• erntezeitpunkt.jpg
  Termín sklizně silážní kukuřice
 • erntezeitpunkt.jpg
  Termín sklizně silážní
  kukuřice

Jak můžete maximalizovat výnos a kvalitu siláže určením optimálního termínu sklizně?

Termín sklizně má rozhodující význam pro efektivnost pěstování kukuřice na siláž. Ovlivňuje hektarové výnosy, obsah živin a stravitelnost, silážovatelnost a výši ztrát. Zvláštní postavení mají silážní hybridy s delším sklizňovým oknem.

Pro stanoverní optimálního termínu sklizně využíváme v naší republice velmi úspěšně sumu efektivních teplot pro dozrávání kukuřice na siláž,
s podporou měření obsahu sušiny zelených rostlin kukuřice mobilní laboratoří Agri NIR.

Rozhodujícím faktorem pro stanovení termínu sklizně je obsah sušiny zelených rostlin kukuřice:

 • Je-li kukuřičná siláž hlavní součástí krmné dávky pro skot (tzn. krmná dávka je založená na kukuřičné siláži), optimální obsah sušiny kukuřice při sklizni je 28–35 %.
 • Je-li kukuřičná siláž doplňkem k travní siláži (krmná dávka je založená na trávě, jetelotrávě apod.), pak optimální obsah sušiny kukuřice při sklizni je v rozmezí
  30–36 %.

Dopad předčasné či opožděné sklizně

Pokud je termín sklizně přečasný nebo opožděný, může to mít negativní dopad na kvalitu kukuřičné siláže a s tím spojený příjem krmiva. Důsledky zachycené na obrázku ukazují, jak důležitý je optimální termín.

Zdroj: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Zdroj: KWS SAAT SE & Co. KGaA