• KWS_haupteingang_einbeck.jpg
  Základní údaje
  o společnosti KWS

Společnost KWS

 • Byla založena roku 1856 ve městě Klein Wanzleben
 • Má sídlo v Einbecku v Dolním Sasku
 • Její obrat činí cca 1 310 milionů EUR ( 2021/2022 )
 • Zisk před zdaněním a úroky byly cca 155 milionů EUR ( 2021/2022 )
 • Pracuje v ní cca 6 000 zaměstnanců, včetně cca 2 100 ve výzkumu a vývoji
 • Náklady na výzkum a vývoj byly přibližně 286 milionů EUR ( 2021/2022 )
 • Šlechtění a prodej probíhá ve více než 85 zemích
 • Její součástí je asi 87 dceřiných a přidružených společností

Hlavní trhy

 • Německo
 • Evropa
 • Severní a Jižní Amerika
 • Čína

Nabízí osivo

 • Cukrové řepy, krmné řepy
 • Kukuřice
 • Obilovin: pšenice, žita, ječmene, ovsa a tritikale
 • Olejnin a bílkovinných plodin (řepka, slunečnice, sója, hrách)
 • Čiroku, prosa
 • Meziplodin

KWS SAAT SE & Co. KGaA

KWS SAAT SE & Co. KGaA je mateřská společnost skupiny KWS. Je strategickým lídrem
a mimo jiné i řídí propagaci a distribuci osiva cukrovky a kukuřice. Financuje základní výzkum a šlechtění odrůdového spektra skupiny KWS a každoročně poskytuje svým dceřiným společnostem nové odrůdy pro propagaci a distribuci.

KWS přehledně