U bent op de KWS-website voor Nederland. Er bestaat een alternatieve webpagina in uw land voor deze pagina: Wilt u nu veranderen?
Verander nu
  • Seed2FEED-(28).jpg

Update standaard teeltkosten in Farmdesk

De teeltkosten in 2022 zijn beduidend hoger dan in 2021, denk bijvoorbeeld aan de prijsstijging van loonwerk of kunstmest. In Farmdesk zijn daarom de standaard kostprijzen aangepast. Hieronder een kort overzicht per kostenpost.

De updates zijn gebaseerd op basis van een enquête, navraag bij loonwerkers en eigen inzichten.

Aanleg

De aanlegkosten omvatten het zaadgoed en al het (loon)werk voor zaaibedbereiding (ploegen, kopeggen, etc.) en het zaaien zelf.

In Farmdesk zijn de totale aanlegkosten met 10% verhoogd (ongeveer 50% van de teeltkosten is het zaadgoed dat gemiddeld stijgt met 5%, de andere 50% zijn loon-/eigen werk dat stijgt met 15%).

Bemesting

De bemestingskosten omvatten enerzijds het (loon)werk voor uitrijden van drijfmest en anderzijds de aankoop van kunstmest en het aanbrengen ervan.

Gemiddeld waren de kosten voor het uitrijden van de drijfmest € 185,-. Deze (loon)werkkosten werden verhoogd met 15%.

De overige kosten zijn gerelateerd aan kunstmest. N-houdende kunstmest is momenteel tot 5x duurder dan vorig jaar. K- en P-houdende kunstmest zijn tot 3x duurder. We gaan er van uit dat grasland dezelfde hoeveelheid kunstmest krijgt als vorige jaren, waarbij we een prijsstijging van 250% (x3,5) veronderstellen (niet alle kunstmest is aan de huidige piekprijzen gekocht). Voor alle andere teelten (zoals bijvoorbeeld maïs) gaan we er van uit dat er minder kunstmest werd gebruikt, zodoende veronderstellen we hier een stijging van 75% (x1.75).

Opmerking 1: op voorteelten veronderstellen we enkel het gebruik van kunstmest.

Opmerking 2: voor biologische bedrijven nemen we de stijging van kunstmest niet mee in rekening.

Gewasbescherming

De gewasbescherming omvat de spuitmiddelen en het bijhorende (loon)werk. In Farmdesk zijn de totale gewasbeschermingskosten met 25% verhoogd.

Oogst & bewaring

De oogstkosten omvatten het (loon)werk zoals hakselen, maaien, etc. De bewaringskosten omvatten het (loon)werk voor aanrijden kuil, bewaringsmiddelen, plastic, etc. In Farmdesk zijn de totale kosten voor oogst & bewaring met 15% verhoogd.

Aan de slag in Farmdesk

In Farmdesk worden deze teeltkosten op twee plaatsen gebruikt:

1. Wanneer u een nieuw voedermiddel toevoegt van eigen teelt, zal de kostprijs hiervan automatisch berekend worden op basis van de teeltkosten. Zo zal voor de eerste snede gras uit 2022 de kostprijs hoger zijn als voor 2021. U kan uw bedrijfsspecifieke teeltkosten zelf instellen door in het menu op 'Mijn voeders' te klikken en vervolgens op de knop '€ Instellingen'.

Opmerking: indien u voorheen al uw teeltkosten had aangepast, worden deze herberekend volgens dezelfde rekenregels als hierboven.

2. In de Teelt & voer planner kan u een teeltplan en bijhorend voerplan optimaliseren om uw koeien jaarrond zo kosten-efficiënt mogelijk te voeren. Met de updates van de teeltkosten zal u een realistischer plan maken.

Meer info over de Teelt & voer planner in deze video.

Heeft u een vraag? Bel of mail mij!

Kontakte
Paul van den Biggelaar
Manager Seed2FEED
Stuur email