• rapsernte_3.jpg
  Sklizeň řepky ozimé

Sklizeň – důležité završení úspěšného pěstování řepky

V našich podmínkách se řepka sklízí v červenci a v srpnu. O termínu sklizně rozhoduje průběh vegetace, počasí a další vlivy působící
na výnos a zároveň i ziskovost pěstování řepky. Cílem KWS při spolupráci s Vámi je dosahovat nadprůměrné výnosy a maximální zisk z hektaru.

Dozrávání řepky trvá delší dobu. Často jsou rostliny řepky v době sklizně rozdílně vyvinuté, a proto šešule vykazují různé stupně zralosti.

V období sklizně je zapotřebí pozorovat dozrávání šešulí v celé výšce šešulového patra. Semena z horních šešulí už mohou vypadávat, zatímco spodní šešule se semeny jsou stále ještě zelené.

Nesprávným načasováním sklizně může dojít k vysokým ztrátám
na výnosu.

Zdroj: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Zdroj: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Při sklizni porostu, který ještě není zcela zralý, nastanou následující problémy:

 • Obsah vlhkosti sklízeného semene bude > 9 %
 • Dojde ke ztrátám výnosu ( podíl „gumových" šešulí)
 • Výnos budou snižovat ztráty zapříčiněné nalepením semen na vlhkou slámu v mlátičce
 • Bude nižší obsah oleje

Ztráty semen během sklizně lze snížit optimalizací celé technologie sklizně.

V tomto ohledu je vhodné si všimnout následujících bodů:

 • Použití "řepkového stolu" zvětší sběrací plochu pro semena, která vypadnou z šešulí
 • Vysoké nastavení naháněk může snížit pukání zralých šešulí při vstupu do kombajnu
 • Hnané boční řezací lišty mohou snížit ztráty způsobené třesením. Navíc čistý řez znamená, že je poškozeno méně šešulí
 • Doporučuje se vysoké strniště, protože tak se do sklizeného semene dostane menší množství vlhkosti
  ze zelených stonků

Najděte si ideální odrůdu!