• KWS_frau_am_fenster_im_buero.jpg
    Toekomst

Laten we het over de toekomst hebben: Nieuwe veredelingsmethoden en genoomredigeren in de landbouw

Onze ervaring leert: Vernieuwingen op het gebied van de plantenveredeling worden doorgaans door alle maatschappelijke groepen positief verwelkomd. Nieuwe veredelingsmethoden zoals genoomredigeren zijn echter een complex onderwerp dat veel vragen oproept:

  • Waarom is genoomredigeren een kans voor een meer duurzame landbouw?
  • Zijn er snellere veredelingsmethoden voor gewassen die beter bestand zijn tegen ziektes en plagen?
  • Waarom kunnen gewassen die gekweekt zijn met bepaalde genoomredigeermethoden als natuuridentiek worden beschouwd?

Daarom is de dialoog nog belangrijker: om deze punten te verduidelijken en beslissingen te nemen over de aanvaardbaarheid en het gebruik van deze methoden. Ons principe: Om vooruitgang te boeken in de richting van een duurzame landbouw, dient een zorgvuldig evenwicht te worden gevonden tussen wetenschappelijke innovatie en wettelijke voorschriften.

Waarom wij genoomredigeren overwegen

In 2050 zullen er bijna tien miljard mensen op aarde zijn. Dit is bijna tweemaal zoveel als in 1990. De groeiende wereldbevolking stelt de landbouw voor enorme uitdagingen.

Meer dan ooit komt het nu op een duurzaam bodemgebruik aan. En op zekere en betrouwbare opbrengsten. Deze doelstelling maakt het noodzakelijk om vooruitgang te blijven boeken op het gebied van plantenveredeling. Gewassen zoals maïs, tarwe of aardappelen hebben de mensen gedurende vele eeuwen gevoed. Veranderende omgevingsomstandigheden en andere levensstijlen zijn altijd al een uitdaging voor de mensheid geweest om gebruik te maken van de ontdekkingen van hun tijd en de landbouw aan de nieuwe voedingsbehoeften aan te passen.

Hoe kan genoomredigeren ons hierbij helpen?

De nieuwe veredelingsmethoden met hun eenvoudig en stabiel gebruik bieden unieke mogelijkheden. Ze bevorderen de ontwikkeling van nieuwe rassen met een hoge opbrengst die speciaal aan hun omgeving zijn aangepast. Toenemende problemen veroorzaakt door plagen, ziektes, droogtes als gevolg van de klimaatverandering en uitputting van de landbouwgrond kunnen doeltreffender worden aangepakt, terwijl tegelijkertijd de voedselproductie in voldoende hoeveelheden en tegen betaalbare prijzen wordt zeker gesteld.

Hoe werkt genoomredigeren nu eigenlijk?

Gewoon een andere vorm van genetische modificatie?

De nieuwe methoden kunnen op veel verschillende manieren worden gebruikt. Afhankelijk van hun toepassing kunnen sommige methoden genetisch gemodificeerde planten opleveren. Het is daarom belangrijk om deze methoden genuanceerd te beoordelen. Zinkvingers, TALEN en CRISPR/Cas kunnen op verschillende wijze worden toegepast. Rassen 1 en 2 zijn producten van procedures waarbij geen genoverdracht plaatsvindt. Een selectie laat zien hoe planten met deze nieuwe methoden ontstaan.

Wat de natuur alleen bij toeval voortbrengt en waar traditionele kwekers jaren aan geld en inspanning voor nodig hebben, kan door genoomredigeren op een nauwkeurige, gerichte wijze én in korte tijd worden bereikt. De resultaten zijn niet beter dan die door de natuur of met Mendels kruisings- en recombinatiemogelijkheden worden bereikt. Maar het is hiermee wel mogelijk het toeval te plannen en steeds efficiënter en effectiever te telen.

De planten die bij de vele nieuwe methoden worden voortgebracht, zijn dus natuuridentiek. Met andere woorden, ze konden ook het resultaat zijn geweest van traditionele kweekmethoden of bij toeval via natuurlijke mutaties zijn ontstaan. De resultaten verschillen niet van planten die op een traditionele manier zijn gekweekt, noch qua genetische opbouw, noch qua eigenschappen. Ze bevatten geen extern gemodificeerde genen of genen die aan de soort vreemd zijn.

Genomeredigeren: ons principe.

Dankzij hun eenvoud in gebruik zien we grote mogelijkheden in de nieuwe veredelingsmethoden. Door de mogelijkheden van genoomredigeren kunnen nieuwe, meer rendabele rassen sneller en doeltreffender worden gekweekt. Problemen met betrekking tot de duurzaamheid en de toekomst van de landbouw zijn op deze manier eenvoudiger op te lossen. En omdat de nieuwe methoden doeltreffend en eenvoudig in gebruik zijn, kunnen ze ook worden gebruikt door kleine en middelgrote kwekers.

Op grond van het huidige wettelijke kader is het belangrijk om onderscheid te maken tussen de verschillende toepassingen van genoomredigeren om de regelgeving te kunnen beoordelen. Sommige toepassingen kunnen tot genetisch gemodificeerde planten leiden terwijl andere vergelijkbaar zijn met die van de traditionele kweek. Deze doorbreken de soortbarrière niet en geven planten die op natuurlijke wijze of met behulp van traditionele veredelingsmethoden ontstaan hadden kunnen zijn en zijn dus als product natuuridentiek. Wij denken daarom dat een beslissende factor voor wettelijke indeling bestaat uit een gecombineerde analyse van de gebruikte methoden tijdens het productieproces en de daaruit resulterende producten.

Natuuridentieke resultaten

Planten die gekweekt zijn met nieuwe veredelingsmethoden zoals genoomredigeren en die spontaan in de natuur hadden kunnen groeien of het resultaat van een traditionele kruisings- en combinatieteelt hadden kunnen zijn, moeten derhalve worden ingedeeld als natuuridentiek. Aparte regelgeving is niet nodig.

Genetische modificatie

Planten die voortkomen uit een gerichte overdracht van externe genen of genetische elementen vallen echter onder de EU-wetgeving inzake genetische modificatie.

Ons principe

Klassieke en nieuwe procedures die natuuridentieke planten produceren hebben momenteel onze prioriteit in de productontwikkeling voor Europa. Dit is onze doelstelling en daar zetten we ons voor in. De eisen die onze klanten en de samenleving als geheel aan ons als kweker stellen, vormen het uitgangspunt van ons handelen. Deze eisen verschillen in elk van de 70 landen waarin KWS SAAT SE & Co. KGaA actief is. Daarom is het belangrijk altijd de passende oplossing voor diverse vereisten te vinden. Planten moeten in het algemeen worden beoordeeld op basis van hun eigenschappen.

Contact

KWS Benelux Bieten

Postbus 137
4870 AC Etten-Leur

Schellingstraat 8
4879 NK Etten-Leur
Nederland

Tel.: +31 (0) 765 033 305
E-mail: info.bieten@remove-this.kws.com

Open adres in Google Maps

KWS Benelux Maïs

Postbus 137
4870 AC Etten-Leur

Schellingstraat 10
4879 NK Etten-Leur
Nederland

Tel.: +31 (0) 765 030 003
E-mail: info@remove-this.kwsbenelux.com

Open adres in Google Maps

Uw contact