• KWS INTELIGENS

  Dobro nalivanje zrna i dobra popunjenost klipa

  FAO 430

  • Dobro nalivanje zrna i dobra popunjenost klipa utiču na formiranje atraktivnih klipova
  • U ranim fazama pokazuje dobar početni porast i izraženu tolerantnost na primenu herbicida
  • Ima izrežen staygreen i dobru tolerantnost na pucanje

  Prednosti

  • Variranje broja redova zrna pokazuje određenu adaptibilnost u ranim fazama razvoja
  • U ranim fazama pokazuje dobar početni porast i izraženu tolerantnost na primenu herbicida
  • Ima izrežen staygreen i dobru tolerantnost na pucanje

  Preporuke za setvu

  • Temperatura zemljišta- setveni sloj (°C) 8-12
  • Gustina setve (biljaka/ha) 71 – 79.000

  Više o hibridu saznajte ovde:

  Za dodatne informacije o hibridu KWS INTELIGENS

  Da li već znate...?

  Limit lista
  Rezultati