• CR-_management_header.jpg
    CR+
    Společnými silami proti cerkosporióze

CR+ Management

Oblast středního/slabého tlaku

Odrůdy CR+ nabízejí nové možnosti na potlačení cerkosporiózy. V mnoha případech se cerkosporová skvrnitost objeví později a projev choroby se snižuje. To umožňuje přehodnotit management cerkosporiózy směrem k větší flexibilitě.

Ochrana

S menším množstvím dostupných fungicidů a rozvojem rezistence vůči některým fungicidním přípravkům jsou odrůdy CR+ novým silným prvkem ve Vaší strategii kontroly cerkosporiózy.

Kombinace odrůd CR+ spolu s optimalizovaným použitím fungicidů nabízí šanci minimalizovat dopady choroby na vaši úrodu, stejně jako na snížení dlouhodobého tlaku cerkosporiózy.

Produktivita

Dokonce i v letech s mimořádně silným tlakem cerkosporiózy jsou odrůdy CR+ schopné poskytovat vysoké a stabilní výnosy cukru, čímž zajišťují produktivitu vaší cukrové řepy.

Udržitelnost

Odrůdy CR+ v kombinaci s klasickými opratřeními na ochranu rostlin nabízí šanci na dlouhou udržitelnou kontrolu cerkosporiózy - jako součást siného managementu odolnosti odrůdy CR+ chrání fungicidy a naopak.

Cílem managementu CR+ je zachování zelených listů až do sklizně.

CR+ přerušuje cyklus cerkosporiózy

dosažením cíle CR+ managementu "Zelené listy až do sklizně"

Cerkosporióza nekonečný cyklus

Snížená kontrola cerkosporiózy a hromadění inokula v důsledku méně dostupných fungicidů.

Infikované listy jsou výchozím bodem pro novou infekci v příštím roce.

CR+ přerušuje cyklus cerkosporiózy

Prostřednictvím splnění našeho společného cíle "Zelené listy až do sklizně" zůstane vaše řepa plně produktivní, sníží se výskyt inokula a tlak choroby.

Udržitelný management ochrany

Investice do kombinace CR+ s cílenou fungicidní strategií se vyplatí nejen dnes, krátkodobě, ale ještě více v budoucnosti.

Tři pilíře managementu CR+: ochrana, produktivita a udržitelnost!

Oblast středního/slabého tlaku

CR+ příručka pro pěstitele

CR+: nová generace odrůd cerkosporiózy

Získejte to nejlepší z obou dimenzí: ochrana + výkon.

Nová generace odrůd CR+ přináší nové možnosti: vysoká úroveň ochrany cerkosporiózy. A vysoká výnosová výkonnost při silném i slabém tlaku cerkosporiózy.

Přečtěte si více

Boj proti patogenům

Naši šlechtitelé identifikovali silnou toleranci vůči cerkosporióze v širokém spektru divoké řepy. Klasickými šlechtitelskými metodami byla pak CR+ odolnost nakřížena do stávajících odolných materiálů KWS. Zjistěte, jak šlechtitelé bojují proti patogenům v našem příběhu World of Farming "Boj s patogeny".

Přečtěte si více

Ihned najít poradce