ATLETAS

Vždy v dobrém čase v cíli

 • Tříliniový hybrid
 • FAO S 280

Charakteristika

 • Vysoká odolnost vůči občasným přísuškům – tolerance ke stanovišti
 • Silážní hybrid s vysokou meziročníkovou stabilitou výnosů SH
 • Vysoká odolnost vůči občasným přísuškům - tolerance ke stanovišti
 • Jistota docílení požadované sklizňové sušiny i v chladných letech
 • Vzrůstný bohatě olistěný nepoléhavý hybrid
 • Výborný zdravotní stav
 • Vhodný zejména pro produkci bioplynu – dokonale rozložitelná organická hmota
 • Solidní obsah škrobu v siláži umožňuje pěstiteli použít siláž z jednoho žlabu pro skot
  i BPS

Najděte svého obchodního zástupce