• KWS_team_event_workshop_mit_flipchart.jpg
  Zkušení experti
  a profesionálové

Naše otevřené dveře ke kariéře. Vaše nové perspektivy.

Po několika letech pracovních zkušeností víte, co chcete a jaké jsou Vaše schopnosti. Je čas zaměřit svoji kariéru novým směrem. Začněte pracovat v KWS!

Nabízíme mezinárodní pracovní prostředí, jehož charakteristickým znakem je možnost využít svou aktivitu. Efektivní struktura, ocenění zaměstnanců a otevřená komunikace tvoří základní kameny pro další krok ve Vaší kariéře.

Staňte se členem našeho mezinárodního týmu. Uplatněte své znalosti a zkušenosti a věnujte se jedné z nejdůležitějších výzev naší současnosti i budoucnosti.

Svobody

Přetváření inovačních myšlenek na fungující řešení je jednou z našich nejlákavějších výzev. Nespokojujte se se stávajícím stavem
a využijte možnost prosadit své nápady.

Síť

Spolehněte se na podporu svých kolegů při vytváření inovativních řešení. KWS má přibližně 5 000 expertů ve více než 70 zemích. Spolupracuje také s jinými společnostmi, institucemi a universitami.

Rovnováha profesního a osobního života

Kromě zákonných kompenzací nabízíme škálu atraktivních benefitů. Patří mezi ně různé příspěvky, bonusy, rozsáhlé možnosti školení
a mnoho dalších.

 • Lidé v KWS

  Týmy v KWS jsou mezinárodní
  a spojují lidi z různorodých oborů
  a z různých prostředí. To mne neustále inspiruje.

  Annette Brüggemann, nákup
  kws_annette_brueggemann.jpeg

Výzkum a vývoj

Ať jde o využití molekulárních markerů, buněčných a tkáňových kultur, genetické inženýrství, fytopatologii nebo jiné oblasti výzkumu, platí totéž: Máte k dispozici vědecké know-how, do výzkumu totiž investujeme více než většina jiných společností, což z KWS dělá optimální prostředí pro Váš růst.

Vaše profesní charakteristika:

 • Biologie rostlin
 • Biotechnologie rostlin
 • Bioinformatika
 • atd.

Šlechtění

Tvořte spolu s námi efektivní a trvale udržitelné zemědělství. Náš výzkum a šlechtění jsou zaměřeny na zvýšení a stabilitu výnosů, vysokou kvalitu produktu a zachování zdrojů genetického materiálu.

Vaše profesní charakteristika:
Agronomie, zejména pak

 • Rostlinná výroba
 • Genetika rostlin
 • Šlechtění
 • atd.

Množení a výroba

Vaši kolegové šlechtitelé vyvíjejí odrůdy, Vy množíte základní osivo a vyrábíte osiva připravená k použití. Pečujete také o výzkum v oblasti výroby, kontrolu kvality a naše výrobní zařízení.

Vaše profesní charakteristika:
Agronomie, zejména pak

 • Agronomie, zaměření na rostlinovědu
 • Biologie
 • Inženýrství
 • atd.

Prodej a marketing

Jste styčným bodem s našimi zákazníky: Máte každodenní kontakty se zemědělci, maloobchodníky, velkoobchodníky, poradci a zpracovateli. Díky svým znalostem a otevřenému osobnímu přístupu jim budete pomáhat při výběru vhodných produktů nebo budete vyvíjet nové marketingové a prodejní strategie.

Vaše profesní charakteristika:

 • Agronomie
 • Administrativa a marketing
 • atd.

Korporátní funkce

Právní oddělení, řízení, finance, nákup nebo personální oddělení − všechna tato oddělení jsou nezbytná pro naši každodenní práci a společný úspěch. Stejně jako ve všech oblastech působení v KWS, i zde budete mít mnoho příležitostí k tomu, abyste mohli optimalizovat naše interní procesy použitím inovativních řešení.

Vaše profesionální charakteristika:

 • Ekonomie
 • Právní vědy
 • atd.

Vaše kontaktní osoba

Anna Wieckowska
Anna Wieckowska
Business Partner HR CE
Poslat e-mail
KONTAKTY