U bent op de KWS-website voor België. Er bestaat een alternatieve webpagina in uw land voor deze pagina: Wilt u nu veranderen?
Verander nu
  • feedbeet1_versie2.jpg

KWS Feedbeet populaire voederbiet

De voederbiet wint verder terrein. Binnen de vergroeningseisen van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid blijken voederbieten een uitstekend derde gewas. Veehouders die voederbieten voeren, zijn enthousiast over het stijgende vetgehalte (0,1 tot 0,30 procent hoger), het hogere eiwitgehalte (0,05 tot 0,25 procent hoger) en de vaak hogere melkgift. Voederbieten zijn zeer smakelijk en van verdringing van andere voedermiddelen is in het rantsoen geen sprake. Nog veel mooier is dat met voederbieten hoge opbrengsten zijn te realiseren.

Feedbeet met hoog drogestofgehalte zeer populair

WUR open teelten brengt in samenwerking met Delphy sinds enkele jaren het “Rassenbulletin Voederbieten” uit. Hierin worden onder Nederlandse omstandigheden hoog- en laag drogestofgehalte bieten getest. De hoge drogestofgehalte bieten zijn wit van kleur en kunnen een drogestofgehalte tot wel 24% behalen. Deze voederbieten worden ook wel Feedbeet genoemd. Daarmee is KWS Feedbeet duidelijk in het voordeel ten opzichte van de ouderwetse voederbiet waarbij de drogestofgehalte vaak bij 14-15% blijven steken. Om die reden zijn de ouderwetse voederbieten ook alleen maar vers te vervoederen en niet in te kuilen. Bovendien is de kans op vorstschade vanwege het hoge vochtgehalte in de biet veel groter. Dankzij de veel hogere drogestofopbrengst is het saldo per hectare van KWS Feedbeet veel groter dan wat met de ouderwetse voederbiet behaald kan worden.

Klik op de afbeelding om het gehele onderzoek te bekijken

Klik op de afbeelding om het gehele onderzoek te bekijken

Feedbeet oogsten

In tegenstelling tot de ouderwetse voederbiet is de Feedbeet qua teelt en oogst vergelijkbaar met de suikerbiet. De mechanisatie van de suikerbietenteelt kan volledig worden ingezet bij de teelt van Feedbeet. Er kan door de zeer regelmatige vorm van de Feedbeet heel goed zonder verliezen of oponthoud geoogst worden met de gangbare machines. Dit in tegenstelling tot de ouderwetse voederbiet. Bijkomend voordeel is dat veel machines de laatste jaren zijn uitgerust met een ontbladeraar in plaats van een scalpeur. De bieten blijven hierdoor (nog) beter bewaarbaar.

In tegenstelling tot de ouderwetse voederbiet kan Feedbeet zeer goed en vrij van tarra door gangbare bietenrooiers worden gerooid

In tegenstelling tot de ouderwetse voederbiet kan Feedbeet zeer goed en vrij van tarra door gangbare bietenrooiers worden gerooid

Feedbeet na versnippering waardoor deze door melkvee zonder problemen kan worden opgenomen

Feedbeet na versnippering waardoor deze door melkvee zonder problemen kan worden opgenomen

Feedbeet bewaren

De bieten kunnen vers gevoerd worden mits deze worden versnipperd. In sommige gevallen worden de bieten verwerkt in de maisbult. Omdat veel melkveehouders vóór 1 oktober de mais binnenhalen, laat men op deze manier echter bietenopbrengst liggen. In de maand oktober en november neemt de opbrengst namelijk nog dagelijks toe. Mede hierdoor worden de meeste voederbieten later gerooid en vaak in combinatie met een droog product als sojahullen in een slurf bewaard. Dit zogenaamde ‘baggen’ van de biet geeft veel voordelen. De voersnelheid kan worden aangepast en het is mogelijk om jaarrond te bewaren en te voeren. Ook het inkuilen samen met Maiskolvensilage (MKS) is sterk in opgang.

Volledig gemechaniseerde verwerking (bagging) van Feedbeet op het eigen erf

Volledig gemechaniseerde verwerking (bagging) van Feedbeet op het eigen erf

Feedbeet samen inkuilen met MKS gaat heel goed

Feedbeet samen inkuilen met MKS gaat heel goed

Godiva KWS is omwille van zijn dubbele resistentie zeer geschikt voor de teelt op zandgrond bij biologische telers

Godiva KWS is omwille van zijn dubbele resistentie zeer geschikt voor de teelt op zandgrond bij biologische telers

KWS Feedbeet rassen

Voor het teeltseizoen 2022 is het biologische ras GODIVA KWS (rhizomanie- en rhizoctoniaresistent) en voor de gangbare teelt het ras LAURENA KWS (rhizomanie- en rhizoctoniaresistent) beschikbaar. Beide rassen zijn zeer geschikt voor zand- en dalgronden met kans op rhizoctonia. Er wordt geadviseerd om voor deze rassen te kiezen als er maïs of gras in het bouwplan voorkomt.

Voor (klei) percelen zonder rhizoctonia wordt het ras PIERINA KWS met als bijzondere eigenschap het lage tarra percentage geadviseerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw regionale KWS adviseur.