Zásady ochrany osobních údajů

Společnost KWS SAAT SE & Co. KGaA spolu se svými dceřinými společnosti (dále jako „KWS“) oceňuje Váš zájem o naši společnost a děkuje Vám za návštěvu na našich webových stránkách. KWS bere ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně. S Vašimi osobními údaji je nakládáno jako s důvěrnými daty, v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů
a v souladu s Prohlášením o ochraně osobních údajů uvedeným na těchto webových stránkách. Níže uvádíme informace o tom, které údaje ukládáme, a o tom, kdy a jak tyto údaje používáme.

Správce zpracovávající údaje

Správcem zpracovávajícím údaje je dle čl. 4, odst. 7 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (dále „GDPR“) společnost KWS SAAT SE & Co. KGaA, se sídlem Grimsehlstraße 31, 37555 Einbeck, Německo. Pověřencem pro ochranu osobních údajů byl jmenován Ralph Sendler, advokát, se sídlem Großer Burstah 42, 20457 Hamburg, tel.: +49 (40) 2263901-0, e-mail: sendler [@] bothrecht.de

Sběr anonymních dat

V zásadě je možné, abyste navštívili webové stránky KWS, aniž byste odhalili svou identitu.
V případě, že webové stránky použijete čistě pro informativní účely, jinými slovy, pokud se u nás nezaregistrujete, nebo nám neposkytnete informace jiným způsobem, tak shromažďujeme pouze ty osobní údaje, které na náš server pošle Váš prohlížeč. Pokud si přejete naše stránky prohlížet, shromažďujeme následující údaje, které potřebujeme pro to, abychom technicky zajistili, že se Vám webové stránky budou zobrazovat, a dále, abychom zajistili jejich stabilitu
a bezpečnost (právní úprava viz: čl. 6, odst. 1, písm. f) směrnice GDPR).

 • IP adresa
 • datum a čas požadavku
 • časové pásmo vzhledem ke greenwichskému střednímu času (GMT)
 • obsah požadavku (požadovaná stránka)
 • stav spojení/stavový kód HTTP
 • množství dat přenesených v daném čase
 • webové stránky, odkud požadavek přišel
 • prohlížeč
 • operační systém a rozhraní
 • jazyk a verze softwaru prohlížeče

Tyto informace se analyzují výlučně za účelem zpracování statistik. Jakožto individuální uživatel zůstáváte v anonymitě.

Online poradenská platforma „CultiVent KWS Farm Service“

CultiVent je ucelená informační služba poskytující vyčerpávající informace o našich produktech, zejména o kukuřici, cukrové řepě, pšenici, ječmeni, žitu a řepce. Zde jsou Vám k dispozici užitečné nástroje (např. nástroj pro vyhledávání vzorců poškození v případě chorob listů, plánovače výsevu, monitoring obsahu sušiny v silážní kukuřici atd.) a kalkulačky (např. kolik osiva je potřeba, hustota setí atd.). CultiVent vám nabízí informace na regionální bázi přizpůsobené podmínkám Vaší pěstební oblasti, např. pro řízení sklizně obilí, kontrolu výskytu háďátka v kultivarech cukrové řepy nebo o tepelné hladině pro kukuřici. Pro přístup k této službě a informacím je nutná registrace.

Sběr, zpracování a použití osobních údajů

Osobní údaje sbíráme pouze v případě, že s námi tyto údaje sdílíte dobrovolně, tedy např. když se registrujete za účelem využití personalizovaných služeb typu CultiVent nebo abychom byli schopni zpracovat Vaše dotazy či smlouvu. Shromážděné osobní údaje budou zpracovávány
a využívány především za účelem poskytování služeb a plnění Vašich požadavků. Považujeme za důležité sbírat pouze takové údaje, které jsou nezbytně nutné (jméno a příjmení, PSČ, adresa, e-mailová adresa). Údaje, které nesou označení „nepovinné“ nebo ty, které nejsou označené jako povinná pole v registračním formuláři, nejsou potřebné pro zajištění hlavní funkčnosti personalizovaných služeb, nicméně, mohou omezit rozsah služeb. Dále využíváme
a zpracováváme Vámi poskytnuté informace k tomu, abychom Vás informovali formou, kterou jste si vybrali (pošta, fax, e-mail, telefon), o našich produktech, službách a speciálních nabídkách, které by Vás mohly obzvláště zajímat, a také abychom Vás požádali o vyplnění zákaznického průzkumu. V souladu se zákonem nebudou Vaše údaje použity pro marketingové účely, pokud nám v tomto ohledu nedáte svůj souhlas.

Zpřístupňování osobních údajů

KWS dále za účelem provozování svých webových stránek a možnosti poskytovat personalizované služby využívá dceřiné společnosti ze skupiny KWS nebo externí poskytovatele služeb, kteří nám poskytují podporu při zpracování objednávek, provozování webových stránek, poskytování personalizovaných služeb a poskytování informací zákazníkům. Tyto společnosti mohou Vaše osobní údaje používat pouze za účelem plnění přidělených úkolů jménem naší společnosti a mají povinnost dodržovat příslušné předpisy na ochranu údajů. Vzhledem k výše uvedené situaci může probíhat zpracování údajů v zemích EU nebo v zemích mimo EU.
V rozsahu povoleném zákonem nebo v rozsahu, v jakém jste nám předem dali svůj souhlas, budeme předávat Vaše data i dalším společnostem skupiny KWS, a to k marketingovým účelům. Vaše údaje nebudou k marketingovým účelům sdíleny s žádnou třetí osobou mimo skupinu KWS. Předání osobních údajů státním orgánům a úřadům probíhá pouze v souladu se závaznými národními právními předpisy, nebo jestliže je jejich předání vyžadováno v rámci vyšetřování nebo trestního řízení. Za jiným účelem předávány nebudou.

Sledování

Naše webové stránky využívají různé technologie sběru a ukládání dat pro marketingové účely
a provádění optimalizací. Tyto údaje lze použít k vytvoření uživatelských profilů pod pseudonymem.

Cookies

Na našich webových stránkách používáme cookies. Cookies jsou textové soubory malého rozsahu, které při návštěvě webových stránek mohou být uloženy na Váš harddisk. Tyto textové soubory vytváří a odesílá webový server, se kterým jste ve spojení přes Váš webový prohlížeč (např. Internet Explorer, Firefox, Google Chrome). Cookies nemohou na Vašem počítači spouštět žádné programy, ani jej zavirovat. Jsou určeny k tomu, aby Vám zpříjemnily
a zefektivnily používání internetových služeb jako takových. Naše webové stránky používají následující typy cookies. Níže v textu je vysvětleno, co je jejich obsahem, a jak fungují:

 • Dočasné cookies (a)
 • Trvalé cookies (b)

a) Dočasné cookies se automaticky smažou, jakmile zavřete prohlížeč. Zahrnují zejména krátkodobé relační cookies (session cookies). Ukládají Váš tzv. „relační identifikátor (session ID)“, díky němuž jsou různé požadavky, které Váš prohlížeč zadává, přiřazovány po celou dobu
k jedné relaci. To znamená, že v případě, že se vrátíte na naši stránku, tak opět identifikujeme Váš počítač. Dočasné cookies se smažou v okamžiku, kdy se odhlásíte, nebo když zavřete prohlížeč. b) Trvalé cookies se automaticky smažou po předem určené době, která se může lišit dle typu cookies. Tato cookies si můžete kdykoli vymazat v rámci bezpečnostního nastavení ve vašem prohlížeči. c) Můžete si nastavit prohlížeč dle svých preferencí, a tak si například můžete deaktivovat cookies třetích stran nebo veškeré cookies. Nicméně, upozorňujeme, že je možné, že nebudete moci používat všechny funkce, které tato webová stránka poskytuje. d) Používáme také flash cookies (lokální sdílené objekty), nicméně, ty neukládá Váš prohlížeč jako takový, ale flash plugin (rozšíření prohlížeče). Dále, používáme i HTML5 sdílené objekty, které se ukládají na Vašem zařízení. Tyto objekty ukládají potřebná data nezávisle na prohlížeči, který používáte,
a nemají žádné automatické datum ukončení platnosti. Pokud si přejete, aby se flash cookies nezpracovávala, je potřeba, abyste si za tímto účelem nainstalovali doplněk prohlížeče (add-on), jako je např. „Better Privacy“ pro Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/), či Adobe-Flash-Killer-Cookie pro Google Chrome. Používání sdílených objektů HTML5 můžete předejít tím, že si nastavíte prohlížeč do soukromého režimu.

etracker

Sledovací služba od firmy etracker GmbH (https://www.etracker.com). Data, která shromáždíme pomocí technologie etracker nebudou využita za účelem osobní identifikace návštěvníka webové stránky, ani nebudou párována s osobními údaji nositele pseudonymu, pokud s tím subjekt údajů výslovně nesouhlasil.

Google Analytics

Tyto webové stránky využívají technologii Google Analytics, což je webová analytická služba od společnosti Google Inc. („Google”). Informace, které soubor cookie vygeneruje během prohlížení této webové stránky, se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. V rámci procesu anonymizace IP adres bude Vaše IP adresa nejprve zkrácena společností Google v rámci některého z členských států EU či jiné země, která je jejím smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze výjimečně může být celá IP adresa přenesena na server Google v USA a až zde zkrácena. Společnost Google bude zmíněné informace v zastoupení provozovatele těchto webových stránek používat za účelem vyhodnocení toho, jak používáte tyto webové stránky, k sestavování zpráv o aktivitách na nich
a za účelem poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek
a internetu jejich provozovateli. IP adresa odeslaná Vaším prohlížečem v souvislosti
s používáním služby Google Analytics nebude slučována s dalšími údaji ve správě společnosti Google.

Ve svém prohlížeči si můžete zvolit nastavení, které bude předcházet ukládání souborů cookie; upozorňujeme však, že v tomto případě je možné, že nebudete moci plně využívat všechny funkce této webové stránky.

Více informací o podmínkách používání a ochraně dat najdete zde: https://www.google.com/analytics/terms/de.html nebo nahttps://www.google.de/intl/de/policies/. Upozorňujeme, že služba Google Analytics byla na této stránce rozšířena o kód „anonymizeIp“, aby byl zaručen anonymní sběr IP adres („IP maskování“).

Sběru údajů pomocí služby Google Analytics můžete zamezit kliknutím na následující odkaz. Nastaví se deaktivační cookie, které zabrání shromažďování Vašich údajů při příští návštěvě.

Pro tyto webové stránky zakázat shromažďování údajů službou Google Analytics

Zasílání novinek

Novinky e-mailem Vám budeme zasílat pouze v případě, že jste si novinky výslovně objednali na našich webových stránkách. Pokud si nepřejete e-mailový zpravodaj dostávat, můžete se odhlásit pomocí odkazu, který se objeví na konci každého zpravodaje.

Doporučení na Facebooku, G+, Twitteru, e-mailem a na WhatsAppu.

Informace uvedené na webových stránkách KWS můžete snadno sdílet na na Facebooku, G+, Twitteru, e-mailem nebo na WhatsAppu, a to pomocí příslušných rozšíření (pluginů). Tyto „pluginy pro sociální sítě“ jsou internetové záložky, díky jimž mohou uživatelé tohoto druhu služeb sbírat odkazy a zprávy. Na stránkách KWS jsou uvedeny pouze ve formě odkazů na výše uvedené služby. Teprve po kliknutí na příslušnou ikonu budete přesměrováni na webovou stránku daného poskytovatele, tj. teprve poté budou informace o Vás jako o uživateli předány vybranému poskytovateli. Informace o způsobu nakládání s Vašimi osobními údaji na těchto webových stránkách naleznete v prohlášeních o ochraně údajů u příslušného poskytovatele.

Vaše práva na informace a na opravu a vymazání Vašich osobních údajů

V souvislosti s námi se Vás týkají následující práva ohledně Vašich osobních údajů:

 • právo na přístup,
 • právo na opravu nebo výmaz,
 • právo na omezení zpracování,
 • právo vznést námitku ohledně zpracování,
 • právo na přenositelnost údajů.

Pokud si přejete uplatnit výše uvedená práva, obraťte se prosím na níže uvedenou adresu. Máte také právo podat stížnost u orgánů pro ochranu údajů, které za Vás nesou odpovědnost za to, jak my zpracováváme Vaše osobní údaje.

Právo na vznesení námitky a/nebo odvolání souhlasu pro účely reklamy a průzkumu trhu

Máte právo vznést námitku proti použití Vašich údajů pro účely reklamy a výzkumu trhu nebo odvolat svůj souhlas s jejich budoucím využitím pomocí odeslání krátkého sdělení na níže uvedenou adresu.

Uchování údajů

Obecně platí, že Vaše údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytnou k provedení služby,
o kterou jste požádali nebo k níž jste dali svůj souhlas. V případě, že existují lhůty pro uchovávání dané zákonem, budou Vaše údaje uloženy v souladu s těmito právními předpisy.

Bezpečnost dat

KWS zavádí taková technická a organizační opatření, aby ochránila údaje, které o Vás máme, před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou nebo zničením, a proti přístupu neoprávněných osob. Vaše osobní údaje ukládá společnost KWS v Německu. Naše bezpečnostní opatření neustále zlepšujeme na základě technologického vývoje. Při zpracování
a přenosu dat se používá SSL šifrování (Secure Socket Layer).

Externí odkazy

Naše online nabídky občas obsahují odkazy, které vedou na webové stránky třetích stran.
V případě, kdy není jednoduché je poznat, uvedeme, že se jedná o externí odkaz. KWS nemá žádný vliv na obsah nebo podobu webových stránek externích poskytovatelů. Vzhledem k tomu se na ně nevztahuje toto Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Dodatky k Prohlášení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo čas od času měnit či upravit toto Prohlášení o ochraně osobních údajů.
S ohledem na tuto skutečnost akceptujte prosím tuto aktuální verzi Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Kontaktní osoba pro případné dotazy či žádosti o informace

Máte-li jakékoli dotazy, připomínky, návrhy nebo žádosti o informace v souvislosti s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů nebo zpracováním Vašich osobních údajů, můžete se obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů přímo na následující adrese:

KWS SAAT SE & Co. KGaA
The Data Protection Officer
Grimsehlstr. 31
P.O. Box 1463
37555 Einbeck

Phone: +49 (0)5561 311-0
Fax: +49 (0)5561 311-322
E-mail: datenschutz@kws.com

Einbeck, květen 2018