• KWS_mann_bei_pruefung_mais.jpg
  Liiketoiminta-alueet

KWS:n liiketoiminta-alueet

KWS-ryhmittymän operatiivinen liiketoiminta jakautuu maissin, sokerijuurikkaan ja viljakasvien kolmeen eri tuotelinjaan.

Liiketoiminnan yksiköiden perustana on tutkimus ja kehitystyö sekä hallinnolliset toiminnot. Integroidun rakenteensa vuoksi yksittäiset osat liittyvät tiiviisti toisiinsa.

Liiketoiminnan riippumattomuuden vuoksi KWS-ryhmittymä pystyy sopeutumaan joustavammin eri olosuhteisiin ja hyötykäyttämään nopeammin kilpailuetuja.

Tämä mahdollistaa, että voimme keskittyä kunkin tuotelinjan omiin markkinoihin, asiakkaisiin ja tuotteisiin ja samalla mahdollistaa vuorovaikutus näiden välillä tutkimuksessa ja jalostustyössä.

Mitä me teemme.

Arvoketjumme ulottuu lajikekehityksestä näiden lajikkeiden lisäämiseen ja tuotantoon sekä markkinointiin ja jakeluun maanviljelijöille eri puolilla maailmaa.

Sokerijuurikkaan, maissin ja viljakasvien tuotelinjat ovat KWS-ryhmittymän peruspilarit.

 • Sokerijuurikkaan tuotelinja koostuu sokerijuurikkaan, rehujuurikkaan ja energiajuurikkaiden tuoteryhmistä.
 • Maissin tuotelinjaan kuuluvat maissi, rapsi, auringonkukat, durra, hirssi ja peltokasvit
 • Viljakasvien tuotelinjaan kuuluvat vehnä, ruis, hybridiruis, syysohra, kevätohra, öljy- ja peltokasvit sekä luomusiemenet.

 • Ihmiset KWS:llä

  Maanviljelijöiden menestys on aina ollut, ja tulee aina olemaan, etusijalla. Heidän menestyksensä on meidän menestymisemme. Se on kaiken toimintamme päätavoite.

  Rüdiger Strohm, Kansainvälinen strategiajohtaja
  kws_ruediger_strohm.jpeg

Siemeniä kehityksestä jalostukseen ja jakeluun

Jalostustyömme tavoitteena on tarjota jokaiselle maanviljelijälle - olipa kyseessä sitten perinteinen maanviljely tai luomuviljely - ne lajikkeet ja ratkaisut, jotka on kohdistettu heidän tarpeilleen. Tämä on tehokkaan, tuottoisan ja kestävän maanviljelyn perusta.

Siementen lisääminen sopivissa ilmasto-olosuhteissa on yhtä tärkeää kuin tekninen käsittely korkeilla laatukriteereillä sekä logistiikka, joka takaa turvallisen ja täsmällisen toimituksen.

Myynti- ja kasvusuunnitelma
Tuotanto alkaa myynti- ja lisäämissuunnitelmista. Prosessin aikana arvioidaan jokaisen lajikkeen markkinakasvupotentiaali, jotta voidaan määritellä tuotantovaatimukset. Suunnittelu alkaa jopa kolme vuotta ennen siementen myymistä maanviljelijöille - kasvit tarvitsevat aikaa kasvaakseen.

Lisääminen ja peltotuotanto
Erinomaisen siemenlaadun takaamiseksi on tärkeää huomioida korkeat ja viljelytapaan liittyvät vaatimukset. Näitä ovat esimerkiksi riittävät välit eri kasvilajikkeiden lisäämisalueiden välillä. Näiden vähimmäisetäisyyksien tarkoituksena on estää epätoivottujen lajikeominaisuuksien kulkeutuminen muiden kantojen siitepölyn mukana. Asiantuntijat valvovat kenttäkokeita ja lisäysviljelyä jatkuvasti.

Kypsyminen ja hedelmöittyminen
Jalostuksen keskiössä on kukinta. Sen tarkoitus on aloittaa risteytysprosessi. Kukinnon täytyy pölyttyä, jotta se tuottaa siemeniä tai hedelmiä. Ilman pölytystä ei ole hedelmöitystä, eikä myöskään siemeniä. Pölytys on olennaista siementuotannolle.

Esikäsittely
Raakaerä käsitellään sadonkorjuun jälkeen. Se puhdistetaan, kuivataan hellävaroen ja lajitellaan koon mukaan (kalibrointi). Kaikkien vaiheiden aikana siemeniä käsitellään hellävaroen itämisen takaamiseksi.

Tekniset prosessit perustuvat eri kasvien siementen omiin ominaisuuksiin ja kokoon. Maissi puidaan tähkänä, ja se poistetaan tähkästä vasta kun se on kuivunut. Luonnostaan rosoinen sokerijuurikkaan siemen taas hiotaan ja pilleröidään ennen kuin syntyy pyöreä "pilleri", joka mahdollistaa yksittäiskylvön.

Laaduntarkastus
Koko lisäämisprosessin ajan jokaista erää tutkitaan uudelleen ja uudelleen. Tarkistuksia tehdään, jotta voidaan olla varmoja, että siemenellä todellakin on kaikki toivotut laadulliset piirteet ja ominaisuudet, kuten vastuskyky tauteja vastaan sekä kaikki halutut ainesosat.

Pakkaaminen ja sertifiointi
Siementuotannon järjestävät pääasiassa jalostajat itse. Kasvityypistä riippuen tämä voi kuitenkin tapahtua yhteistyössä useiden eri maatalousalan kumppaneiden ja käsittelylaitosten kanssa. Monien virallisten ja laadullisten tarkastusten jälkeen siemenet ovat lopulta valmiita myyntiin.

Yhteyshenkilösi

Stephan Krings
Stephan Krings
Yritysviestinnän ja strategisen viestinnän johtaja
kansainvälisen markkinoinnin ja viestinnän johtaja
Lähetä sähköpostia
OTA YHTEYTTÄ