KWS ADONISIO

  • Douliniový hybrid
  • FAO Z 340/S 340

Charakteristika

  • Nový hybrid, který se vyznačuje špičkovými zrnovými výnosy (106,5 % ÚKZÚZ a 107 % v POP KWS)
  • Pro nejteplejší řepařské a kukuřičné oblasti
  • Výborná tolerance k přísuškům a lehčím půdám
  • Mimořádná odolnost vůči lámání stébla a fusáriím ve stéble i klase
  • Snadný výmlat a sušení zrna
  • Velmi rychlé uvolňování vody ze zrna

Najděte svého obchodního zástupce