• KWS_mann_bei_pruefung_mais.jpg
  Oblasti činnosti KWS

Oblasti činnosti KWS

Činnost skupiny KWS je rozdělena do tří hlavních produktových segmentů – kukuřice, cukrové řepy a obilovin.

Obchodní jednotky jsou založeny na odděleních výzkumu a vývoje a na administrativních funkcích. Vzhledem k integrované struktuře jsou jednotlivé segmenty úzce spjaty.

Obchodní nezávislost poskytuje skupině KWS možnost flexibilního přizpůsobení se různým tržním podmínkám a implementaci vysoce konkurenčních produktů.

Co děláme?

Náš hodnotový řetězec sahá od zlepšování odrůd přes jejich šlechtění, množení, produkci, marketing až po distribuci zemědělcům po celém světě.

Segmenty cukrové řepy, kukuřice a obilovin jsou nosnými pilíři skupiny KWS.

 • Segment cukrové řepy zahrnuje cukrovou řepu, krmnou řepu a řepu na výrobu bioplynu.
 • Segment kukuřice zahrnuje kukuřici, řepku, slunečnici, čirok, proso aj.
 • Segment obilovin zahrnuje pšenici, žito, hybridní žito, ozimý ječmen, jarní ječmen, olejnaté a polní plodiny a bio osivo.

 • Lidé v KWS

  Úspěch zemědělců vždy byl
  a stále je naší prioritou. Jejich úspěch je i naším úspěchem. Je to hlavní zaměření našich aktivit.

  Rüdiger Strohm, ředitel pro globální strategii
  kws_ruediger_strohm.jpeg

Osivo od šlechtění až k distribuci

Cílem naší šlechtitelské práce je nabídnout všem zemědělcům odrůdy a řešení zaměřená na jejich potřeby, ať již pracují v konvenčním nebo ekologickém zemědělství. To je základ pro efektivní, produktivní a trvale udržitelné zemědělství.

Množení osiva ve vhodných klimatických podmínkách je stejně důležité jako technická příprava produkce osiv, která zahrnuje nejvyšší standardy kvality a logistiky, jejichž výsledkem je spolehlivý produkt pro konečného uživatele.

Plánování prodeje a růstu
Výroba začíná plánováním prodeje a množení osiva. V tomto procesu se odhaduje potenciál nárůstu každé odrůdy na jednotlivých trzích a jeho cílem je stanovit požadavky na výrobu osiva. Plánování začíná až tři roky před prodejem osiva zemědělcům, neboť je potřeba čas
k namnožení rodičovských linií a hybridizaci.

Množení a polní výroba
Pro zajištění vynikající kvality osiva je důležité dodržovat vysoký standart při výrobě
a splnit náročné specifické požadavky. Patří mezi ně například dodržení odstupu mezi množitelskými porosty různých odrůd stejné plodiny. Tyto minimální vzdálenosti mají zabránit zanesení nežádoucích odrůdových vlastností pylem jiných populací do množené odrůdy. Během doby na poli specialisté monitorují stav množitelských porostů. Množení osiva na poli je zakončeno sklizní.

Kvetení a opylení
Ústředním bodem šlechtění je kvetení. Právě zde začíná proces křížení. Aby květenství vyprodukovalo semena nebo plody, musí být opyleno. Opylení v době kvetení je pro produkci osiva základem.

Sklizeň a příprava
Po sklizni se zpracovává výchozí materiál. Vyčistí se, jemně se vysuší a třídí se podle velikosti semen (kalibruje se). Všechny postupy jsou navrženy tak, aby bylo se semeny zacházeno šetrně a klíčky zůstaly nepoškozené, aby bylo zajištěno optimální klíčení osiva.

Technické postupy jsou založeny na vlastnostech a velikosti semen různých plodin. Kukuřice se sklízí v podobě klasů a semena se z nich získávají až po vysušení. Na druhou stranu neobvykle tvarované semeno cukrové řepy je ještě třeba obrousit a obalit, aby vzniklo kulaté semínko umožňující přesný výsev.

Kontrola kvality
Každá partie osiva se během procesu množení opakovaně zkouší. Provádějí se kontroly, aby se přesně zjistilo, zda má osivo skutečně všechny kvalitativní parametry a požadované vlastnosti jako je odolnost vůči chorobám a další genetické znaky o vysoké kvalitě. Rovněž se stanovuje klíčivost a životaschopnost semen. Až poté, co bylo osivo důkladně prozkoušeno a úspěšně prošlo všemi kontrolami, je zabaleno, expedováno a uvolněno k prodeji. Tímto způsobem mají zemědělci zaručeno, že obdrží osivo té nejvyšší kvality.

Balení a certifikace
Produkce osiv je organizována zpravidla samotnými množiteli. V závislosti na druhu plodiny může výroba osiva probíhat ve spolupráci několika zemědělských partnerů
a zpracovatelských závodů. Po řadě úředních a kvalitativních kontrol jsou osiva připravena
k prodeji. Například balení a certifikace probíhá pod kontrolou státních orgánů (nejen
v Německu). To zajišťuje, že na trh přichází pouze certifikované osivo s vysokou klíčivostí
a odrůdovou čistotou.