U bent op de KWS-website voor Nederland. Er bestaat een alternatieve webpagina in uw land voor deze pagina: Wilt u nu veranderen?
Verander nu
  • international_dialogue.jpeg
    Internationale belanghebbendendialoog

Internationale belanghebbendendialoog

KWS is als innovatief bedrijf overtuigt van het potentieel van genoomredigeren en wil daarom een weg inslaan die maatschappelijk geaccepteerd is om deze nieuwe plantenveredelingsmethoden met de nodige verantwoordelijkheid in onderzoek en veredeling alsook in productontwikkeling in te zetten. De voltallige Directie van KWS en ook de voorzitter van de Raad van Commissarissen Andreas J. Büchting en vele andere leden van het kaderpersoneel namen aan het evenement deel.

Eén van de belangrijkste resultaten van de dialoog was de erkenning dat 'perception is
reality" (waarneming is werkelijkheid): Hoe consumenten dingen zien en inschatten is een veel belangrijker criterium voor maatschappelijke aanvaarding dan een technische of objectieve verklaring. Daarom is het zo belangrijk de verschillende perspectieven - wetenschappelijk, regelgevend, ethisch en maatschappelijk - in het oog te houden en hier als bedrijf mee om te gaan.

Focus op het thema genoomredigeren

Waarom is genoomredigeren een kans voor een meer duurzame landbouw?

Welke mogelijkheden zijn er om landbouwgewassen, die resistenter voor ziekten en plagen zijn, sneller te kweken? Waarom kunnen planten die door bepaalde genomeredigeermethoden zijn gekweekt als natuuridentiek worden beschouwd? Wat is nog meer nodig bij het gebruik van genoomredigeren?

Op deze en andere vragen geven dr. Hagen Duenbostel, woordvoerder van de Directie, en dr. Léon Broers, lid van de Directie voor onderzoek en veredeling, in de video antwoord. Hun grondstelling: Om vooruitgang te boeken in de richting van een duurzame landbouw, dient een zorgvuldig evenwicht te worden gevonden tussen wetenschappelijke innovatie en wettelijke voorschriften. "Anders vertragen we de vorderingen op het gebied van plantenveredeling, waarvan wij denken dat deze voor de maatschappij wereldwijd van belang is", zeg dr. Léon Broers.

Lees hier meer over genoomredigeren
Uw contact