• 160707_imagefotos_kws_139.jpg
    Plus4GRAIN

Najviši prinosi na najboljim poljima

Za sve proizvođače koji prodaju zrno kukuruza nakon žetve, često je prisutna situacija: kada su prinosi visoki, cena je niska i obrnuto. To je uobičajena pozicija proizvođača koji želi da se pripremi za oba scenarija u isto vreme. Međutim, to je u isto vreme i kontradiktorna namera.

Pripremajući se za proizvodnju kukuruza u godini sa niskim prinosima, gde se obično radi o godini sa izraženijom sušom, potrebno je planirati manju količinu đubriva, jer se očekuju niži prinosi zrna (8 t/ha i niži). Osim toga, potrebno je napraviti strategiju uštede vode, kao što je opisano u brošuri „Vodič za sušu“. Konačno, izbor hibrida (ClimaControl3) koji daje bolje rezultate od drugih u stresnim uslovima, može pomoći u povećanju sigurnosti, odnosno manjem padu prinosa i ostvarivanje bolje pozicije kada su cene više.

Sa druge strane, planiranje ostvarenja rekordnih prinosa, pogotovo na najboljim poljima od svih koje proizvođač poseduje, takođe je poznata strategija. Ovakav pristup zahteva adekvatnu tehnologiju prilagođenu očekivanim prinosima. Dobijanje prinosa od 14 t zahteva duplo više hranljivih materija u odnosu na prinos od 7 t/ha. Datum setve, norma setve (gustina), primena đubriva i herbicida mora biti u skladu sa hibridom i agroekološkim uslovima parcele. Na kraju, ali ne i manje važno je da se ovakva strategija mora bazirati na odabiru odgovarajućeg hibrida koji može dati najbolje rezultate u uslovima proizvodnje koji omogućuju dobijanja prinosa preko 10 t/ha.

Nakon uvođenja istraživačkog programa ClimaControl3, koji povećava sigurnost proizvodnje kukuruza u uslovima suše, kompanija KWS je pokrenula još jednu strategiju u proizvodnji kukuruza „ Najviši prinosi na najboljim poljima“, pod imenom PLUS4GRAIN.

Ovaj program pruža ranosvrsna rešenja za poljoprivrednike, baziranim na optimizovanju inputa u uslovima intenzivne proizvodnje, kroz razgranatu mrežu ogleda od kontinentalne do mediteranske klime, u kojima stručnjaci kompanije KWS ocenjuju ponašanje hibrida u uslovima gajenja koji omogućavaju dobijanje visokih prinosa. Hibridi iz grupe PLUS4GRAIN, imaju sposobnost da daju više prinose u optimalnim uslovima proizvodnje, u kojima se dobijaju prinosi koji premašuju 10 t/ha. KWS je identifikovao genetske izvore koji omogućuju bolju reakciju na različite parametre koji utiču na prinos. Povećanje prinosa je moguće ukoliko se favorizuje jedan ili više od tri parametra: broj zrna po biljci, broj biljaka i masa 1000 zrna. Intenzivni hibridi imaju izražene ove komponente prinosa, što im daje rezerve za bolje rezultate kada uslovi sredine to omoguće.

Hibiridi nove generacije, visokog potencijala prinosa u uslovima primene intenzivne tehnologije na vašem naboljem zemljištu, koji daju najbolje rezultate u skladu sa vašim ulaganjima zbog:

  • Sposobnosti da iskoriste sve agroekološke resurse u uslovima intenzivne proizvodnje
  • Više zrna po svakoj biljci
  • Veće mase zrna
  • Efikasnog usvajanja dostupne vode i hranljivih materija

Pripadnici Plus4GRAIN grupe hibrida

Hibrid Tip
KWS KASHMIR Hibrid sa izuzetno visokim potencijalom prinosa
KWS INTELIGENS Dobro nalivanje zrna i dobra popunjenost klipa
TOSKANO Hibrid za visoke prinose i kombajniranje