FENJA KWS

Ny standard for indtjening på nematodinficeret jord

 • Absolut højeste dyrkningsøkonomi (+ 2.299,– kr.) af samtlige sorter i afprøvning 2017 uden infektion af nematoder
 • Højeste forholdstal (fht. 108) i forsøg 2017 uden infektion af nematoder
 • På niveau med øvrige NT-sorter (fht. 123*) ved infektion med nematoder

Egenskaber

Detaljer

 • Absolut højeste dyrkningsøkonomi (+ 2.299,– kr.*) af samtlige sorter i afprøvning 2017 uden infektion af nematoder
 • Højeste forholdstal (fht. 108*) i forsøg 2017 uden infektion af nematoder
 • På niveau med øvrige NT-sorter (fht. 123*) ved infektion med nematoder

* Kilde: Nordic Beet Research (NBR) 2016 – 17

Beskrivelse

FENJA KWS, som er beslægtet med DAPHNA, er en ny generation af RT + NT-sorter, som overgår selv DAPHNA med hensyn til sukkerudbytte. Sorten er en ”rodtype” med meget højt rodudbytte og knap så høj sukkerprocent.


FENJA KWS er en meget ren sort ved optagning og har samtidig en god vaskbarhed på fabrikken.

KWS-DK-Sugarbeet-2019-Infographic-FENJA-DAPHNA.jpg

 • Ny nematodsort fra KWS ser godt ud

  FENJA har set rigtigfin ud det meste afsæsonnen.

  Morten Theis Larsen, Søgård ved Nakskov
  KWS-DK-opinion-FENJA-MortenTheisLarsen.jpg

Vi har gennem de senere år haft en delorange frø og med nematoder i jorden, såhar vi haft glæde af de mange gode NT-sorterfra KWS. I starten fulgte vi rådet omat tage jordprøver forud for vores roemarker,men i de seneste tre fire år har vi bare såetNT-sorter over hele linjen.

Om vi er blevet lidt dovne eller om det bareer god logik kan man selvfølgelig tænkeover. Men med sorter som FENJA og DAPHNA som ligger så højt i udbytte, så mener vijo, at det bedst kan betale sig – lige megethvad – at køre med de højestydende sorter,som så i tillæg kan klare sig på jorde mednematoder.

Selve sorten FENJA har set fin ud det mesteaf sæsonen. Bortset fra at den blev påvirketaf tørken som alle de andre sorter. Og vi harvirkelig haft det tørt. Og det bærer voresroehøst også præg af. Det har jo været ensæson hvor blot én god regnbyge over sommerenhar kunnet betyde alverdens forskel.

Marken med FENJA gav 61 tons rene roermed 17,9 % sukker, så vi ender på 10,9 tonssukker per hektar. Ikke prangende, men detmanglende vand og at marken efterfølgendeblev befængt med en del ukrudt er en vigtigdel af forklaringen.

Produktblad FENJA KWS
Find din rådgiver