U bent op de KWS-website voor Nederland. Er bestaat een alternatieve webpagina in uw land voor deze pagina: Wilt u nu veranderen?
Verander nu
 • kws_enkeltocher_grossvater_getreidefeld.jpg
  Duurzaam ondernemerschap

Wij denken en handelen in generaties

Duurzaam ondernemerschap betekent voor ons economisch succes op de lange termijn. In het verleden was dit alleen mogelijk door ons denken en handelen over generaties heen. Het doel van de familiebedrijven was en is hun aandeel aan de volgende generaties door te geven. We zullen dit ook in de toekomst doen om succesvol te blijven.

Daarom vormen de beginselen van het ondernemerschap - onafhankelijkheid, innovatie en verantwoordelijkheid - de drie pijlers voor de bedrijfsontwikkeling die uiteindelijk een economisch, ecologisch en maatschappelijk geïntegreerde duurzaamheid mogelijk maken. Alleen op deze manier kunnen we ons in de wereld onderscheiden en bijdragen aan een duurzamere landbouw en andere milieudoeleinden en maatschappelijke doeleinden.

Onafhankelijkheid als voorwaarde

Als onafhankelijk familiebedrijf hebben we de noodzakelijke bedrijfsstabiliteit en ruimte voor innovaties. Wij kunnen als onafhankelijke leverancier handelen en de behoeften op lange termijn van landbouw en maatschappij in ogenschouw nemen en hoeven ons niet te laten leiden door op de korte termijn gerichte belangen van aandeelhouders.

Innovatief en verantwoordelijk handelen

Hoge investeringen in onderzoek en ontwikkeling maken innovaties voor een duurzame landbouw mogelijk: opbrengstverhogingen, nutriëntenefficiëntie alsook toleranties en resistenties van de door ons aangeboden zaden. Een diepe verankering van de familiewaarden in het bedrijf zorgt voor innovaties op basis van verantwoordelijkheid en voorzorg.

Het resultaat is holistische duurzaamheid.

Onafhankelijkheid, innovatie en verantwoordelijkheid maken een geïntegreerde economische, ecologische en maatschappelijke duurzaamheid mogelijk ofwel een rendabele groei van KWS gepaard aan een bijdrage voor milieu en maatschappij. Daarmee hebben we in het verleden succes geboekt en daar zullen we ook in de toekomst op bouwen.

Onze benadering van duurzaamheid - meer weten

Regelmatig wordt ons gevraagd...

Onze thema's en standpunten

 • Biodiversiteit: Plantendiversiteit en internationale akkoorden / Nagoya-protocol (DE)

  pdf | 2 MB

 • Genoomredigeren en nieuwe veredelingsmethoden: Nauwkeurige procedures. Natuuridentieke resultaten. (DE)

  pdf | 960 kB

 • Genetische modificatie: Genetische modificatie van planten en het dilemma van de politiek (DE)

  pdf | 578 kB

 • Intellectueel eigendom: bescherming van plantenrassen en bio-octrooien (DE)

  pdf | 2 MB

 • Bio-energie: Plantenveredeling in de 21e eeuw - Oplossingen voor voedsel en brandstof (DE)

  pdf | 686 kB