• feldaufgang_mais.jpg
  Termín setí kukuřice

Kdy je správný čas na setí?

Načasování je důležité – zvláště při setí

"Úspěch začíná setím." Při setí kukuřice má být půda prohřátá, přiměřeně oschlá a mít potřebnou strukturu. Tyto podmínky bývají splněny při teplotě půdy 8–10 °C, což je optimální teplota půdy pro setí kukuřice. To znamená, že za normálních podmínek by setí kukuřice mělo v našich podmínkách proběhnout od poloviny dubna do poloviny května, zpravidla v závislosti na nadmořské výšce
a průběhu počasí.

Jaké jsou dopady setí v nesprávnou dobu?

Optimální termín setí je velmi důležitý pro zdravý růst a vývoj rostlin, které jsou základem pro maximální výnos.

Zdroj: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Zdroj: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Předčasné setí za chladného počasí může mít za následek:


 • Pomalé klíčení
 • Opožděné a nerovnoměrné vzcházení
 • Slabé rostliny
 • Snížení ochranné funkce mořidla
 • Zpomalený růst kořene
 • Sníženou absorpci živin

Pozdní setí může mít následující vliv:


 • Půda je už zpravidla prohřátá = rychlá klíčivost, rovnoměrné vzcházení a rychlý růst mladých rostlin
 • Účinek dlouhého dne zesiluje prodlužovací růst stonku
 • Zvýšuje se riziko polehnutí
 • Nedostatečně se využije optimální délka vegetačního období
 • Nedostatečně je uložen škrob, což snižuje kvalitu kukuřičné siláže

Fyziologické požadavky rostliny kukuřice na teplotu se liší podle stádia růstu a vývoje.


Pro zajištění rovnoměrného klíčení a vzcházení rostlin by měla být teplota půdy při setí v rozmezí 8–10 °C.

Optimální teploty během vývoje mladých rostlin jsou nad 10 °C.

Vliv nepříznivého průběhu teplot:

Vývoj mladých rostlin: několik dnů s teplotou pod 10 °C vede k chlorotickému zabarvení listů. Je potřeba počkat na oteplení.

Pozdní mrazy na jaře: déletrvající mrazy s teplotou nižší než -3 °C mohou způsobit poškození rostlin.

Časné mrazy na podzim: teploty nižší než -2 °C trvající několik hodin způsobují předčasné ukončení vegetace kukuřice.

Najděte svého obchodního zástupce