• kws_zwei_pflanzenzuechter_begutachten_feld_1.jpg
    Aflați mai mult

Desfășurăm mai multe programe de ameliorare pentru a obține producții agricole mai ridicate

Având în vedere cererea tot mai mare de materii prime derivate din plante, ne bazăm pe inovație continuă. La urma urmei, cel mai puternic factor de creștere a producției la momentul actual este reprezentat de inovațiile tehnologice. În loc să extindem suprafața, ceea ce ar duce la o cultivare extenisvă, obiectivul este acum reducerea pierderilor și maximizarea producției culturilor. Produsele noastre tind să răspundă diferitelor sisteme agricole - agricultura convențională, agricultura folosind plante modificate genetic și agricultura ecologică - într-o manieră mai echilibrată.

Randament

Productivitatea este o caracteristică complexă, dar este de obicei cel mai important obiectiv de ameliorare pentru toate tipurile de culturi. Creșterea producției, dar și stabilitatea acesteia sunt strâns legate de multe alte obiective de ameliorare, cum ar fi toleranța sau eficiența utilizării nutrienților. Prin urmare, producția dorită poate fi obținută în moduri diferite.

Calitate

Calitatea unui hibrid este determinată în principal de calitatea produsului la recoltare. Însă din punctul de vedere al ameliorării, aceasta este o caracteristică foarte complexă, influențată de mulți factori. Raportul diferitelor substanțe din compoziție, efectele lor asupra sănătății și gustului, dar și calitățile de prelucrare, toate acestea joacă un rol important.

Rezistență

Plantele sunt supuse diferitelor influențe de mediu, ce au efecte semnificative asupra stabilității producției. Toleranța ridicată la dăunători și boli ale plantelor, dar și o toleranță crescută la factorii de mediu, cum ar fi seceta și frigul, sunt obiectivele-cheie în ameliorarea plantelor.

Schimbările climatice continuă să reprezinte noi provocări care trebuie depășite. Condițiile extreme, cum ar fi seceta sau ploile abundente, sunt preconizate să devină tot mai frecvente. Aceasta crește riscul ca frigul, seceta, căldura sau umiditatea excesivă să conducă la eșecuri ale culturilor. În plus, schimbările climatice ar putea determina proliferarea unor organisme dăunătoare considerate anterior nesemnificative. În acest context, amelioratorii lucrează la obținerea de hibrizi noi, adaptați, pentru a asigura stabilitatea producțiilor agricole

Eficiența în ceea ce privește nutrienții

Absorbția de nutrienți de către plante influențează semnificativ creșterea acestora și productivitatea. Hibrizii cu eficiență nutritivă bună au o capacitate productivă remarcabilă în situații variate de aprovizionare cu nutrienți, adică de la resurse limitate la surplus

De exemplu, plantele cu eficiență crescută a utilizării azotului sunt mai capabile să absoarbă azotul disponibil în sol și să-l transforme în biomasă. În acest sens, ameliorarea plantelor poate aduce o contribuție semnificativă la agricultura sustenabilă deoarece hibrizii cu utilizare eficientă a nutrienților pot conduce la reducerea utilizării îngrășămintelor și gunoiului de grajd în câmp

Proprietăți de cultivare

Un alt obiectiv al ameliorării plantelor este adaptarea plantelor la procesele de producție agronomică. Acest lucru privește în special îmbunătățirea unor proprietăți precum stabilitatea, înălțimea, toelranța la iernare, perioada de maturare și creșterea constantă

Energia

Conținutul de energie este determinat de compoziția ingredientelor. De aceea, pe lângă producția ridicată de de biomasă, amelioratorii sunt preocupați de creșterea cantității de ulei, precum și a conținutului de zahăr și amidon a hibrizilor de culturi energetice

  • Oamenii KWS

    Obiectivele de ameliorare sunt pe termen lung și privesc provocări globale, precum schimbările climatice, sau cerințe agricole, cum ar fi producțiile mari.

    Jürgen Schweden, Manager Global, Departamentul de Cercetare și Servicii
    juergen_schweden.jpg

În plus, ne concentrăm pe obiective specifice de ameliorare pentru fiecare tip de cultură și utilizările aferente

Productivitatea este întotdeauna obiectivul principal, dar există diferențe. În cazul porumbului, analizăm în principal productivitatea totală al plantei. Pe de altă parte, pentru sfecla de zahăr, este esențială cantitatea de zahăr. La acestea se adaugă caracteristicile specifice culturii, cum ar fi indicii de panificație ai grâului, toleranța la iernare a orzului sau toleranța la erbicid la sfecla de zahăr. Să nu uităm că fiecare cultură are proprii dăunători și boli specifice

Porumb

Creșterea producției
În ceea ce privește cultivarea porumbului siloz, productivitatea totală a plantelor joacă un rol important. Pentru ameliorarea porumbului, producția de boabe este o caracteristică importantă. În Europa continentală, amelioratorii de porumb pentru boabe iau în calcul și siguranța dezvoltării și, prin urmare, caută o aprovizionare crescută cu apă a boabelor înainte de recoltare. Pe lângă productivitate, aspectul stabilității producției devine din ce în ce mai important din cauza schimbărilor climatice crescute. Rezistența la cădere și la secetă joacă de asemenea un rol important.

Creșterea toleranței la stresul abiotic
Îmbunătățirea toleranței la stresul provocat de secetă este un obiectiv important de ameliorare, cu deosebită semnificație în special în sud-estul și estul Europei.

Îmbunătățirea eficienței absorbției nutrienților
În special în vestul Europei, îmbunătățirea eficienței de utilizare a azotului este un obiectiv important de ameliorare. Astfel, condițiile de fertilizare redusă nu ar trebui să afecteze productivitatea, care ar trebui să se mențină la un nivel ridicat.

Îmbunătățirea toleranței la boli
Pentru a îmbunătăți toleranța la boli, amelioratorii se concentrează în principal pe bolile fungice. Exemple importante sunt Fusarium, mana și putregaiul la porumb. Cu toate acestea, incidența acestor boli fungice variază de la o regiune la alta.

Calitate
Ca o caracteristică de calitate, digestibilitatea joacă un rol important în ameliorarea porumbului siloz.

Sfeclă de zahăr

Creșterea producției
La sfecla de zahăr, producția de zahăr este crucială. Aceasta depinde atât de conținutul de zahăr, cât și de producția rădăcinii, prin care ambele caracteristici parțiale sunt corelate negativ

Îmbunătățirea rezistenței la dăunători și boli
Mai multe boli ale plantelor pot afecta producția și calitatea zahărului. Acestea includ diferite boli virale, cauzate de Rizomania (îngălbenirea necrotică a nervurilor sfeclei), virusurile îngălbenirii sfeclei sau virusul răsucirii frunzelor. Sub termenul de boli fungice, crescătorii disting între agenții patogeni ai frunzei, cum ar fi cercosporioza (pătarea frunzelor de sfeclă), făinare, rugina sfeclei și Ramularia, în timp ce agenții patogeni ai rădăcinii includ Rhizoctonia (putregaiul inimii sfeclei) și Aphanomyces (putregaiul negru). În afară de bolile plantelor, amelioratorii se concentrează și pe nematode și diferite tipuri de insecte.

Rezistența la apariția inflorescenței
Hibrizii rezistenți la încolțire sunt mai puțin afectați de stimulii de vernalizare, cum ar fi temperaturile scăzute și lungimea zilei. Acest lucru împiedică plantele bienale de sfeclă de zahăr să dezvolte inflorescențe în primul an pe teren. Acest lucru ar scădea conținutul de zahăr și greutatea sfeclei, deoarece acestea ar fi folosite pentru a hrăni florile.

Calitatea sucurilor
Calitatea sucurilor afectează conținutul de zahăr în timp ce sfecla este pregătită în rafinăria de zahăr. Scopul este de reducerea cantității de elemente ce determină formarea melasei, cum ar fi potasiul, sodiul și azotul amoniacal. Melasa se leagă cu o parte din zahăr, reducând randamentul la extragerea zahărului din suc.

Toleranța la erbicid
Importantă pentru combaterea buruienilor este dezvoltarea hibrizilor de sfeclă rezistenți la erbicizi, atât în cultivarea convențională, cât și a OMG.

Creșterea toleranței la stresul abiotic
Toleranța la secetă, căldură și concentrațiile crescute de sare sunt obiective importante de ameliorare.

Grâu

Creșterea producției
Obiectivul principal este o producție ridicată și stabilă. Acest lucru este obținut printr-un echilibru bun între caracteristicile ce determină productivitatea și cele ce determină stabilitatea producției, precum rezistența la cădere, toleranța la stres și vigoarea plantelor.

Creșterea toleranței la stresul abiotic
Toleranța la iernare, secetă și arșiță sunt obiective importante de ameliorare. Grâul de iarnă este semănat toamna și iernează pe câmp. Pentru hibrizii care nu sunt toleranți la îngheț, există un risc ridicat de a fi distruși in timpul iernii. Coroana plantei (partea tulpinii de grâu ce se află în pământ imediat sub suprafață) este vitală pentru supraviețuirea plantei. Capacitatea coroanei de a supraviețui la temperaturi scăzute determină dacă planta de grâu își va continua dezvoltarea în primăvară.

Indicii de panificație
Indicii de panificație se referă la conținutul de proteine, calitatea proteinei, randamentul de făină, absorbția de apă și mai ales volumul de pâine.

Îmbunătățirea toleranței la dăunători și boli
Diferite tipuri de ciuperci afectează producția sau calitatea grâului. În acest sens, amelioratorii se concentrează în principal pe toleranța la bolile tulpinei, frunzelor și spicului, cum ar fi petele, rugina galbenă, rugina brună, septorioza și mana spicului.

Secară

Creșterea randamentului
Un obiectiv important este producția ridicată și stabilă. La cultivarea secarei, un rol important îl joacă producția de boabe și cantitatea de biomasă. Pentru a crește stabilitatea producției, amelioratorii se concentrează pe caracteristici agronomice precum stabilitatea, densitatea și MMB-ul. Dar toleranța la boli și toleranța la factorii de stres abiotic au o influență majoră.

Caracteristici agronomice
Caracteristicile agronomice importante în ameliorarea secarei sunt buna toleranță la cădere, dimensiunea boabelor (MMB), densitatea stabilă și apariția la timp a spicului și maturitatea boabelor.

Îmbunătățirea rezistenței la boli
Există diferite ciuperci dăunătoare cu un impact semnificativ asupra sănătății frunzelor de secară. În special pentru secara de boabe, rugina brună este una dintre principalele boli ale frunzelor, dar rugina neagră câștigă, de asemenea, încet în importanță. Fuzarioza are, de asemenea, un impact semnificativ asupra stabilității producției de secară și este relevantă în principal în America de Nord. Printre bolile virale, virusul SCMV (virusul mosaic al cerealelor, transmis în sol) și virusul WSSMV (virusul mozaicului dungat) devin mai semnificative.

Cornul secarei (Claviceps purpurea) este încă unul dintre cei mai importanți agenți patogeni de luat în calcul la ameliorarea secarei. Prejudiciul cauzat de cornul secarei nu este atât o pierdere a producției, ci mai degrabă alcaloizii toxici din boabe. Un procent ridicat de alcaloizi limitează comercializarea atât pentru alimentația umană, cât și pentru hrana animalelor. Ca plantă cu polenizare încrucișată, secara se bazează pe transportul polenului. Florile deschise nepolenizate pot fi infectate de cornul secarei în cazul unei cantități insuficiente de polen. Acest lucru ar trebui evitat prin îmbunătățirea cantității disponibile de polen. Secara hibridă PollenPlus are genetic capacitate ridicată de producere a polenului. Datorită cantității mai mari de polen, fertilizarea este accelerată, iar cojile se închid rapid, astfel încât sporii de cornul secarei nu pot pătrunde în floare.

Caracteristici de calitate
Caracteristicile de calitate importante pentru secară sunt toleranța la supradezvoltare și conținutul de proteine brute. Supradezvoltarea apare atunci când învelișul exterior al seminței este rupt la jumătate. Creșterile pot duce, de exemplu, la o reducere puternică indicilor de panificație.

Toleranța la factorii de stres abiotic
Secara se caracterizează printr-o toleranță superioară la secetă în comparație cu alte culturi. Cu toate acestea, amelioratorii caută continuu soluții pentru o mai bună toleranță la secetă. Pe lângă acest aspect, este prioritară dezvoltarea hibrizilor toleranți la iernare în regiunile mai reci din Europa de Est și America de Nord. Totuși, și piețele Europei Centrale beneficiază de aceste programe de ameliorare.

Orz de iarnă

Productivitate
Scopul este o producție ridicată și stabil. Acest lucru este obținut printr-un echilibru bun între productivitate și proprietățile ce determină stabilitatea producției, precum toleranța la cădere și vigoarea plantelor

Îmbunătățirea rezistenței la boli
Diferite tipuri de ciuperci afectează randamentul și calitatea orzului.
Acestea includ diferite afecțiuni fungice, cum ar fi făinarea, pătarea reticulară a frunzelor, virusul piticirii galbene a orzului, Rincosporioza și Ramularia. Toleranța îmbunătățită la virusuri, cum ar fi virusul mozaicului galben de fasole BYMV (transmis prin sol) și virusul pitic galben BYDV (transferat de păduchi) este cel puțin la fel de important. În această cultură nu sunt permise tratamentele sămânță cu insecticide din familia neonicotinoidelor. Acest lucru face ca atenția amelioratorilor să se concentreze pe obținerea de hibrizi cu rezistență la BYDV la niveluri ridicate de producție.

Calitate
O greutate mare și o bună separare a boabelor la testare joacă un rol important în comerțul cu orz furajer și, prin urmare, prezintă o importanță ridicată pentru ameliorare.

Pretabilitatea la producerea berii derivă din diverse proprietăți individuale, cum ar fi conținutul de extract, activitățile enzimelor, conținutul de proteine, frăgezimea și vâscozitatea. Toate aceste caracteristici sunt importante pentru obținerea malțului și a berii. Soiurile de orz folosite în industria berii trebuie să conțină, de asemenea, mult amidon, dar puține proteine

Creșterea toleranței la stresul abiotic, cum ar fi cel din decursul iernării
Toleranța la iernare, secetă și arșiță sunt obiective importante de ameliorare. Grâul de iarnă este semănat toamna și iernează pe câmp. Pentru hibrizii care nu sunt toleranți la îngheț, există un risc ridicat de a fi distruși in timpul iernii. Deoarece o selecție bună bazată pe această trăsătură complexă are loc doar rareori în condiții naturale, este susținută prin teste de îngheț artificial.

Rapiță

Producție
Scopul este de a crește atât producția de boabe, cât și randamentul de ulei prin îmbunătățirea simultană a conținutului de ulei, deoarece acesta determină o valoare mai mare.

Calitate
În afară de creșterea conținutului de ulei, obiectivul este acela de a crește conținutul de proteine din șrotul de rapiță simultan cu scăderea conținutului de glucosinolat. Calitatea uleiului este reprezentată prin standardul dublu zero, fără acid erucic și un nivel normal de acizi grași polinesaturați.

Toleranța la dăunători
Scopul este, în special, o rezistență crescută la bolile fungice care provoacă putrezirea tulpinii. Toleranța îmbunătățită la verticilioză și Sclerotinia este oricum un alt obiectiv pe termen mediu și lung, alături de toleranța la hernia rădăcinilor în zonele infestate, ca parte a unui program special.

Creșterea toleranței la stresul abiotic
În acest sens, în special îmbunătățirea toleranței la iernare este o prioritate. Este deosebit de importantă o tendință scăzută de alungire a tulpinilor toamna.

Îmbunătățirea proprietăților agronomice
În afară de o bună toleranță la cădere, obiectivele de ameliorare sunt maturarea tulpinilor în paralel cu maturarea boabelor. Atât hibrizii de rapiță timpurie, cât și cei târzii sunt selectați pentru a face mai flexibilă fereastra de recoltare. În timpul selecției pre-vernalizare, atât hibrizii cu dezvoltare rapidă, pretabili la semănatul târziu, cât și hibrizii cu dezvoltare lentă, pretabili la semănatul timpuriu, sunt abordați.

Date de contact

Viorel Drăguşin
Viorel Drăguşin
Director Național de Vânzări
Trimite email
A LUA LEGATURA