U bent op de KWS-website voor Nederland. Er bestaat een alternatieve webpagina in uw land voor deze pagina: Wilt u nu veranderen?
Verander nu
 • Voorbereiding van een DNA-monster in het laboratorium
  Genetische modificatie

Genetische modificatie

Overzicht

In een notendop

Genetische modificatie van planten is een zeer gerichte methode om planten van nieuwe genetische eigenschappen te voorzien. Hiertoe worden genen of andere segmenten van het genetisch materiaal (DNA), bijvoorbeeld van bacteriën, in het genetisch materiaal van planten overgebracht.

Voordelen

Genetische modificatiemethoden maken een zeer gerichte aanpak mogelijk: Alleen het gen voor de gewenste nieuwe eigenschap wordt direct in het gewas overgebracht.

Nadelen

Tegenstanders zien in de overdracht van soortvreemde genen een veiligheidsrisico.

Ontstaan

De genetische modificatie is ontstaan toen onderzoekers enzymen in bacteriën vonden die DNA in een strikt vastgelegde sequentie snijden. Eerste testapplicatie in viraal genetisch materiaal rond 1970.

Toepassing bij KWS

Bijvoorbeeld om genetisch gemodificeerde suikerbieten met resistentie tegen herbiciden te creëren.

In de moderne gewaswetenschap en - teelt zijn biotechnologische methoden overal ter wereld vanzelfsprekend. In de afgelopen jaren heeft men steeds beter geleerd de eigenschappen van planten via de hierbij betrokken genen te begrijpen. Het functionele genetische onderzoek heeft onze kennis over ingewikkelde moleculaire biologische processen in planten enorm vergroot.

Inmiddels is het mogelijk veredeling op dit niveau toe te passen om planten met bepaalde eigenschappen veel doeltreffender en doelgerichter dan voorheen te ontwikkelen.

Zodra men weet welke genen bij de ontwikkeling van een bepaalde eigenschap betrokken zijn, is de volgende stap het ontwikkelen van plantenrassen die precies deze eigenschap bezitten. Daartoe staan de veredelaars tegenwoordig een aantal verschillende technieken ter beschikking waaronder genetische modificatie.

Met behulp van genetische modificatiemethoden kunnen individuele genen of DNA-sequenties die eerder bij andere organismen zijn aangetroffen in het genetische materiaal van het gewas worden ingebracht. Op deze wijze kunnen gericht de gewenste eigenschappen worden overgedragen. Ook is het mogelijk om bepaalde genen "uit te schakelen".

Genetische modificatie is geen doel op zich maar een methode waaraan de voorkeur wordt gegeven wanneer deze beter geschikt is dan andere methoden om de respectieve veredelingsdoelen te bereiken. Dit is bijvoorbeeld het geval als het gen voor een gewenste eigenschap in de genenpoel van een bepaald ras niet voorkomt en daarom niet in cultivars kan worden ingekruist. Terwijl bij traditionele veredelingsmethoden alleen genen worden gebruikt die in de genenpoel van een ras voorkomen, kunnen bij genetische modificatie ook genen worden overgebracht die van andere organismen afkomstig zijn, zoals bacteriën.

Een voordeel van genetische modificatiemethoden is ook dat interessante genen van wilde rassen direct in krachtige cultivars kunnen worden ingebracht. Bij traditionele veredeling worden de genomen van beide ouderlijnen met elkaar gecombineerd. Daarbij worden gewenste en ongewenste eigenschappen vermengd. In vergelijking met het traditionele inkruisen kan op deze wijze het veredelingsproces aanzienlijk worden versneld.

Alleen planten met genen die middels genetische modificatiemethoden zijn ingebracht, worden in wettelijke zin als "genetisch gemodificeerd" beschouwd. Voor deze GGO's (genetisch gemodificeerde organismen) gelden bijzondere wettelijke bepalingen.

KWS is een internationaal plantenveredelingsbedrijf dat op vele markten wereldwijd aanwezig is. Het is afhankelijk van het gebruik van alle internationaal vastgelegde methoden voor zijn eigen onderzoek en ontwikkeling. Dit omvat ook genetische modificatie van planten.

Uitgangspunten van KWS in de omgang met genetische modificatie van planten

 • Wij voeren een individuele analyse uit waaruit moet blijken dat de potentiële voordelen van een genetisch gemodificeerde plant groter zijn dan die van de huidige beschikbare rassen. Als dit niet het geval is, proberen we alternatieven te vinden.

 • Wij voeren pas veldproeven uit wanneer alle voorbereidende proeven in het laboratorium en in de broeikas aantonen dat volgens de huidige inzichten en stand der techniek mogelijke schade kan worden uitgesloten.

 • Het hele proces is volkomen transparant aangezien wij deze informatie tijdig en op passende wijze openbaar maken.

 • We zijn in gesprek met verschillende belangengroepen door aan discussierondes of congressen deel te nemen of door onze eigen discussiefora te organiseren.

 • KWS staat als gezinsvriendelijk bedrijf voor een zorgvuldig gebruik van de genetische modificatie van planten om een duurzame landbouw en een ondernemingsevenwicht tussen economie, ecologie en maatschappelijke verantwoordelijkheid te bevorderen.

 • Een decennium door de EU gefinancierd GGO-onderzoek

  pdf | 4 MB