• _dsc2178_mais_mit_biagasanlage_bei_hevensen.jpg
    Pro výrobu bioplynu

Kukuřice jako univerzální krmivo

V posledních 15 letech se zemědělství začalo intenzivně zabývat produkcí energetických plodin a vznikla tak nová oblast tohoto odvětví.

Přístup k pěstování energetických plodin je stejně profesionální jako
v jiných oblastech zemědělství. Nejrozšířenější mezi různými způsoby využití plodin k výrobě energie je produkce bioplynu.

Zdroj: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Zdroj: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Kukuřičná siláž tvoří vzhledem k vysoké energetické hodnotě své biomasy největší podíl na surovinách v bioplynových stanicích
a představuje více než 80 % použitých substrátů.

Pro výrobu bioplynu se rovněž využívá cukrovka (nejčastěji cukrovarnické řízky) a hybridní žito.

Dobrá skladovatelnost kukuřičné siláže umožňuje bezproblémové zásobování bioplynové stanice po celý rok.

Správným výběrem hybridů kukuřice pro výrobu bioplynu můžete výrazně ovlivnit produkci z hektaru a zvýšit svůj zisk.

Vysoké výnosy sušiny na hektar, neustálé navyšování výnosového potenciálu šlechtěním a vysoká výtěžnost metanu z kg sušiny kukuřičné siláže garantují v porovnání s mnoha jinými plodinami ekonomické přednosti kukuřice pro využití k výrobě bioplynu.

Výborná silážovatelnost, snadná skladovatelnost
a fermentovatelnost, propracované výrobní, sklizňové a konzervační technologie a nízkonákladová výroba určují, že je kukuřice pro výrobu bioplynu nenahraditelná.

Odpad z fermentace (digestát) hromadící se během výroby bioplynu se vrací zpět na pole. Kukuřice dokáže velmi efektivně využít tento digestát, který obsahuje cenné živiny a biologicky aktivní látky, jako hnojivo pro tvorbu výnosu. Tak se odpadní produkty z výroby bioplynu využívají smysluplně a udržitelným způsobem.

Naše hybridy kukuřice pro výrobu bioplynu

Výběr hybridu kukuřice pro použití v bioplynové stanici se poněkud liší od výběru hybridu pro výživu skotu.

Základem vysoké výkonnosti je hybrid přizpůsobený konkrétním podmínkám stanoviště, který splňuje jeho nároky z hlediska jistoty dozrávání, odolnosti vůči poléhání, rychlého počátečního růstu rostlin a tolerance vůči chorobám.