FENJA KWS

Sikker indtjening på nematodinficeret jord

 • Højt stabilt sukkerudbytte (fht. 102*) i forsøg uden nematoder
 • God dyrkningsøkonomi (+ 478,-kr./ha*) i forsøg uden nematoder
 • God renhed med og uden nematoder

Egenskaber

Beskrivelse

 • FENJA KWS er en stabil og højtydende NT-sort med et udbyttepotentiale på højde med DAPHNA. Sorten er kendetegnet ved et meget højt rodudbytte med et knapt så højt sukkerindhold
 • FENJA KWS udmærker sig især på jorde, hvor der er konstateret udbredt infektion med nematoder. Sorten har en god vækst og en sund top gennem vækstsæsonen.
FENJA KWS
Produktblad FENJA KWS
 • Fenja gjorde det bedst i 2020

  FENJA har set rigtig fin ud det meste af sæsonen.

  Mogens Juul og Henrik Madsen Wittrock, Kildegaard Agro, Hoby ved Dannemare
  FENJA_KWS_Mogens-Juul-og-Henrik-Madsen-Wittrock_2020.jpg

I kan vel næsten ikke få armene ned” lød det i telefonen fra Henrik engang i oktober. Sorten Fenja var blevet taget op og havde i den grad levet op til forventningerne på Kildegaard Agro.

Mogens kender værdien af de nematodtolerante roesorter. ”Vi fulgte i begyndelsen rådgivningen og tog jordprøver af vores marker, men de seneste mange år har vi kørt udelukkende med nematodsorter. Og de senere år har Daphna været hovedsorten. Men da risikospredning også er vigtigt, udgjorde sorten Fenja i 2020 også en pæn del af vores roeareal. Fenja har stået fint og har generelt dækket godt af for ukrudtet, bedre end nogle af de konkurrerende sorter, synes vi.

Vi startede med at tage Fenja op og leverede første gang den 2. oktober og allerede efter de første læs kunne vi konstatere at Fenja i år lå over gennemsnittet med en ret høj sukkerprocent, omkring 17,6 % i starten og senere på 18,6 % i snit. Der var rigtig mange tons i jorden, faktisk 95 tons beskidte roer pr. hektar, i alt godt 4600 tons roer leveret, så vi lander på et sukkerudbytte omkring 15,7 tons sukker pr. hektar.

Vi er selvfølgelig hvert år meget opmærksom på forsøgsresultaterne, men når vi oplever en sort som Fenja der giver så godt, så bliver vores egen dyrkningsøkonomi og egen mavefornemmelse ret afgørende for vores sortsvalg på Kildegård Agro til næste år.

Med vores oplevelse af sorten i 2020, så bliver det sandsynligvis Fenja, som bliver vores hovedsort i 2021.

Find din rådgiver