RIVALDINIO KWS

Rekordman

 • Douliniový hybrid
 • FAO Z 240/S 240

Charakteristika

 • Univerzální hybrid s tolerancí vůči stanovišti
 • Pro pěstitele, kteří rádi kombinují, zda sklízet na zrno či na siláž
 • Mimořádná meziročníková stabilita
 • Plastický hybrid s vysokou tolerancí k suchu (ÚKZÚZ 2015 – výnos zrna 104 %)
 • Rekordní výnosy zrna při excelentním uvolňování vody
 • Pro velmi rané sklizně zrna – v příznivých letech již v září
 • Vysoká odolnost vůči houbovým chorobám – nelámavé stéblo
 • Zdravá siláž s vysokým obsahem škrobu a celkovou stravitelností
 • Sklizňové okno v dostačující délce pro optimální termín sklizně na siláž

Najděte svého obchodního zástupce