• lagerung_zr_ruebenmiete_traktor.jpg
    Skladování cukrové řepy

Skladování cukrové řepy a minimalizace ztrát při skladování

Cukrovarské kampaně se prodlužují daleko do ledna a tak poroste i množství řepy, která se po sklizni bude skladovat a poroste také doba skladování. Skladování je samozřejmě spojeno s jistými ztrátami a riziky, kterým nelze zcela zabránit, ale je možné je minimalizovat.

Snažte se o co nejnižší ztráty cukru

Během skladování cukrové řepy dochází ke ztrátám cukru a nahromadění nežádoucích složek, jako je invertní cukr, které mohou závažně zhoršit zpracování řepy v cukrovaru.

Hlavními příčinami skladovacích ztrát jsou:

  • Dýchání řep

  • Povrchová poranění řep a hojení ran

  • Útok patogenů, zejména hub způsobujících hniloby

Navíc existují další faktory, jako je teplota v ukládce, obsah příměsí, vyzrálost řepy, které mohou skladovací ztráty zvýšit nebo snížit.