• SLR-1.jpg
  KWS PROGAS

  KWS Progas je velmi rané hybridní žito z dílny KWS pro produkci objemných krmiv.

KWS PROGAS

To nejlepší pro krávy

 • Vynikající zdravotní stav
 • Velmi vysoké rostliny
 • Využití při pěstování jako předplodiny pro kukuřici zasetou technologií STRIP-TILL

Co je to KWS Progas?

KWS Progas je velmi rané hybridní ozimé žito, které bylo speciálně vyvinuto jako pícnina ke krmení krav či bioplynových stanic. Kombinuje vlastnosti meziplodiny s vlastností producenta bílkovin. Pěstování KWS Progas je šetrné k životnímu prostředí. Přispívá tak k udržitelnému chovu hospodářských zvířat a zajišťuje jejich nezbytnou dodávku dusíkatých látek a vysoce stravitelné vlákniny.

Leták ke stažení

VÝHODY KWS PROGAS

VÝHODY ŽITNÉ SENÁŽE V KD DOJNIC

 • Vlastní vyprodukované bílkovinné krmivo
 • Úspora nákladů na nakupované jadrné bílkovinné krmivo
 • Prevence tepelného stresu: eliminace propadu produkce mléka a mléčných složek (tuk, bílkovina) během letních měsíců
 • Zvýšení chutnosti a příjmu sušiny TMR
 • Vysoce stravitelná vláknina v TMR
 • Zvýšení užitkovosti
 • Zlepšení zdravotního stavu
 • Vyšší produkce mléka z hektaru než u běžných odrůd žita a tritikale

VÝHODY ŽITA PRO VÝROBU BIOPLYNU

 • Možné zvýšení výtěžnosti plynu a metanu
 • Rozšíření střídání plodin (požadavky na ozelenění)
 • Rozšíření aplikačního okna pro fermentační zbytky
 • Využití stávajících technologií
 • Nízké nároky na plochu a vysoký výnosový potenciál

 • Zkušenost pěstitele z Holandska

  "Jsem velice spokojen s výsledky. Toto velmi rané hybridní žito jednoznačně zvyšuje výnosy."

  Melkveehouder Steven Van den Hoecke
  Steven-van-Hoecke_2.jpg
 • Zkušenost pěstitele z Holandska

  "S KWS Progas a kukuřicí sklízíme dvakrát do roka! Pro nadcházející sezónu nebudu pěstovat 9, ale pravděpodobně 18 hektarů hybridního žita."

  Melkveehouder Maarten van Adrichem
  Maarten-van-Adrichem.jpg

OPTIMÁLNÍ RŮSTOVÁ FÁZE PRO SKLIZEŇ

PRO DOJNICE

 • Růstová fáze: BBCH 37-39
 • Sklizeň před metáním

PRO BPS

 • Růstová fáze: BBCH 77-83
 • Sklizeň v mléčné až mléčné-voskové zralosti

Porovnání výnosového potenciálu silážního žita

Druh Termin sklizně Výnos t/ha NL (g/kg) NEL (MJ/kg) Zdroj
Biomasa - hybridní žito raná 7,24 154,6 6,28 Dairyland Labs analysis of forages from University Trials, USA
Biomasa - hybridní žito pozdní 15 89,9 6,132 Dairyland Labs analysis of forages from University Trials, USA
Kukuřice pozdní 17,1 78,9 6,7 Supplemente Kolbenanteil > 55%, Deutsches Maiskomitee
Tráva pozdní 6,7 131,43 5,71 Spplemente 1. Aufw. B. d. Blüte

Ihned najít poradce