Řepka bez hranic 2021

KWS OSIVA s.r.o. ve spolupráci s ČZÚ v Praze a VÚRV Praha-Ruzyně si Vás dovolují pozvat na online seminář Řepka bez hranic 2021.

Termín a místo konání:

11. 3. 2021 online vysílání na TV Zemědělec

Program:

10.00 - 10.05 Zahájení


10.05 - 10.25 Řepka na startu jarní vegetace (Ing. David Bečka, Ph.D. ČZÚ Praha)

10.25 - 10.40 Řepka bez hranic - představení odrůd řepky ozimé pro ČR (Ing. Josef Maňásek, Ph.D., KWS OSIVA s.r.o.)

10.40 - 11.20 Rezistence škůdců řepky k insekticidům a problémy s ochranou v roce 2021 (prof.Ing. RNDr. František Kocourek, CSc., VÚRV Praha - Ruzyně)

V průběhu online semináře bude možné pokládat otázky formou chatu.

Najděte svého obchodního zástupce