U bent op de KWS-website voor Nederland. Er bestaat een alternatieve webpagina in uw land voor deze pagina: Wilt u nu veranderen?
Verander nu
  • Farmdesk-homepage-Foto-31_MR.jpg
    NIEUWS OVER SEED2FEED

Nieuw: de Farmdesk vers gras module

Farmdesk is als voermanagementtool op de boerderij de motor van SEED2FEED. We werken continu volop aan de uitbreiding van de functionaliteiten van dit programma, dat momenteel toonaangevend is op de markt. Zo hebben we nu de nieuwe grasmodule gereed.

Onder meer vanuit maatschappelijke druk zal de vraag naar koeien op de weide wellicht nog stijgen. Voor biologische boeren is dit al vanzelfsprekend. Weidegang en vers gras voeren brengt echter wat uitdagingen. Door het groeiseizoen heen verschuift de gemiddelde grassamenstelling en door specifieke weersomstandigheden zullen er nog verdere schommelingen zijn in de kwaliteit van het gras.

Farmdesk voor een stabiel grasrantsoen

Schommelingen in de kwaliteit van het gras

Deze schommelingen vormen de uitdaging. Hoogproductieve koeien willen liefst een zeer stabiel rantsoen en kunnen zelf niet zo goed om met schommeling in kwaliteit van het voer. Deze schommelingen zullen de persistentie van de koe doorheen de lactatie ondermijnen.

Voorstel voor Farmdesk-oplossing

Om de impact van de kwaliteitsverandering te minimaliseren werd door Farmdesk een vers gras module ontwikkeld. Door de opname en de kwaliteit van vers gras beter in te schatten, willen we zo de landbouwer beter in staat stellen om de kwaliteitsschommelingen in het gras beter tegen te sturen en uiteindelijk de rantsoenkwaliteit zo constant mogelijk te houden. Dit zal leiden tot een optimaal en efficiënt gebruik van voer op het bedrijf, in combinatie met een hoge en stabiele productie en gezonde dieren.

De vers gras module van Farmdesk maakt automatisch inschattingen van de graskwaliteit op uw bedrijf op basis van een seizoensmodel. Dit seizoensmodel zal dan, specifiek voor elk bedrijf, verder aangepast worden op basis van de dagelijkse weersvoorspelling.

We baseerden ons onder meer op CVB meetgegevens gegeven inzake de evolutie van de samenstelling van vers gras doorheen het groeiseizoen. Dit model werd aangepast met expertkennis inzake verandering van de graskwaliteit door de weersinvloeden. Daarna werd het model getest in de praktijk en werd via statistische analyse de meest relevante parameters gezocht die een invloed hebben op de graskwaliteit.

In het vers gras model van Farmdesk zijn verschillende (locatiespecifieke) weergegevens opgenomen om de kwaliteit van het gras op een specifieke locatie zo exact mogelijk te bepalen. Ook de invloed van zonlicht is meegenomen. Daarnaast zijn de invloeden van de nachttemperatuur, de vochtvoorziening, en de stikstofvoorziening van de bodem erin verwerkt.

Gebruik van de vers gras module in de praktijk

Op basis van de weergegevens van een specifieke locatie en de seizoenstrends die werden verzameld, kan nu voor elk Farmdesk-bedrijf de graskwaliteit ingeschat worden.

Met het nieuwe vers gras model in Farmdesk zal het mogelijk zijn om uw rantsoenering nog beter op te volgen en te sturen bij weiden of bij het voederen van vers gras. Op basis van de voorspelde graskwaliteit kan u uw rantsoen nog specifieker aanpassen aan de behoeften van uw dieren.

Naast de verbeterde rantsoenering is het ook mogelijk om de grasopname, uw efficiëntie cijfers, voerkosten en -winsten beter in te schatten. Op basis van de uiteindelijke melkproductie, de berekende graskwaliteit en dier behoeften inzake VEM kan berekend worden hoeveel gras (in kg droge stof) er uiteindelijk werd op opgenomen. Deze nauwkeurigere berekeningen laten het toe om kengetallen met betrekking tot de efficiëntie en bedrijfseconomische prestaties zo accuraat mogelijk in te schatten.

Ja, ik ben geïnteresseerd en wil dat een SEED2FEED adviseur contact met mij opneemt.

Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens verwijzen wij u naar ons privacybeleid op onze website: www.kws.com/dataprotection

Ik ga ermee akkoord dat KWS Benelux B.V. mij zal informeren over haar eigen producten of diensten zoals MyKWS en SEED2FEED. Voor dit doel zullen bovengenoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor zover dat nodig is om deze informatie op uw individuele wensen af te stemmen. De informatie kan worden verstrekt via de door mij geselecteerde contactkanalen:

Heeft u een vraag? Bel of mail ons!

Kontakte
Paul van den Biggelaar
Manager Seed2FEED
Stuur email
Terug naar het overzicht