• KWS_biogasanlage_von_oben.jpg
  Energiajuurikas

Sokerijuurikkaassa on voimaa - biokaasua energiajuurikkaista

Energiasokerijuurikas on maaimalla viime vuosina vakiinnuttanut asemiaan uudistuvana raakamateriaalina kestävässä energiantuotannossa - sitä käytetään sekä bioetanolin että biokaasun tuottamiseen.

Energiajuurikkaiden käyttö etenkin biokaasun tuotannossa on kasvamassa yhä merkittävämmäksi Saksassa. Perusraaka-aine maissin ohella se on yksi tuottoisimmista viljelykasveista näillä leveysasteilla ja arvokas lisä biokaasulaitoksen raaka-aineseokseen lyhyen viipymäaikansa vuoksi. Energiajuurikkaat pellolla ovat myös vakuuttavia erittäin korkean ja tasaisen kuiva-aine- ja metaanisatopotentiaalinsa vuoksi.

Katsaus KWS-energiajuurikkaiden etuihin

 • korkeat kuiva-ainesadot
 • korkea metaanintuotanto hehtaaria kohden
 • korkea tehokkuus pinta-alaa kohden
 • korkea satopotentiaali myös kylmemmillä alueilla
 • sokerijuurikkaan erittäin nopea läpimenoaika reaktorissa
 • orgaanisen kuiva-aineen hyvä sulavuus
 • helposti säädettävä
 • lisääntynyt prosessivakaus, jos energiajuurikasmäärää lisätään 20-30 %
 • sadonkorjuuajankohdan hyvä joustavuus
 • pitkä kasvuaika voi tasata sääolojen vaihteluiden vaikutuksia

Tuoreet sokerijuurikkaat ovat usein halvimmat raaka-aineeni. Niitä saa helposti ja ne antavat nopeasti energiaa!
Dirk Ernst, Biokaasulaitoksen johtaja