keväällä viivästyy
 • Asettaa korkeammat vaatimukset pellon hoidolle ja viljelylle

Löydä neuvojasi

OTA YHTEYTTÄ