• hero_teaser_IWM.jpg
    Integroitu rikkakasvien hallinta

Pidä peltosi tuottavina integroidun rikkakasvien hallinnan (IWM) avulla.

Integroitu rikkakasvien hallinta (IWM) - Perusta hyvälle rikkakasvien hallinnalle

Integroitu rikkakasvien hallinta (IWM) luo pohjan ammattimaiselle CONVISO® SMART sokerijuurikkaan viljelylle.

Avain menestykseesi on yhdistää kemiallisia, mekaanisia, kulttuurisia ja biologisia IWM käytäntöjä, jotka parhaiten sopivat tilanteeseesi.

Tuotteiden vaihtaminen ei ole tärkeää, vaan vaikutustavan vaihtaminen.

Tärkeimmät herbisidien HRAC koodit sokerijuurikkaalle ja viljoille

Mitä ovat vaikutustavat?

Vaikutustapa on se tapa, jolla vaikutustavalle herkät rikkakasvit torjutaan.

Se kuvastaa biologista prosessia tai entsyymiä, jonka herbisidi estää.

Vaikutustavan perusteella herbisidit on jaettu Herbicide Resistance Action Committeen (HRAC) toimesta HRAC ryhmiin. Jokaista HRAC ryhmää edustaa oma värinsä ja kirjain/numero.

Miksi vaikutustapa on tärkeää?

Toistuvasti saman vaikutustavan käyttäminen samalla pellolla voi johtaa herbisidille resistentin rikkakasvin muodostumiseen

Viljojen HRAC koodit listattuna

* HRAC koodit vaihtuivat kirjaimista numeroiksi 2020. Lisätietoja saa www.hracglobal.com.

* HRAC koodit vaihtuivat kirjaimista numeroiksi 2020. Lisätietoja saa www.hracglobal.com.

Monimuotoisuus on avain!

IWM tarjoaa sinulle seuraavat edut:


  • Vähentää herbisidiresistenssin muodostumisen riskiä.
  • Varmistaa CONVISO® SMART menetelmän viljelyn pitkäaikaisuutta ja tuottavuutta.
  • Pitää koko viljelykierron kestävänä.


Huolehdi ettet luota vain yhteen torjunta-tapaan – monimuotoisuus on paras aseesi menestyksekkääseen ja kestävään rikkakasvien hallintaan!

Miten toteuttaa integroidun rikkakasvien hallinnan menetelmiä käytännössä?

Kierto käytännössä!

Pidä peltosi tuottavina monipuolisella kierrolla. Seuraava kuva antaa esimerkin SMART herbisidi- ja viljelykierroista pellollasi. Jokaisen herbisidin vaikutusaika ja sitä edustava HRAC koodi2 on merkitty eri värillä – mitä värikkäämpi sitä parempi herbisidistrategiasi on.

² Toimintatavasta riippuen herbisidit on luokiteltu Herbicide Resistance Action Commiteen (HARC) toimesta HRAC ryhmiin. HRAC koodiluokittelu on vaihdettu kirjaimista numeroihin 2020. Molemmat luokitukset on esitetty kuvassa.

² Toimintatavasta riippuen herbisidit on luokiteltu Herbicide Resistance Action Commiteen (HARC) toimesta HRAC ryhmiin. HRAC koodiluokittelu on vaihdettu kirjaimista numeroihin 2020. Molemmat luokitukset on esitetty kuvassa.

Tehokas rikkakasvien hallinta on käsissäsi: valitse parhaat strategiat peltosi rikkakasvitilanteen perusteella.
IWM flyeri

Yhteystiedot

OTA YHTEYTTÄ