• rinderfuetterung_121_ernte.jpg
    Sklizeň kukuřice

Zlatý hřeb každé sezóny: Sklizeň

Sklizeň je pro každého zemědělce intenzivním obdobím z hlediska pracovní špičky, ale také obdobím očekávání. Po dlouhém vegetačním období konečně sklízí, co zasel.

Pro sklizeň každé plodiny existují jiná hlediska a odlišné technologické postupy.

Kukuřici lze sklízet buď na zrno nebo na siláž pro krmení zvířat či jako substrát do bioplynových stanic. Technologie sklizně se pak od sebe zásadně liší.

Zde vám předkládáme přehledné shrnutí nejdůležitějších rozdílů:

Zdroj: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Zdroj: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Různé využití kukuřice – rozdílné technologie sklizně

Úprava strniště po sklizni kukuřice

Kvalitní zpracování strniště a půdy po sklizni kukuřice na zrno je velmi efektivním opatřením pro omezení výskytu zavíječe kukuřičného a také pro prevenci proti fusariózám v následné plodině. Různé experimenty prokázaly, že použití mulčovačů po sklizni kukuřice může významně snížit jak počet larev zavíječe kukuřičného, tak i výskyt fusariózy v následné plodině. To pak významně snižuje riziko nadlimitního obsahu mykotoxinu DON, například v následné ozimé pšenici.

Po sklizni přichází setí!