U bent op de KWS-website voor België. Er bestaat een alternatieve webpagina in uw land voor deze pagina: Wilt u nu veranderen?
Verander nu
  • Seed2FEED-(1).jpg

    "Elke melkveehouder streeft naar een hoog rendement uit zijn huidige bedrijfsvoering. Werken aan een hogere voerwinst is daarbij een belangrijk item om dit rendement te verhogen. Met Seed2FEED verbetert u in 5 stappen uw bedrijfsresultaat."

In 5 stappen naar lagere voerkosten

Ongeveer een derde van de melkopbrengsten van een melkveebedrijf gaat op aan kosten voor veevoeding, waarbij er een enorme variatie is tussen de 25% best presterende bedrijven en de 25% minder presterende bedrijven. Vaak is het dus mogelijk de voerwinst te verbeteren door de melkopbrengsten te vergroten en de voerkosten te verlagen.

Optimaliseren kunt u leren

Wilt u aan de slag met het optimaliseren van de voerkosten, dan kunt u dat in veel opzichten makkelijk zelf. Durf uzelf kritische vragen te stellen en daarop eerlijk te antwoorden. Optimaliseren kan bijvoorbeeld door het werken met het onderstaande stappenplan.

Stap 1
Inventariseer waar u nu staat

Breng in kaart waar u nu staat: bereken wat de huidige voerwinst is. Bereken deze voerwinst niet over een enkele dag, want dit zal geen realistisch beeld geven van de bedrijfsvoering. Meet bijvoorbeeld over de periode van een maand hoeveel kosten u maakt en hoeveel liter melk daarvoor terug is gekomen. Hiermee kunt u een ijkpunt creëren waarop u kunt gaan optimaliseren.


In Farmdesk, het voermanagementprogramma van Seed2FEED, krijg je erg makkelijk een beeld van deze kengetallen in de Economie module, zie de grafieken hieronder. U krijgt namelijk inzicht in de voerkosten en de voerwinst. Een samenspel van kosten en opbrengsten. Als u inzicht heeft in de huidige resultaten, kunt u ook gaan nadenken over welk doel u gaat stellen en daar vervolgens een plan bij maken om het beter te doen.

Stap 2
Stel heldere en SMART geformuleerde doelen

Zorg ervoor dat de doelen SMART geformuleerd zijn. SMART staat voor: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden. Doel van SMART is dat je concreet bent. Woorden als "meer en minder" zijn daarbij uit den boze. U dient concreet en specifiek te zijn om doelen te kunnen stellen.


Een doel formuleren als “meer melkopbrengst" of "een iets hogere voerwinst” is niet SMART. Wat wel SMART is, is bijvoorbeeld: “ik wil binnen 6 maanden een extra voerwinst realiseren van 50 cent per 100 liter meetmelk”. Dit is namelijk vrij specifiek en voldoet aan alle criteria van SMART.

Stap 3
Maak een plan dat meetbaar is

Doel geformuleerd? Dan is het tijd om een goed plan uit te werken om dit doel te bereiken. Door vooraf kennis te verzamelen zal men makkelijker een plan kunnen opstellen. Nodig eens een collega melkveehouder uit om te sparren over welke oplossingen er zijn, of ga met de Seed2FEED-adviseur om tafel om de mogelijkheden te bespreken. Feit blijft dat uw doel voorop staat en uw focus daar op gericht moet zijn. U mag best eens meerdere adviseurs mee laten kijken in uw keuken en die van uw voervoorlichter. U wordt daar namelijk alleen maar slimmer van. Zoveel meningen en zoveel oplossingen die u zult horen.


Ieder heeft zijn eigen visie, maar brengt ook oplossingsrichtingen om het doel van 50 cent per 100 liter te realiseren. Aan u de taak om goed te filteren welke oplossing kan werken. Formuleer na de gesprekken met collega’s of adviseurs duidelijk welke actiepunten u gaat uitvoeren. Op deze manier kunt u monitoren of deze effectief zijn.


In Farmdesk kunt u zelf ook uw eigen prognose maken met verwachte kilogrammen melk en bijhorende voerkosten. Zo krijgt u inzicht in wat uw rantsoen waard is. Vergeet ook zeker niet te kijken naar andere management factoren zoals huisvesting, kwaliteit van voer, klimaat en andere omstandigheden.

Stap 4
Zorg voor evaluatiemomenten

Nadat u actie hebt ondernomen op het bedrijf is het tijd voor evaluatie. U gaat de balans opmaken. Dit kan tussentijds (belangrijk want je wil weten hoe ver je staat), maar doe dit zeker aan het eind van de gestelde deadline. In ons verhaal dus na 6 maanden. U hebt immers een doel gezet om de voerwinst in 6 maanden met 50 cent te verhogen. Nu nog de balans opmaken. Vragen die je jezelf hierbij moet stellen zijn:

  • Is het doel bereikt?
  • Indien een tussentijdse evaluatie: Waar staat u op weg naar uw doel?
  • Welke acties maakten het verschil?
  • Welke acties hadden een ander effect?
  • Wat werkte niet?
  • Wat worden de volgende stappen?

Vraag nu een gratis beoordeling door de
Seed2FEED-adviseur

Stap 5
Maak nieuwe plannen om constant te verbeteren

Met verbeteren bent u nooit klaar. U kunt iedere dag weer streven om het beste uit uzelf en uit uw bedrijf te halen. Bent u door het eerste plan heen, maak dan een nieuw plan om nog scherper te gaan sturen op de voerwinst. Misschien heeft u wel een heel ander thema dat u wilt optimaliseren, zoals teelt of management in de stal. Als u concreet werkt zult u vooruitgang boeken.


Maak resultaten niet mooier dan ze zijn maar maak ze beter!


Ook verbeteren en meer verdienen? Vul hieronder het contactformulier in, een Seed2FEED adviseur neemt vervolgens contact met u op.

Contactformulier

Ja, ik ben geïnteresseerd en wil dat een KWS adviseur Seed2FEED contact met mij opneemt.

Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens verwijzen wij u naar ons privacybeleid op onze website: www.kws.com/dataprotection

Ik ga ermee akkoord dat KWS Benelux B.V. mij zal informeren over haar eigen producten of diensten zoals MyKWS en SEED2FEED. Voor dit doel zullen bovengenoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor zover dat nodig is om deze informatie op uw individuele wensen af te stemmen. De informatie kan worden verstrekt via de door mij geselecteerde contactkanalen:

Heeft u een vraag? Bel of mail mij!

West-België
Dries Grypdonck
Seed2FEED Manager
Stuur email