• braunrost.jpg
    Kasvitautien torjunta-aineet

Kasvitautien torjunta-aineet

1. Kasvitautien torjunta-aineiden käyttö sokerijuurikkaiden viljelyssä

Fungisidien käyttö sokerijuurikkaiden viljelyssä on tarpeen lehtitautien esiintyessä. Tarpeen määärittämiseksi lehtimenetelmä on sopiva keino.

Jos vaurioiden kynnysarvo ylittyy ruiskutetaan fungisidi koko kasvustolle. On muistettava, että ensimmäinen ruiskutus on erityisen tärkeä, ja sen pitäisi tapahtua juuri oikeaan aikaan.

"Sen täytyy mennä oikein jo ensimmäisellä kerralla!"

2. Kasvitautien torjunta-aineiden käyttö rukiin viljelyssä

Ruis on vähemmän altis lehtitaudeille muihin viljalajeihin verrattuna. Tärkein rukiin tauti on Ruskearuoste. Härmäsieni and Rhynchosporium esiintyy yleensä aikaisemmin, mutta tartunta leviää harvoin ylempiin lehtiin. Kohdennetut kasvinsuojelutoimenpiteet ovat kuitenkin tarpeen runsaiden jyväsatojen varmistamiseksi.

Tartunnasta ja odotetusta sadosta riippuen seuraavat fungisidi-käsittelytavat ovat osoittautuneet toimiviksi rukiin viljelyssä:

Kahteen kertaan tehty käsittely on kustannustehokasta pelloilla, joissa on korkeat sato-odotukset sekä korkea kasvitautipaine. Jos uhkana on korsien katkeaminen, aikainen härmä, Rhynchosporium ja/tai ruskearuoste, käsittelyä pitäisi suunnitella jo korrenkasvuvaiheessa (BBCH 31-32). Toinen käsittely (BBCH 47-61) kohdistuu yleensä myöhäiseen ruskearuosteeseen, ja se vaikuttaa sadon runsauteen.

Kevyillä mailla, joilla on riittämätön vedensaanti ja vähäiset sato-odotukset suositellaan yleensä yhtä käsittelyä torjuntakynnyksen (katso taulukko) ylittyessä. Käsittelyn pitäisi tapahtua heti ennen ensimmäisten ruskearuosterakkuloiden ilmaantumista (BBCH 39-61). Käsittelyn tehoa parantaa myös se, että käytössä on uudenaikainen lajike, jolla on hyvä vastustuskyky ruskearuostetta vastaan.

Ristipölytteiselle rukiille ei suositella käsittelyä kukinnan aikana, sillä se lisää torajyvän riskiä.

3. Kasvitautien torjunta-aineiden käyttö rapsin viljelyssä

  • Rapsintainten lehtitautien torjunta ei ole yleensä kovin tärkeää kevään nopean kasvun vuoksi.
  • Vaikka Phoma-sieni vaikuttaa keväällä myös rapsintainten lehtiin, se ei leviä lehdistä varteen. Keväiset tyvimätää tai varsikuoliota aiheuttavat tartunnat eivät ole suuri riski sadolle.
  • Vain suoraan varteen kohdistuva tartunta voi vaikuttaa siemensatoon. Tartuntaa voi esiintyä vain vaurioituneissa kohdissa (kasvuhalkeamat tai varsituholaiset).

Löydä neuvojasi

OTA YHTEYTTÄ