• ruebenroder_ernte_zr.jpg
    Sklizeň cukrové řepy

Sklizeň cukrové řepy

Sklizeň představuje završení předchozí práce. Měla by proběhnout s co nejmenšími ztrátami seřezem a nevyoráním, řepa by měla obsahovat minimum rostlinných a hlinitých příměsí, měla by být zdravá a minimálně poraněná.

Informace o sklizni cukrové řepy – termín sklizně
a technologie sklizně

Termín sklizně cukrové řepy

Příprava sklizně začíná dohodou s cukrovarem na harmonogramu dodávek a rozhodnutím o pořadí sklizně jednotlivých polí. Nejdřív skliďte slabší pozemky, kde nejsou dobré předpoklady pro přírůstky výnosu během podzimu. Pokud je to možné, nesklízejte za každého počasí! Za sucha jsou nižší ztráty, menší zahlinění, nižší spotřeba nafty a menší utužení pozemku sklizňovými stroji. Sklizeče jsou dnes vybavené širokými pneumatikami. Snažte se, aby podobně šetrné k vašemu poli byly i transportní prostředky k odvážení řepy na ukládku.

Technologie sklizně cukrové řepy

Pro sklizeň beze ztrát a nežádoucích příměsí doporučujeme kontrolu:

  • Hloubky seřezu, případně průměru seřezu na hlavě bulvy (3 – 5 cm)

  • Hloubky vyorávání. V suché půdě a mělkém zahloubení dochází k přetrhání kořenů

  • Pracovní rychlosti

  • Účinnosti čištění

  • Přetrhání a poranění bulev

  • Ztrát nevyoráním a vypadnutím řep ze sklizeče

Dále je nutno kontrolovat utužení půdy. Vyvažeče řepy by měly být vybaveny širokými pneumatikami
a na poli a zejména na souvratích by neměly vznikat mnohonásobně přejeté „silnice“. Největší ztráty bývají způsobeny příliš hlubokým seřezem a přetrháním kořenů.

Seřezávat nebo pouze odlisťovat?

Při odlistění jsou výnosy vyšší:

  • Odlisťování (defoliace) je postup vhodný pro řepu pro bioplynové stanice
  • Pro cukrovarské zpracování se dnes preferuje seřez na úrovni přisedání zelených řapíků. Oproti dřívějšímu hlubšímu seřezu se zvyšuje výnos, mírně se snižuje cukernatost a zvyšuje se obsah melasotvorných látek v řepě. Proto cukrovary při nákupu řepy s nově definovaným vyšším seřezem zatěžují dodávku paušálním odpočtem.

Moderní sklizeče cukrovky jsou konstruovány pro minimální hloubku seřezu. Takto seřezaná řepa dává vyšší výnos pro pěstitele i pro cukrovar a při dlouhodobém skladování neobrůstá
a poranění je minimální.