• Corn-Emergence_1.jpg
    OPTIMALIZACE VÝSEVKU KUKUŘICE

    Tento nástroj dokáže na základě satelitních snímků odhadnout různé produkční schopnosti pozemku a poskytne Vám možnost zvolit různou hustotu rostlin na Vašem poli.

Optimalizace výsevku kukuřice

Optimální využití produkčního potenciálu půdy

  • Optimalizace setí na základě satelitních map
  • Maximální využití nejúrodnějších částí pozemku
  • Snížení stresu rostlin v neúrodných částech pozemku

Optimalizace výsevku kukuřice

Půdní úrodnost je závislá na mnoha faktorech a jen zřídka se potkáte s pozemky, které jsou homogenní, a proto je třeba dokázat využít různý výnosový potenciál pozemků na maximum v místech, kde je to možné a naopak místa, kde je vyšší riziko stresu, pak zatížit menším počtem rostlin.

Využijte potenciál pozemků na základě informací ze satelitu

Jak to funguje?

Produkční potenciál půdy lze vyhodnotit na základě satelitních snímků pořízených v průběhu několika let a tato data pak transformovat do map pro zasetí.

Jak číst informace?

Čím zelenější odstín, tím vyšší výnosový potenciál, čím červenější barva, tím nižší výnosový potenciál pozemku. Množství osiva lze upravit podle jednotlivých zón.

Výhody

Použití různých výsevků Vám pomůže plně využít potenciál Vaší půdy a získat maximální možný výnos.

Přehled funkcí a služeb:

  • Pro přenos map do terminálu traktoru nebo secího stroje se používá USB disk.
  • Přesný secí stroj, který umožňuje variabilní výsevek, komunikuje s terminálem traktoru a provádí variabilní setí.
  • Rozlišení map je deset krát deset metrů.

Často kladené otázky