• KWS_forschungsteam_im_labor.jpg
    Inovace

Šlechtění rostlin pro trvale udržitelné zemědělství

Cílem naší šlechtitelské práce je poskytnout zemědělcům přesně ty odrůdy, které splňují jejich náročné požadavky. Nezáleží na tom, zda jde o konvenční nebo ekologické zemědělství. Nabízíme osiva, která jsou přizpůsobena klimatu a půdním podmínkám různých regionů, která zvyšují výnos a omezují nutnost používání pesticidů.

K tomu je zapotřebí kontinuální a intenzivní výzkumné činnosti. Trvá to až deset let než se schválí nová odrůda a než je dostupná na trhu. Každý rok investujeme zhruba 17 % našeho obratu do výzkumu a vývoje, což pomůže zvýšení výnosů až o dvě procenta ročně.

Naše celosvětová šlechtitelská síť KWS

Naše současné hlavní údaje o výzkumu a vývoji:

milionů EUR   2016/2017 2015/2016 +/-
Zaměstnanci ve výzkumu a vývoji Ø 1 889 1 830 3,2 %
Podíl zaměstnanců ve výzkumu a vývoji na celkovém počtu zaměstnanců v % 38,3 37,8 1,3 %
Náklady na výzkum a vývoj   190,3 182,4 4,3 %
Podíl výzkumu a vývoje v % 17,7 17,6 0,6 %
Povolení k uvádění nových odrůd na trh   357 397 -10,1 %