• Aussaat-Rübenpillen-im-Saatbett.png
    Da li znate odakle dolazi seme?

Na putu od semena do šećerne repe

Da li ste znali? Proizvodnja našeg visokokvalitetnog semena uključuje stotine koraka

Velika složenost procesa i moderna nauka su neophodne da bi se nova sorta plasirala na tržište i osigurala najbolja tehnologija i bolji prinosi za proizvođače šećerne repe.

Postanite stručnjak i istražite naše 4 ključne teme:

Oplemenjivanje | Dorada | Garancija kvaliteta | Pakovanje

Oplemenjivanje

Da li ste znali? Da je KWS nastao sa uzgojem šećerne repe?

Sa više od 165 godina iskustva u uzgoju šećerne repe „KWS je rođen sa gajenjem šećerne repe“. Potrebno je 10 godina selekcije da bi se tržištu obezbedila nova sorta šećerne repe. Da bismo ubrzali ovaj proces, razmatramo nove tehnologije uzgoja kako bismo potencijalno smanjili ovaj proces za 2-3 godine. Trenutno postoji 18 istraživačkih stanica širom sveta sa više od 360 profesionalaca koji rade u istraživanju i razvoju na više od 50 tekućih projekata specifičnih za šećernu repu. Svake godine se izabere 100.000 pojedinačnih biljaka, uzgaja se 10.000 samoplodnih linija i oko 100 sorti širom sveta bude odobreno za tržište.

šećerna repa

ISKUSTVO U OPLEMENJIVANJU

165
godina
18
istraživačkih stanica

NOVE TEHNOLOGIJE OPLEMINJIVANJA

10
godina selekcije
2-3
godine predviđanja

GODIŠNJE POVEĆANJE PRINOSA

1,5
t/ha više godišnje
2%


PROFESIONALCI U ODELJENJU ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA

360
zaposlenih radi na projektima

PROJEKTI

50
oplemenjivanje, RiD
100k
izabranih biljaka / god

ODOBRENE SORTE

100
širom sveta, svake godine

Dorada

Da li ste znali? Da se ​​seme šećerne repe dorađuje 6 puta dok ne bude spremno za isporuku?​

Proizvodnja

Odmah nakon žetve seme ide na predčišćenje u proizvodnim regionima Italije i Francuske. Ako je potrebno, pažljivo se osuši na vlažnost ispod 10% i skladišti. Nakon procesa predčišćenja, serije semena se čiste prema prioritetima u objektima u Italiji ili Francuskoj i šalju u Einbeck.

Dorada semena u kompjuterizovanom postrojenju

Prvi korak obrade semena je određivanje veličine semena u nekoliko različitih frakcija. Nakon toga, svaka veličina se polira pojedinačno kako bi se uklonio višak perikarpa (odrenećene strukture) koji sadrže supstance koje inhibiraju klijanje i da bi seme dobilo bolji sferični oblik.

Peletiranje

Posle uspešne dorade, nepravilno, ravno golo seme se premazuje peletiranom masom. Ova masa služi kao osnova za primenu fungicidnih i insekticidnih supstanci i poboljšava setvu semena (precizna setva).

KWS-Processed-seed_EIN_16_9.jpg
KWS-Drying_16_9.jpg
KWS_Grey-pill-on-black.jpg

Tretiranje i apliciranje boje

Aktivne supstance se primenjuju u novom kompjuterizovanom postrojenju pomoću rotor tehnologije. Kao prvi korak, supstance se nanose na površinu peletiranih semena. Nakon toga sledi primena KWS specifične narandžaste boje.

Garancija kvaliteta

Da li ste znali? Da se ​​u ispitivanju kvaliteta semena uzima 54.000 uzoraka godišnje da bi se sprovelo više od 420.000 ispitivanja kvaliteta?

Prazno seme i seme sa nedostatkom embriona uklanjaju se kombinacijom strujanja vazduha i gravitacionog odvajanja prema specifičnoj težini pojedinačnog semena. Samo savršeno uglačano seme sa potpuno razvijenim embrionima garantuje visoko nicanje na polju, posebno kada preovlađuju teški uslovi životne sredine. Uzima se 54.000 uzoraka da bi se sprovelo ukupno 420.000 testova kvaliteta svake godine kako bi se poljoprivrednicima obezbedilo visoko-kvalitetno seme.

Pakovanje

Da li ste znali? Da proizvodimo više od 6 miliona kg semena godišnje?

Pre nego što se seme isporuči u šećeranu ili poljoprivredniku, gotov proizvod se pakuje u setvene jedinice, što se radi na osnovu težine hiljadu semena u automatizovanoj fabrici za pakovanje. U prošloj fiskalnoj godini spakovali smo više od 6 miliona kg prelepih narandžastih pojedinačnih semena šećerne repe u kutije.

Imate predlog ili sugestiju? Kontaktirajte nas:

Dr. Tihomir Gujaničić, phd.
Dr. Tihomir Gujaničić, phd.
Agroservis menadžer
Pošaljite e-mail
Radosav Mitrić B.Sc.
Radosav Mitrić B.Sc.
Menadžer prodaje
Pošaljite e-mail
KONTAKT