• KWS_forschungsteam_im_labor.jpg
    Inovație

Ameliorarea plantelor pentru o agricultură sustenabilă

Scopul activității noastre de ameliorare este să le oferim fermierilor noștri hibrizii cei mai adecvați cerințelor lor, indiferent dacă vorbim de agricultură convențională sau ecologică. Oferim semințe adaptate la condițiile climatice și de sol din diferite regiuni, creștem productivitatea și reducem utilizarea pesticidelor.

Pentru a realiza acest lucru, este necesară o activitate de cercetare intesivă și susținută. Poate dura până la 10 ani pentru ca un nou hibrid să fie aprobat și disponibil pe piață. În fiecare an investim aproximativ 17 la sută din cifra de afaceri în proiecte de cercetare și dezvoltare, contribuind la o îmbunătățire a productivității cu până la două procente pe an.

Rețeaua mondială de breeding KWS

Cifrele noastre curente de cercetare și dezvoltare:

în milioane de €   2016/2017 2015/2016 +/-
Procentul de angajați din C&D raportat la întreaga forță de muncă Ø 1,889 1,830 3.2%
Procent angajați din întregul colectiv C&D in % 38.3 37.8 1.3%
Costuri de cercetare &dezvoltare   190.3 182.4 4.3%
R&D ratio¹ in % 17.7 17.6 0.6%
Autorizații de introducere pe piață pentru noi hibrizi   357 397 -10.1%

Date de contact

Viorel Drăguşin
Viorel Drăguşin
Director Național de Vânzări
Trimite email
A LUA LEGATURA