Řepka bez hranic 2024

KWS OSIVA s.r.o. ve spolupráci s ČZU Praha a Mendelovou univerzitou v Brně
si vás dovolují pozvat na onlie seminář

Řepka bez hranic 2024

Termín a místo konání:

6. 3. 2024 online vysílání na TV Zemědělec

Program:

10.00 – 10.05 Zahájení (Ing. Petr Růžička, KWS OSIVA s.r.o.)

10.05 – 10.25 Úspora nákladů v pěstitelské technologii (Ing. David Bečka, Ph.D., ČZU Praha)

10.25 – 10.40 Sortiment odrůd řepky ozimé (Ing. Josef Maňásek, Ph.D., KWS OSIVA s.r.o.)

10.40 – 11.20 Efektivní využití živin při hnojení řepky (prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D., FRRMS, Mendelova univerzita v Brně)

11.20 – 11.30 Diskuze a závěr

Odborný garant:
Ing. David Bečka, Ph.D., tel. 224 382 531,
e-mail: becka@af.czu.cz

Organizační garant:
Ing. Petr Růžička, tel. 702 237 611,
e-mail: petr.ruzicka@kws.com

Ihned najít poradce