• 201406_kws_roggen_0481.jpg
    Rukiin kasvinsuojelu

Kasvinsuojelutoimenpiteet rukiin viljelyssä

Lujuutensa ansiosta ruista viljellään usein kevyillä mailla. Täältä voit lukea lisää kasvitautiaineiden ja rikkakasvien torjunta-aineiden käytöstä rukiin viljelyssä.

1. Rikkakasvien torjunta-aineiden käyttö rukiin viljelyssä

Herbisidien käytössä on ylipäätään tärkeää noudattaa valmistajan ohjeita yhteensopivuudesta ja kasvinsuojelusta vastaavien viranomaisten neuvoja.

Tuotteet voivat erota suuresti yhteensopivuuden suhteen. Käytä vain tuotteita, jotka sopivat hyvin yhteen. Erityisesti flufenacetia sisältävien aineiden käytössä tulee noudattaa hyvää ammattikäytäntöä, valmistajan tuote- ja levitysohjeita erityisesti yhteensopivuuden suhteen sekä kasvinsuojeluviranomaisen neuvoja. Virheellinen käyttö voi johtaa kasvivahinkoihin ja satomenetyksiin.

Varovaisuus on tärkeää etenkin syyskäsittelyn aikana hyvin matalan kylvön jälkeen, hiekkapelloilla, märissä olosuhteissä ja rankkasateella. Syyskäsittelyjä ei kannata tehdä kovin myöhään.

Keinot herbisideistä aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi:

  • Kylvösyvyys (2-3 cm)
  • Huomioi käsittelyn aikainen sää
  • Vältä käsittelyä jos tiedossa on sateita

2. Kasvitautiaineiden käyttö rukiin viljelyssä

Ruis ei ole yhtä herkkä lehtitaudeille kuin muut viljakasvit. Rukiin viljelyssä eniten huomiota vaativa tauti onRuskearuoste. Härmäsieni and Rhynchosporium esiintyy yleensä aikaisemmin, mutta tartunta leviää harvoin ylempiin lehtiin. Kohdennetut kasvinsuojelutoimenpiteet ovat kuitenkin tarpeen runsaiden jyväsatojen varmistamiseksi.

Tartunnasta ja odotetusta sadosta riippuen seuraavat fungisidi-käsittelytavat ovat osoittautuneet hyviksi rukiin viljelyssä:

Kahteen kertaan tehty käsittely on kustannustehokasta pelloilla, joissa on korkeat sato-odotukset sekä korkea kasvitautipaine. Jos uhkana on korsien katkeaminen, aikainen härmä, Rhynchosporium ja/tai ruskearuoste, käsittelyä pitäisi suunnitella jo korrenkasvuvaiheessa (BBCH 31-32). Toinen käsittely (BBCH 47-61) kohdistuu yleensä myöhäiseen ruskearuosteeseen, ja se vaikuttaa sadon runsauteen.

Kevyillä mailla, joilla on riittämätön vedensaanti ja vähäiset sato-odotukset suositellaan yleensä yhtä käsittelyä torjuntakynnyksen (katso taulukko) ylittyessä. Käsittelyn pitäisi tapahtua heti ennen ensimmäisten ruskearuosterakkuloiden ilmaantumista (BBCH 39-61). Käsittelyn tehoa parantaa myös se, että käytössä on uudenaikainen lajike, jolla on hyvä vastustuskyky ruskearuostetta vastaan.

Ristipölytteiselle rukiille ei suositella käsittelyä kukinnan aikana, sillä se lisää torajyvän riskiä.

Hybridirukiin viljelyohjeet

Löydä neuvojasi

OTA YHTEYTTÄ