U bent op de KWS-website voor België. Er bestaat een alternatieve webpagina in uw land voor deze pagina: Wilt u nu veranderen?
Verander nu
  • cows-in-stable.png
    Ik bespaar op mijn voerkosten met Seed2FEED

Ik bespaar op mijn voerkosten met Seed2FEED

De voerkosten bepalen voor een groot deel de totale kosten, ook op het melkveebedrijf van Nick de Werdt in Sterksel. Om verschillende redenen zijn deze kosten de afgelopen jaren gestegen, waardoor het saldo verder onder druk kwam te staan. Nick: “In mijn zoektocht naar verbetering van het bedrijfsresultaat kwam ik in contact met Tim van Houtum, Seed2FEED-Adviseur bij KWS, die mij helpt om dit te realiseren.” Nick de Werdt vertelt hierover meer in deze video.

Nick: “De sleutel voor het verlagen van de voerkosten bleek te liggen in de keuze voor bepaalde gewassen en de teelt ervan. Door de focus op de teelt te leggen, het opbrengst- en kwaliteitspotentieel van mijn eigen grond te maximaliseren en het rantsoen nog beter te benutten, kan ik nu de voerefficiëntie op mijn melkveebedrijf verder vergroten. “

Hierbij is inzicht in de voerkosten een belangrijke eerste stap. “Met Farmdesk, de managementsoftware voor melkveebedrijven, kan ik zelf mijn voerkosten dagelijks transparant volgen. De software ondersteunt mij bij het beheren van mijn voerrantsoen en houdt tegelijkertijd rekening met de keuze voor de teelt van de bijpassende gewassen.

Farmdesk is als onderdeel van het Seed2FEED-concept daarom zeer zeker geschikt om het initiatief te houden in de zoektocht naar verbetering van het saldo van mijn melkbedrijf.”

Heeft u een vraag? Bel of mail mij!

West-België
Dries Grypdonck
Seed2FEED Manager
Stuur email