• KWS_maisfeld_mit_sonne.jpg
    Kukuřice na siláž

Nová obchodní značka hybridů kukuřice KWS s vysokým výnosem a špičkovou kvalitou pro dojnice

Kukuřičná siláž je nenahraditelná

Kukuřičná siláž je v našich podmínkách nejdůležitějším zdrojem energie pro skot. Silážní kukuřice se velmi snadno skladuje a zajišťuje tak celoročně dostupnou, kvalitní a energeticky bohatou složku krmné dávky.

Kombinace vysokého výnosu a kvality

Optimální kombinace výnosu a kvality silážní kukuřice je zásadní pro dobré zdraví dojnic a býků
ve výkrmu.

Požadavky na hybridy

Požadavky na hybridy kukuřice na siláž se liší v závislosti na účelu využití, složení krmné dávky
a dostupnosti orné půdě pro pěstování kukuřice na siláž.

Možná by Vás mohla ještě zajímat:

Najděte svého obchodního zástupce