Zásady ochrany osobních údajů

Společnost KWS SAAT SE & Co. KGaA (dále jen „KWS“, „my“ nebo „nás“) si váží vašeho zájmu o naši společnost a děkuje vám za návštěvu našich webových stránek. Společnost KWS bere ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji nakládáme důvěrně a v souladu s právními předpisy o ochraně údajů a se zásadami ochrany osobních údajů na těchto webových stránkách. V následujícím textu naleznete informace o tom, které údaje ukládáme a kdy a jak tyto údaje používáme.

1. Správce zpracování osobních údajů

Správcem zpracování osobních údajů podle čl. 4 bod 7 GDPR je společnost KWS SAAT SE & Co. KGaA, Grimsehlstraße 31, 37555 Einbeck, Německo.

2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Našeho určeného pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat následujícím způsobem:

KWS SAAT SE & Co. KGaA
Datenschutzbeauftragter
Grimsehlstraße 31
37574 Einbeck, Německo
Telefon: +49 (0)5561 311-0
Fax: +49 (0)5561 311-322
E-mail: datenschutz@kws.com

3. Účel a právní základ zpracování

a) Informativní návštěva našich webových stránek

V případě čistě informačního používání webových stránek, jinými slovy, pokud se neregistrujete nebo jinak neposkytujete informace, shromažďujeme pouze osobní údaje, které váš prohlížeč odešle na náš server.

Pokud si přejete se podívat na naše webové stránky, zpracováváme následující údaje, které jsou pro nás technicky nezbytné, abychom vám mohli zobrazit naše webové stránky a zajistit jejich stabilitu a bezpečnost

 • Adresa IP
 • Datum a čas žádosti
 • Rozdíl časových pásem od greenwichského středního času (GMT)
 • Obsah žádosti (konkrétní stránka)
 • Přístupový stav/stavový kód HTTP
 • Objem pokaždé přenesených údajů
 • Webové stránky, z nichž žádost pochází
 • Prohlížeč
 • Operační systém a jeho rozhraní
 • Jazyk a verze softwaru prohlížeče.

Tyto informace jsou analyzovány výhradně pro statistické účely.

Právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněnými zájmy, které sledujeme, jsou poskytování naší online služby a zajištění bezpečnosti údajů.

b) Poskytování personalizovaných služeb

Osobní údaje budou shromažďovány pouze za účelem poskytování personalizovaných služeb, pokud s námi tyto údaje sdílíte, například při registraci pro personalizované služby, jako je MyKWS, nebo abychom mohli zpracovat vaše dotazy nebo plnit smlouvu. Tyto shromážděné osobní údaje budou primárně zpracovávány za účelem poskytování služby a splnění vašich požadavků. Je pro nás důležité, aby byly shromažďovány pouze údaje, které jsou naprosto nezbytné (např. jméno a příjmení, poštovní směrovací číslo, adresa, e-mailová adresa). Údaje, které jsou při registraci označeny jako „nepovinné“ nebo nejsou označeny jako povinná pole, nejsou nezbytné pro základní funkčnost personalizovaných služeb; neposkytnutí těchto údajů však může omezit rozsah služeb.

MyKWS je komplexní informační službou pro specifické plodiny a zastřešuje obsah našich produktů, zejména pokud jde o kukuřici, cukrovou řepu, pšenici, ječmen, žito a řepku. Naleznete zde užitečné nástroje (např. vyhledávací nástroj pro vzory poškození listových chorob, plánovače výsadby, monitorování TS pro kukuřičnou siláž) a kalkulačky (např. kolik osiva je potřeba, hustota osazení). MyKWS vám nabízí regionální informace přizpůsobené vaší pěstitelské oblasti, např. pro hospodaření s obilím, nematodovou metodu při pěstování řepy a teplotu půdy a úrovně tepla pro kukuřici.

Pro přístup k této službě a informacím je nutná registrace.

Právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

c) Kontaktování zákazníků

Dále používáme a zpracováváme vaše kontaktní údaje, např. jméno, adresu, faxové číslo, e-mailovou adresu nebo telefonní číslo, abychom vás mohli informovat za pomoci komunikačních metod, které jste zadali (mail, fax, e-mail, telefon) o našich produktech, službách a speciálních nabídkách, které by vás mohly zajímat, a za účelem provádění zákaznických průzkumů.

Právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem, který sledujeme, je komunikace s našimi zákazníky.

d) Sledování

Tyto webové stránky používají různé technologie ke shromažďování a ukládání údajů pro účely marketingu a optimalizace. Tyto údaje lze použít k vytváření uživatelských profilů pod pseudonymem.

Tyto webové stránky používají Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google LLC („Google“). Informace vytvořené souborem cookie při používání těchto webových stránek jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. V rámci anonymizace IP společnost Google nejprve zkrátí vaši IP adresu v rámci členského státu EU nebo jiné země, která je stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je úplná adresa IP přenášena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Jménem provozovatele těchto webových stránek použije společnost Google tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webových stránek, k sestavování zpráv o činnostech na webových stránkách a k poskytování dalších služeb spojených s používáním webových stránek a internetu provozovateli webových stránek. Adresa IP přenášená vaším prohlížečem v souvislosti s používáním Google Analytics nebude kombinována s dalšími údaji spravovanými společností Google.

Chcete-li zabránit ukládání souborů cookie, můžete použít nastavení ve svém prohlížeči. Vezměte však na vědomí, že v tomto případě nebudete moci plně využívat všechny funkce těchto webových stránek.

Shromažďování údajů službou Google Analytics můžete zabránit pomocí kliknutí na následující odkaz. Dojde k nastavení souboru cookie pro odhlášení, který zabrání budoucímu shromažďování vašich údajů při návštěvě těchto stránek.

Zakažte shromažďování údajů službou Google Analytics na těchto webových stránkách: ODKAZ

Více informací o podmínkách používání a ochraně osobních údajů naleznete na adrese: https://policies.google.com/?hl=cs&gl=de. Upozorňujeme, že na těchto webových stránkách byla služba Google Analytics rozšířena o kód „anonymizeIp“, aby bylo zaručeno anonymizované shromažďování adres IP („maskování IP“).

Právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem, který sledujeme, je přímý marketing a vylepšení našich online služeb.

e) Zpravodaj

E-mailový zpravodaj vám bude zasílán, pouze pokud jste si tento zpravodaj výslovně objednali na našich webových stránkách. Pokud si již nepřejete, aby vám e-mailové zpravodaje byly zasílány, můžete se odhlásit pomocí odkazu, který se objeví na konci každého zpravodaje.

Právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

f) Doporučení na Facebooku, G+, Twitteru, e-mailem a prostřednictvím WhatsApp

Informace na webových stránkách KWS můžete snadno sdílet na Facebooku, G+, Twitteru, e-mailem a prostřednictvím WhatsApp pomocí příslušných pluginů. Tyto „pluginy pro sociální záložky“ jsou internetové záložky, pomocí kterých mohou uživatelé tohoto druhu služeb shromažďovat odkazy a zprávy. Na webových stránkách KWS jsou propojeny pouze jako odkaz na příslušné služby. Teprve po kliknutí na přidruženou grafiku budete přeneseni na webové stránky příslušného poskytovatele, tj. teprve poté budou vaše uživatelské informace předány příslušnému poskytovateli. Informace o nakládání s vašimi osobními údaji těmito webovými stránkami naleznete v prohlášeních poskytovatelů o ochraně osobních údajů.

4. Soubory cookie

Na našich webových stránkách používáme soubory cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které lze při návštěvě webových stránek umístit na pevný disk. Tyto textové soubory jsou vytvářeny a zasílány vám webovým serverem, ke kterému jste se připojili prostřednictvím webového prohlížeče (např. Internet Explorer, Firefox, Google Chrome). Soubory cookie nemohou spouštět žádné programy ani infikovat váš počítač viry. Jejich účelem je, aby vaše celá internetová služba byla uživatelsky přívětivější a efektivnější.

Naše webové stránky používají následující druhy souborů cookie. Jejich rozsah a způsob fungování je vysvětlen následovně.

 • Přechodné soubory cookie (a)
 • Trvalé soubory cookie (b)

a) Přechodné soubory cookie jsou automaticky odstraněny, když zavřete prohlížeč. Jedná se zejména o soubory cookie relace. Ukládají „ID relace“, pomocí kterého mohou být různé žádosti vašeho prohlížeče přiděleny celé relaci. To znamená, že váš počítač může být znovu rozpoznán, když se vrátíte na naše webové stránky. Soubory cookie relace jsou odstraněny při odhlášení nebo zavření prohlížeče.

b) Trvalé soubory cookie jsou automaticky odstraněny po uplynutí předem stanovené doby, která se může lišit v závislosti na souboru cookie. Soubory cookie můžete kdykoli smazat v nastavení zabezpečení prohlížeče.

c) Nastavení prohlížeče můžete nakonfigurovat podle svých preferencí a například se odhlásit od souborů cookie třetích stran nebo všech souborů cookie. Mějte však na paměti, že možná nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek.

d) Soubory Flash cookie, které používáme, jsou zachyceny vaším Flash pluginem, nikoli vaším prohlížečem. Rovněž používáme úložné objekty HTML5, které jsou umístěny na vašem terminálu. Tyto objekty ukládají potřebné údaje nezávisle na prohlížeči, který používáte, a nemají žádné automatické datum vypršení platnosti. Pokud si nepřejete, aby byly soubory Flash cookie zpracovány, musíte za tímto účelem nainstalovat doplněk, např. „Ghostery“ pro Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/cs/firefox/addon/ghostery/or the Adobe-Flash-Killer-Cookie for Google Chrome. Používání objektů úložiště HTML5 můžete zabránit uvedením prohlížeče do soukromého režimu.

5. Příjemci osobních údajů

K provozování našich webových stránek a poskytování personalizovaných služeb zaměstnává společnost KWS také dceřiné společnosti ze skupiny KWS nebo externí poskytovatele služeb, kteří nám pomáhají při zpracování objednávek, provozování webových stránek, poskytování personalizovaných služeb a poskytování informací zákazníkům. Tyto společnosti mohou používat vaše osobní údaje pouze v rámci plnění svých úkolů naším jménem a jsou povinny dodržovat příslušné právní předpisy o ochraně osobních údajů.

Předávání osobních údajů státním orgánům a úřadům je prováděno pouze v souladu se závaznými vnitrostátními právními předpisy nebo v případě, že je jejich předání vyžadováno v právním nebo trestním řízení. Nebudou předány pro žádné jiné účely.

6. Předávání do třetích zemí

Osobní údaje, které zpracováváme v rámci výše popsaných postupů, předáváme rovněž příjemcům ve smyslu čl. 4 č. 9 GDPR, kteří zpracovávají vaše osobní údaje mimo území Evropské unie. V tomto ohledu dochází k předávání a následnému zpracování vašich osobních údajů rovněž ve třetích zemích, u nichž Evropská komise nepřijala rozhodnutí o přiměřenosti. Zajistili jsme proto odpovídající ochranu vašich osobních údajů u příslušných příjemců prostřednictvím „vhodných záruk“ (článek 46 GDPR), a to buď uzavřením standardních smluvních doložek, nebo výběrem takových příjemců, kteří jsou certifikováni podle štítu soukromí EU-USA, nevztahuje-li se na to žádná výjimka. Kopii těchto záruk si můžete od nás vyžádat (kontaktní údaje pod bodem 1/2).

7. Doba uchovávání

Obecně budeme vaše údaje uchovávat pouze po dobu nezbytně nutnou k provedení služby, o kterou jste požádali nebo se kterou jste souhlasili. Pokud existují zákonné doby uchovávání, vaše údaje budou uloženy v souladu s těmito právními specifikacemi.

8. Vaše práva jako subjektu údajů

Pokud jde o vaše osobní údaje, máte vůči nám následující práva, pokud jsou splněny příslušné zákonné požadavky:

 • Právo na přístup,
 • Právo na opravu,
 • Právo na výmaz,
 • Právo na omezení zpracování údajů,
 • Právo na přenositelnost údajů,

Právo vznést námitku

Individuální právo vznést námitku

Máte právo kdykoli z důvodu svojí konkrétní situace vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, a které je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, včetně profilování na základě těchto ustanovení. Osobní údaje nebudeme nadále zpracovávat pro tyto účely, ledaže budeme moci prokázat přesvědčivé oprávněné důvody ke zpracování, které budou převažovat nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo že zpracování slouží k prokázání, výkonu nebo obraně právních nároků.

Právo vznést námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu

V některých případech zpracováváme vaše údaje pro přímý marketing. Máte právo kdykoli vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů za tímto účelem. To platí pro profilování, je-li spojeno s takovým přímým marketingem. Vznesete-li námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, vaše osobní údaje již nebudou pro tyto účely zpracovávány.

 • Odvolání souhlasu: Pokud jste udělili svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů, můžete jej kdykoli účinností s účinností do budoucna odvolat. Zákonnost zpracování vašich osobních údajů před tímto odvoláním tím nebude dotčena.

Přejete-li si uplatnit tato práva, kontaktujte nás prosím pomocí výše uvedených kontaktních údajů.

Máte rovněž právo podat stížnost orgánu dozoru nad ochranou osobních údajů, konkrétně v členském státě, kde se nachází vaše obvyklé bydliště, pracoviště nebo kde vzniklo podezření na porušení, je-li podle vašeho názoru zpracování vašich osobních údajů nezákonné.

9. Vnější odkazy

Naše online služba příležitostně obsahuje odkazy vedoucí na webové stránky třetích stran. Nebude-li to snadno rozpoznatelné, uvedeme, že se jedná o externí odkaz. Společnost KWS nemá žádný vliv na obsah nebo formu webových stránek externích poskytovatelů. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se na ně proto neuplatní.

10. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo občas tyto Zásady ochrany osobních údajů změnit nebo revidovat. Vzhledem k tomu věnujte prosím pozornost aktuální verzi našich Zásad ochrany osobních údajů.

Einbeck, březen 2020

Kontaktní osoba pro případné dotazy či žádosti o informace

Máte-li jakékoli dotazy, připomínky, návrhy nebo žádosti o informace v souvislosti s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů nebo zpracováním Vašich osobních údajů, můžete se obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů přímo na následující adrese:

KWS SAAT SE & Co. KGaA
The Data Protection Officer
Grimsehlstr. 31
P.O. Box 1463
37555 Einbeck

Phone: +49 (0)5561 311-0
Fax: +49 (0)5561 311-322
E-mail: datenschutz@kws.com

Einbeck, květen 2018