• Image-9.jpg
    SEED2FEED, melkprijs, voerkosten en melkproductie

    Het SEED2FEED-concept helpt u om lagere kosten te realiseren, zodat u betere marges kunt behalen bij dezelfde melkprijs

SEED2FEED en melkprijs

Naast de melkprijs bepalen de voerkosten het saldo op uw melkveebedrijf. Met behulp van het SEED2FEED-concept is het mogelijk om zelf de weg naar lagere voerkosten te bewandelen en daarmee bij een gelijke melkprijs het arbeidsinkomen te verhogen. Het voermanagementprogramma Farmdesk geeft, als belangrijk onderdeel van SEED2FEED, door optimalisering in het rantsoen continu inzicht in de opbrengsten en de kosten.

Daarbij ligt de sleutel voor verlaging van de voerkosten in de keuze voor bepaalde gewassen en het juiste teeltmanagement. Door de focus op de teelt te leggen, het opbrengst- en kwaliteitspotentieel van uw eigen grond te optimaliseren en het rantsoen nog beter te benutten, kunt u de voerefficiëntie op uw melkveebedrijf verbeteren en daarmee uw voerkosten verlagen. Op deze manier kan bij een lagere melkprijs toch nog een goed saldo gerealiseerd worden.

SEED2FEED en melkproductie

De hoogte van de melkproductie is zeer bepalend voor het saldo per koe, maar sterk afhankelijk van de huisvesting, de genetische aanleg en uiteraard het rantsoen. Juist op dit laatste onderdeel kunt u zelf snel sturen door gebruik te maken van het SEED2FEED-concept. Als melkveehouder heeft u de ultieme uitdaging om uw koeien uit iedere hap voer die ze aangeboden krijgen, een zo hoog mogelijke melkproductie te laten realiseren.

Het voermanagementprogramma Farmdesk helpt u, als onderdeel van het SEED2FEED-concept, om deze melkproductie op ieder moment van de dag inzichtelijk te krijgen. Met Farmdesk kunt u op een praktische manier het rantsoen zelf beheren en kan de meest geschikte samenstelling van het voer voor het vee over een langere periode berekend en gepland worden. U zit zelf aan het stuur, met de KWS SEED2FEED-adviseur ter beschikking.

Contactformulier

Ja, ik ben geïnteresseerd en wil dat een SEED2FEED adviseur contact met mij opneemt.

Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens verwijzen wij u naar ons privacybeleid op onze website: www.kws.com/dataprotection

Ik ga ermee akkoord dat KWS Benelux B.V. mij zal informeren over haar eigen producten of diensten zoals MyKWS en SEED2FEED. Voor dit doel zullen bovengenoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor zover dat nodig is om deze informatie op uw individuele wensen af te stemmen. De informatie kan worden verstrekt via de door mij geselecteerde contactkanalen:

Heeft u een vraag? Bel of mail ons!

Kontakte
Paul van den Biggelaar
SEED2FEED Manager
Stuur email
Terug naar het overzicht