• kws_unternehmen_geschichte.tif

Historie KWS

Již více než 160 let reprezentuje společnost KWS tradici, střízlivý přístup a úspěšné šlechtění rostlin, ale také modernizaci a mezinárodní růst.
V roce 1856 položil rolník Matthias Christian Rabbethge ve vsi Klein Wanzleben v Magdeburské nížině základy pro rodinný podnik, jenž je dodnes úzce spjat se zemědělstvím.

Objevte historii značky KWS