• 160707_imagefotos_kws_092.jpg
    Hustota setí kukuřice

Přizpůsobením hustoty setí vhodným podmínkám stanoviště a zvolenému hybridu položíte základ spolehlivých vysokých výnosů.

Hustotu setí (počet semen/m²) lze vypočítat přímo z požadované hustoty rostlin při sklizni (počet rostlin/m²). Hustota setí je vždy vyšší než celkový požadovaný počet rostlin. Za normálních podmínek lze počítat s polní vzcházivostí na úrovni zhruba 95 %.

K výpočtu hustoty setí lze použít následující vzorec:

Počet semen/m² = ( počet rostlin na m² / klíčivost ) x 100

Přehled výsevků pro požadovanou hustotu porostu

Následující tabulka uvádí výsevky pro požadovanou hustotu setí (v počtu semen/m²) v závislosti na cílové hustotě porostu pro sklizeň (počet rostlin/m2) při 95% vzcházivosti. Kromě toho tabulka ukazuje vzdálenost mezi semeny v řádku při různé rozteči řádků.

V pravém sloupci jsou uvedeny požadavky na množství osiva přepočtené na počet výsevních jednotek na hektar.

V případě časného setí a při setí za obtížných podmínek by měl být počet vysetých semen přibližně o 10 % vyšší než je požadovaná hustota rostlin ke sklizni.


Počet rostlin/m2

Počet semen/m2

Setí do řádků v cm

Počet výsevních jednotek/ha
(50 000 zrn)

Pro rozteč řádků 75 cm

Pro rozteč řádků 37,5 cm

6

6,3

21,1

42,2

1,26

6,5

6,8

19,5

39,0

1,37

7

7,4

18,1

36,2

1,47

7,5

7,9

16,9

33,8

1,58

8

8,4

15,8

31,7

1,68

8,5

8,9

14,9

29,8

1,79

9

9,5

14,1

28,1

1,89

9,5

10,0

13,3

26,7

2,00

10

10,5

12,7

25,3

2,11

10,5

11,1

12,1

24,1

2,21

11

11,6

11,5

23,0

2,32

11,5

12,1

11,0

22,0

2,42

12

12,6

10,6

21,1

2,53

Zdroj: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Stanovení výsevku a hustoty setí u kukuřice

Hustota setí se určí spočítáním počtu uložených semen při setí nebo později spočítáním vzešlých rostlin. Hustotu setí je třeba sledovat již během setí, aby bylo možno ihned opravit jakékoliv chyby. Skutečnou hustotu porostu lze určit až po vzejití rostlin spočítáním rostlin vzešlé kukuřice.

K tomu se používají dvě metody: