• KWS_mitarbeiter_bei_der_konzeption_an_glaswand.jpg
    Spolupráce

Hledáte partnera při zavádění inovativních nápadů v oblasti zemědělství?

Hlavním prvkem našich inovačních aktivit je spolupráce s veřejnými výzkumnými institucemi i se soukromými společnostmi a partnery
v průmyslu.

To zahrnuje širokou škálu projektů financovaných z veřejných zdrojů, jakož i individuální spolupráci s partnery ze všech koutů světa. Máme zástupce v mnoha agronomických a šlechtitelských organizacích a sdruženích na vnitrostátní i evropské úrovni.

Našimi hlavními cíli jsou propagace vědy a výzkumu, vytváření sítí a zřízení mezinárodní sítě odborníků v agronomii.

Chcete s námi spolupracovat?

Limagrain

Naše severoamerická dceřiná společnost AgReliant spolupracuje od roku 2000 s francouzskou zemědělskou společností Limagrain. Obchodují s tradičními i geneticky upravenými hybridy kukuřice, které mají nové a vylepšené vlastnosti jako je tolerance vůči herbicidům nebo odolnost vůči různým druhům škodlivého hmyzu.

BASF Plant Science

V oblasti biotechnologie rostlin spolupracujeme od roku 2010 s firmou BASF Plant Science. Cílem této spolupráce je 15% nárůst výnosu cukru a energie u cukrovky a rovněž vývoj odrůd tolerantních vůči suchu, které vyžadují jen málo vody a přežívají období sucha bez ztráty výnosu.

Vilmorin

Spolu s francouzskou firmou Vilmorin jsme v říjnu 2011 založili společný podnik GENECTIVE (50:50). Tato společná výzkumná platforma se zaměřuje na vlastnosti geneticky modifikované kukuřice. Kromě lepší tolerance vůči herbicidům a zvýšené odolnosti vůči některým druhům škodlivého hmyzu budou v budoucnu optimalizovány další vlastnosti, které jsou závislé na stanovišti.