• KWS_BiT_auf_dem_gelaende_in_einbeck.jpg
    O společnosti KWS

Společnost KWS v číslech


Založena v roce

1856
Klein Wanzleben

Pobočky a přidružené společnosti

60
po celém světě


Zaměstnanců

4 937
po celém světě

Tržby

1 075
mil. EUR
986
mil. EUR v roce 2017/2018

Zisk před zdaněním a úroky

132
mil. EUR
113
mil. EUR v roce 2017/2018

Společnost KWS seje budoucnost od roku 1856

Naše osiva a rozsáhlé znalosti z nás dělají důvěryhodného partnera zemědělcům již po celé generace. Díky tomu přispíváme k řešení výživy stále rostoucí světové populace. Zlepšujeme genetický potenciál prostřednictvím špičkových výzkumných a šlechtitelských programů. Naše osivo přizpůsobujeme potřebám a požadavkům našich klientů.

Naším společným úspěchem je vzájemná spolupráce, svoboda podnikání a podpora inovativních řešení.

Vysoce kvalitní osiva

Cílem naší šlechtitelské práce je nabídnout všem zemědělcům, ať již využívají konvenční nebo ekologické zemědělství, specifické odrůdy
a řešení zaměřená na jejich potřeby. Zároveň se i přizpůsobujeme specifickým klimatickým a geologickým podmínkám příslušných regionů. To je základ pro efektivní a produktivní zemědělství. Naše vysoce produktivní osivo kukuřice, cukrové řepy, obilovin, řepky, slunečnice, sójových bobů, meziplodin atd. představuje širokou nabídku produktů, které splňují nejrůznější požadavky pro mírné až tropické podnebí.

KWS neustále úměrně roste

KWS_schutzmarke_rabbethge_und_giesecke.jpg

Společnost je nezávislá již více než 160 let a je rodinným podnikem. Nezávislost je velkou výhodou, kterou si společnost KWS zachovala již více než šest generací. V roce 1856 položil Matthias Christian Rabbethge ve městě Klein Wanzleben v kraji Magdeburger Börde základní kámen společnosti, který byl už tehdy, a je i dnes, spojen se zemědělstvím.

Stáhnout

KWS v 70 zemích po celém světě

KWS SAAT SE & Co. KGaA je mateřská společnost skupiny KWS. Je strategickým lídrem a mimo jiné řídí propagaci a distribuci semen cukrovky, kukuřice
a obilovin. Financuje základní výzkum a vývoj odrůdového spektra skupiny KWS a každoročně poskytuje svým dceřiným společnostem nové odrůdy pro propagaci a distribuci.

Mapa světa s vyznačenými šlechtitelskými a zkušebními stanicemi