• hero_teaser_IWM.jpg
    Integrovaný management plevelů

Vysoká produktivita vašich polí díky integrovanému managementu plevelů

Integrovaný management plevelů (IMP) - Základ pro SMART kontrolu plevelů


Integrovaný management plevelů (IMP) je základem pro profesionální pěstování cukrové řepy s využitím technologie CONVISO® SMART.

Klíčem k úspěchu je kombinace chemických, mechanických, kulturních a biologických opatření IMP, která nejlépe odpovídají vaší situaci.

Rozmanitost je klíčem k úspěchu!

IMP vám nabízí tyto výhody:


  • Snížení rizika vzniku rezistence vůči herbicidům
  • Zajištění dlouhodobé využitelnosti a produktivity systému CONVISO® SMART
  • Udržitelnost celého systému rostlinné produkce.


Ujistěte se, že se nespoléháte pouze na jedno opatření – rozmanitost je klíčem pro úspěšnou a udržitelnou kontrolu plevelů!

Jak využít integrovaný management plevelů v praxi?
Není důležité střídání produktů, ale rotace mechanismu účinků.

Osevní postup v praxi

Udržujte svá pole produktivní díky správnému osevnímu postupu. Následující obrázek uvádí příklad SMART herbicidu a střídání plodin na vašem poli. Každý mechanismus účinku herbicidu a jeho příslušný kód HRAC** je reprezentován jinou barvou – čím barevnější, tím udržitelnější je vaše herbicidní strategie.

** Na základě účinku jsou herbicidy klasifikovány Herbicide Resistance Action Committee (HRAC) do skupin HRAC. Systém kódů HRAC byl v roce 2020 změněn z písmen na čísla. Obě klasifikace jsou zobrazeny na obrázku.

** Na základě účinku jsou herbicidy klasifikovány Herbicide Resistance Action Committee (HRAC) do skupin HRAC. Systém kódů HRAC byl v roce 2020 změněn z písmen na čísla. Obě klasifikace jsou zobrazeny na obrázku.

Efektivní management plevelů je ve vašich rukou: Zvolte nejlepší strategii pro vaše pole.

Dobré vědět! Účinky a kódy HRAC

Ihned najít poradce