Zásady ochrany osobních údajů

Společnost KWS Osiva s.r.o. spolu se svými dceřinými společnosti (dále jen „KWS“) oceňuje Váš zájem o naši společnost a děkuje Vám za návštěvu na našich webových stránkách. Společnost KWS bere ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně. S Vašimi osobními údaji je nakládáno jako s důvěrnými daty, v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů a v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů na těchto webových stránkách. Níže uvádíme informace o tom, které údaje ukládáme, a o tom, kdy a jak tyto údaje používáme.

1. Správce zpracovávající osobní údaje

Správcem zpracovávajícím osobní údaje je dle čl. 4 bod 7 GDPR společnost KWS Osiva s.r.o., Pod Hradbami 2004/5, 594 01 Velké Meziříčí.

2. Kontaktní údaje

KWS Osiva s.r.o.
Pod Hradbami 2004/5
594 01 Velké Meziříčí
Telefon: +420 566 520 143
Fax: +420 566 520 754
E-mail: ochranadat.kwsosiva@kws.com

3. Účel a zpracování osobních údajů

a) Informativní návštěva našich webových stránek

V případě, že webové stránky použijete čistě pro informativní účely, jinými slovy, pokud se u nás nezaregistrujete, nebo nám neposkytnete informace jiným způsobem, tak shromažďujeme pouze ty osobní údaje, které na náš server pošle Váš prohlížeč. Pokud si přejete naše stránky prohlížet, shromažďujeme následující údaje, které potřebujeme pro to, abychom technicky zajistili, že se Vám webové stránky budou zobrazovat, a dále, abychom zajistili jejich stabilitu a bezpečnost (právní úprava viz: čl. 6, odst. 1, písm. f) směrnice GDPR).

 • IP adresa
 • datum a čas požadavku
 • časové pásmo vzhledem ke greenwichskému střednímu času (GMT)
 • obsah požadavku (požadovaná stránka)
 • stav spojení/stavový kód HTTP
 • množství dat přenesených v daném čase
 • webové stránky, odkud požadavek přišel
 • prohlížeč
 • operační systém a rozhraní
 • jazyk a verze softwaru prohlížeče

Tyto informace se analyzují výlučně za účelem zpracování statistik.

b) Poskytování personalizovaných služeb

Osobní údaje sbíráme pouze v případě, že s námi tyto údaje sdílíte dobrovolně, tedy např. když se registrujete za účelem využití personalizovaných služeb MyKWS nebo abychom byli schopni zpracovat Vaše dotazy či smlouvu. Shromážděné osobní údaje budou zpracovávány a využívány především za účelem poskytování služeb a plnění Vašich požadavků. Považujeme za důležité sbírat pouze takové údaje, které jsou nezbytně nutné (jméno a příjmení, PSČ, adresa, e-mailová adresa). Údaje, které nesou označení „nepovinné“ nebo ty, které nejsou označené jako povinná pole v registračním formuláři, nejsou potřebné pro zajištění hlavní funkčnosti personalizovaných služeb, nicméně, mohou omezit rozsah služeb.

MyKWS je ucelená informační služba poskytující vyčerpávající informace o našich produktech, zejména o kukuřici, cukrové řepě, pšenici, ječmeni, žitu a řepce. Zde jsou Vám k dispozici užitečné nástroje (např. nástroj pro vyhledávání vzorců poškození v případě chorob listů, plánovače výsevu, monitoring obsahu sušiny v silážní kukuřici atd.) a kalkulačky (např. kolik osiva je potřeba, hustota setí atd.). MyKWS Vám nabízí informace na regionální bázi přizpůsobené podmínkám Vaší pěstební oblasti, např. pro řízení sklizně obilí, kontrolu výskytu háďátka v kultivarech cukrové řepy nebo o tepelné hladině pro kukuřici. Pro přístup k této službě a informacím je nutná registrace.

Právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

c) Kontaktování zákazníků

Dále využíváme a zpracováváme Vámi poskytnuté informace k tomu, abychom Vás informovali formou, kterou jste si vybrali (pošta, fax, e-mail, telefon), o našich produktech, službách a speciálních nabídkách, které by Vás mohly obzvláště zajímat, a také abychom Vás požádali o vyplnění zákaznického průzkumu. V souladu se zákonem nebudou Vaše údaje použity pro marketingové účely, pokud nám v tomto ohledu nedáte svůj souhlas.

Právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem, který sledujeme, je komunikace s našimi zákazníky.

d) Sledování

Naše webové stránky využívají různé technologie sběru a ukládání dat pro marketingové účely a provádění optimalizací. Tyto údaje lze použít k vytvoření uživatelských profilů pod pseudonymem.

Tyto webové stránky využívají technologii Google Analytics, což je webová analytická služba od společnosti Google Inc. („Google”). Informace, které soubor cookies vygeneruje během prohlížení této webové stránky, se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. V rámci procesu anonymizace IP adres bude Vaše IP adresa nejprve zkrácena společností Google v rámci některého z členských států EU či jiné země, která je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze výjimečně může být celá IP adresa přenesena na server Google v USA a až zde zkrácena. Společnost Google bude zmíněné informace v zastoupení provozovatele těchto webových stránek používat za účelem vyhodnocení toho, jak používáte tyto webové stránky, k sestavování zpráv o aktivitách na nich a za účelem poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu jejich provozovateli. IP adresa odeslaná Vaším prohlížečem v souvislosti s používáním služby Google Analytics nebude slučována s dalšími údaji ve správě společnosti Google.

Více informací o podmínkách používání a ochraně dat najdete zde:https://www.google.com/analytics/terms/de.html nebo na https://www.google.de/intl/de/policies/. Upozorňujeme, že služba Google Analytics byla na této stránce rozšířena o kód „anonymizeIp“, aby byl zaručen anonymní sběr IP adres („IP maskování“).

Právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Chcete-li odvolat svůj souhlas se zpracováním vašich údajů v kontextu Google Analytics, klikněte na modrý šestiúhelník v levém dolním rohu prohlížeče, abyste mohli upravit nastavení v banneru cookie.

e) Zasílání novinek

Novinky e-mailem Vám budeme zasílat pouze v případě, že jste si novinky výslovně objednali na našich webových stránkách. Pokud si nepřejete e-mailový zpravodaj dostávat, můžete se odhlásit pomocí odkazu, který se objeví na konci každého zpravodaje.

Právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

f) Doporučení na Facebooku, G+, Twitteru, e-mailem a prostřednictvím WhatsApp

Informace uvedené na webových stránkách KWS můžete snadno sdílet na Facebooku, G+, Twitteru, e-mailem nebo na WhatsAppu, a to pomocí příslušných rozšíření (pluginů). Tyto „pluginy pro sociální sítě“ jsou internetové záložky, díky jimž mohou uživatelé tohoto druhu služeb sbírat odkazy a zprávy. Na stránkách KWS jsou uvedeny pouze ve formě odkazů na výše uvedené služby. Teprve po kliknutí na příslušnou ikonu budete přesměrováni na webovou stránku daného poskytovatele, tj. teprve poté budou informace o Vás jako o uživateli předány vybranému poskytovateli. Informace o způsobu nakládání s Vašimi osobními údaji na těchto webových stránkách naleznete v prohlášeních o ochraně údajů u příslušného poskytovatele.

g) Facebook pixel

Do našich webových stránek je integrovaný takzvaný „Facebook pixel“ sociální sítě Facebook, kterou provozuje společnost Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.

Facebook pixel je skript Java. Když navštívíte naše webové stránky a udělíte souhlas, Facebook pixel vašemu prohlížeči umožňují automaticky navázat přímé spojení se serverem Facebooku. Díky tomu lze zaznamenat a předat Facebooku zejména následující údaje:

Vaši IP adresu, vlastnosti zařízení a prohlížeče, adresu URL, odkazující adresu URL, ID pixelu a soubor cookie Facebooku a rovněž informace o zobrazení stránek a údajích zadaných do vstupních polí.

Facebook pixel používáme ke sledování činnosti návštěvníků našich webových stránek, k opětovnému zacílení reklam na Facebooku pro návštěvníky našich webových stránek a k získání dodatečných informací o členech Facebooku, kterým se zobrazí naše reklamy.

Stejné metody používáme také k analýze struktury návštěvníků pomocí údajů z Facebooku.

Údaje jsou uloženy 180 dnů.

Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Facebook zpracovává údaje v rámci zásad Facebooku pro používání údajů: https://www.facebook.com/policy.php

Další informace a podrobnosti o Facebook pixelu a jeho funkčnosti získáte v centru nápovědy Facebooku: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

4. Soubory cookies

Na našich webových stránkách používáme cookies. Cookies jsou textové soubory malého rozsahu, které při návštěvě webových stránek mohou být uloženy na Váš harddisk. Tyto textové soubory vytváří a odesílá webový server, se kterým jste ve spojení přes Váš webový prohlížeč (např. Internet Explorer, Firefox, Google Chrome). Cookies nemohou na Vašem počítači spouštět žádné programy, ani jej zavirovat. Jsou určeny k tomu, aby Vám zpříjemnily a zefektivnily používání internetových služeb jako takových. Naše webové stránky používají následující typy cookies. Níže v textu je vysvětleno, co je jejich obsahem, a jak fungují:

 • Dočasné cookies (a)
 • Trvalé cookies (b)

a) Dočasné cookies se automaticky smažou, jakmile zavřete prohlížeč. Zahrnují zejména krátkodobé relační cookies (session cookies). Ukládají Váš tzv. „relační identifikátor (session ID)“, díky němuž jsou různé požadavky, které Váš prohlížeč zadává, přiřazovány po celou dobu k jedné relaci. To znamená, že v případě, že se vrátíte na naši stránku, tak opět identifikujeme Váš počítač. Dočasné cookies se smažou v okamžiku, kdy se odhlásíte, nebo když zavřete prohlížeč.

b) Trvalé cookies se automaticky smažou po předem určené době, která se může lišit dle typu cookies. Tato cookies si můžete kdykoli vymazat v rámci bezpečnostního nastavení ve vašem prohlížeči.

c) Můžete si nastavit prohlížeč dle svých preferencí, a tak si například můžete deaktivovat cookies třetích stran nebo veškeré cookies. Nicméně, upozorňujeme, že je možné, že nebudete moci používat všechny funkce, které tato webová stránka poskytuje.

d) Používáme také flash cookies (lokální sdílené objekty), nicméně, ty neukládá Váš prohlížeč jako takový, ale flash plugin (rozšíření prohlížeče). Dále, používáme i HTML5 sdílené objekty, které se ukládají na Vašem zařízení. Tyto objekty ukládají potřebná data nezávisle na prohlížeči, který používáte, a nemají žádné automatické datum ukončení platnosti. Pokud si přejete, aby se flash cookies nezpracovávala, je potřeba, abyste si za tímto účelem nainstalovali doplněk prohlížeče (add-on), jako je např. „Better Privacy“ pro Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/), či Adobe-Flash-Killer-Cookie pro Google Chrome. Používání sdílených objektů HTML5 můžete předejít tím, že si nastavíte prohlížeč do soukromého režimu.

5. Příjemci osobních údajů

K provozování našich webových stránek a poskytování personalizovaných služeb zaměstnává společnost KWS také dceřiné společnosti ze skupiny KWS nebo externí poskytovatele služeb, kteří nám pomáhají při zpracování objednávek, provozování webových stránek, poskytování personalizovaných služeb a poskytování informací zákazníkům. Tyto společnosti mohou používat Vaše osobní údaje pouze v rámci plnění svých úkolů naším jménem a jsou povinny dodržovat příslušné právní předpisy o ochraně osobních údajů.

Předávání osobních údajů státním orgánům a úřadům je prováděno pouze v souladu se závaznými vnitrostátními právními předpisy nebo v případě, že je jejich předání vyžadováno v právním nebo trestním řízení. Nebudou předány pro žádné jiné účely.

6. Předávání do třetích zemí

Osobní údaje, které zpracováváme v rámci výše popsaných postupů, předáváme rovněž příjemcům ve smyslu čl. 4 č. 9 GDPR, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje mimo území Evropské unie. V tomto ohledu dochází k předávání a následnému zpracování Vašich osobních údajů rovněž ve třetích zemích, u nichž Evropská komise nepřijala rozhodnutí o přiměřenosti. Zajistili jsme proto odpovídající ochranu Vašich osobních údajů u příslušných příjemců prostřednictvím „vhodných záruk“ (článek 46 GDPR), uzavřením standardních smluvních doložek, nevztahuje-li se na to žádná výjimka. Kopii těchto záruk si můžete od nás vyžádat (kontaktní údaje pod bodem 1/2).

7. Doba uchovávání

Obecně platí, že Vaše údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytnou k provedení služby, o kterou jste požádali nebo k níž jste dali svůj souhlas. V případě, že existují lhůty pro uchovávání dané zákonem, budou Vaše údaje uloženy v souladu s těmito právními předpisy.

8. Vaše práva na informace a na opravu a vymazání Vašich osobních údajů:

V souvislosti s námi se Vás týkají následující práva ohledně Vašich osobních údajů:

 • právo na přístup,
 • právo na opravu nebo výmaz,
 • právo na omezení zpracování,
 • právo vznést námitku ohledně zpracování,
 • právo na přenositelnost údajů.

Právo vznést námitku

Individuální právo vznést námitku

Máte právo kdykoli z důvodu svojí konkrétní situace vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které jsou založeny na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, včetně profilování na základě těchto ustanovení. Osobní údaje nebudeme nadále zpracovávat pro tyto účely, ledaže budeme moci prokázat přesvědčivé oprávněné důvody ke zpracování, které budou převažovat nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo že zpracování bude sloužit k prokázání, výkonu nebo obraně právních nároků.

Právo vznést námitku na odvolání souhlasu pro účely reklamy a průzkumu trhu

V některých případech zpracováváme Vaše údaje pro přímý marketing. Máte právo kdykoli vznést námitky proti zpracování Vašich osobních údajů za tímto účelem. To platí pro profilování, je-li spojeno s takovým přímým marketingem. Vznesete-li námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, Vaše osobní údaje již nebudou pro tyto účely zpracovávány.

 • Odvolání souhlasu: Pokud jste udělili svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů, můžete jej kdykoliv s účinností do budoucna odvolat a to odesláním krátkého sdělení na výše uvedenou adresu.

Pokud si přejete uplatnit výše uvedená práva, obraťte se prosím na výše uvedenou adresu. Máte také právo podat stížnost u orgánů pro ochranu údajů, které za Vás nesou odpovědnost za to, jak my zpracováváme Vaše osobní údaje.

9. Externí odkazy

Naše online nabídky občas obsahují odkazy, které vedou na webové stránky třetích stran. V případě, kdy není jednoduché je poznat, uvedeme, že se jedná o externí odkaz. KWS nemá žádný vliv na obsah nebo podobu webových stránek externích poskytovatelů. Vzhledem k tomu se na ně nevztahuje toto Prohlášení o ochraně osobních údajů.

10. Dodatky k Prohlášení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo čas od času měnit či upravit toto Prohlášení o ochraně osobních údajů. S ohledem na tuto skutečnost akceptujte prosím tuto aktuální verzi Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Velké Meziříčí, říjen 2020